Forbedringsteamet mødes fast hver tirsdag i Herning for at følge op. (Foto: Charlotte Feldbæk Ranneries/Kommunikation).

01.03.2018

Godt samarbejde har optimeret opstarten af operationsdagen for ortopædkirurgi og anæstesi i Herning, og flere forbedringer er i støbeskeen


Mange ting skal falde i hak inden, at en akut ortopædkirurgisk operation kan gå i gang, og der kan i gennemsnit gå 44 minutter over den fastlagte starttid kl. 8.30, før patienten er klar til at blive opereret.

På den baggrund har Anæstesiologisk Afdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling et løbende forbedringsprojekt om tidsoptimering. Den første del af projektet handler om at komme "I gang til aftalt tid". Målet er at nedbringe den ubenyttede tid, der bliver brugt på opstart af dagens første operation på Akutstuen i Herning, så operationen starter kl. 08.30 på 90 pct. af dagene.

I spidsen for projektet står et forbedringsteam, som består af otte læger og sygeplejersker på Anæstesi- og Operationsafsnittet i Herning og Ortopædkirurgisk Afdeling i Holstebro. De analyserer arbejdsgange og samler fakta der belyser, hvor det er relevant at forbedre og ændre rutiner og vaner i operationsforløbet. 

Systematik og metode giver gode resultater

Til forskel fra tidligere forsøg på optimering, så er de nye initiativer baseret på en systematisk indsamling af fakta, en nøje udvalgt prøvehandling og måling af effekten via Forbedringsmodellen. Det er en metode, som personalet støtter fuldt og helt op om, fordi den har vist sig at give gode resultater, siger afdelingssygeplejerske Edel Haislund fra Anæstesi- og Operationsafsnittet og afdelingssygeplejerske Susanne Gammelgaard fra Ortopædkirurgisk ambulatorium.

”Projektet vækker rigtig god genklang, fordi der er ved at være de første gode tegn på, at vi kan komme i mål med at fjerne unødvendig ventetid for patienten og fordi, vi skal bruge ressourcerne og kapaciteten på Akutstuen så godt og effektivt, som muligt.” 

Enkelt prøvehandling med stor effekt

For eksempel har en arbejdsgangsanalyse vist, at der kan være en tidsgevinst forbundet med at prioritere rækkefølgen af akutte patienter. I januar og februar måned har ortopædkirurgen og anæstesiologen derfor kørt en prøvehandling, hvor de prioriterer den første akutte patient til næste dag og angiver patienten som nr. 1 i Bookplan. Prioriteringen sker bl.a. på baggrund af, at en række kriterier såsom blodprøver, supplerende undersøgelser, tilsyn af anæstesilægen og dokumentation i patientens journal allerede er opfyldt.

Prøvehandlingen har været enkel at udføre, og gevinsten på tidsforbruget er til at få øje på, konstaterer ortopædkirurg Lotte Priess Larsen:

"Efter at have kørt forsøget i en måned, så har vi kunnet måle en halvering af den overflødige opstartstid om morgenen. Det er en win-win for alle, for det betyder, at vi kan komme hurtigere i gang med dagens operationsprogram samtidig med, at vi reducerer unødvendig ventetid for patienten."

Prøvehandlingen er blevet en del af den daglige drift. Og så er der aktuelt sat en ny prøvehandling i gang med en ændring i mødetidspunktet for ortopædkirurgerne, fortæller Lotte Priess Larsen.

"I de næste fire uger møder ortopædkirurgen ind i sin vagt et kvarter tidligere, kl. 7.30, for at have patientsamtalen om operationen inden lægernes fælles morgenkonference. Formålet er, at resten af operationsteamet kan fortsætte med at forberede patienten og Akutstuen uden afbrydelser, så operationen kan starte til aftalt tid."

Om fire uger er det synligt, om det nye mødetidspunkt betyder, at man er kommet endnu nærmere det endelige mål om minimeringen af opstartstid. 

Data er en god driver og motivator

Netop den systematiske tilgang til forbedringer, med præsentationer af data og resultater, er en direkte motivation for lægegruppen i forhold til at kortlægge arbejdsgange og rutiner samt barrierer og udfordringer, mener både afsnitsoverlæge Jacob Dehn fra Anæstesi- og Operationsafsnittet og ortopædkirurg Lotte Priess Larsen.

"Fordelen er, at vores arbejdsgange bliver målbare, og at vi hurtigt ser resultater. Det har givet os nogle vigtige aha-oplevelser og viden om, hvorfor vi gør som vi gør. Vi har også fået en fælles forståelse af, at alle roller og brikker er vigtige, fra patienten indlægges til, at operationslejet skal være klar til den næste patient."