12.06.2018

Hvert år ansøger en række kvinder Samrådssekretariatet i Region Midtjylland om lov til abort på særlige betingelser, hvoraf de fleste omhandler tilladelse til abort efter 12. graviditetsuge.

Abortsamrådssekretariatets årsrapport for 2017, der er udarbejdet af Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, viser, at det samlede antal unge kvinder under 18 år, der søger om tilladelse til abort uden forældrenes samtykke, er faldet. Derimod er afslagsprocenten i sociale sager steget. 

"Det samlede antal sager behandlet i 2017 er stort set uændret fra tidligere", fortæller lægefaglig leder Mila Kim. "Antallet af sociale sager er faldet siden 2016, hvorimod antallet af fosterskadesager har været stigende i perioden 2014-2017. Dette skal ses i sammenhæng med et stigende antal graviditeter." 

Ud af de behandlede 67 anmodninger om senabort på social baggrund, er der i samrådet truffet afgørelse om 23 afslag. Afslagene udgør en betydeligt større procentandel end tidligere års afslag. 

Hvad årsagen er til det, er ifølge Mila Kim uvis. 

"Vi har registreret, at der som tidligere er en sammenhæng mellem graviditetslængde og afslag med flere afslagsafgørelser i tilfælde af længere fremskreden graviditet. Det vil sige, hvor kvinden på tidspunktet for sagsbehandling var gravid i og efter graviditetsuge 18. Det forklarer dog ikke stigningen i afslag fra 2016 til 2017."

En svær beslutning

Valget om en provokeret senabort såvel som valget om at gennemføre en graviditet på trods af helbreds- og sociale udfordringer er en svær beslutning.

Der er derfor iværksat tilbud om særlige støtteforanstaltninger knyttet til de gynækologiske afdelinger og praktiserende læger i form af den regionale svangre omsorg, Team for Sårbare Gravide og Familieambulatoriet. 

"Når vi har kvinderne til samtale hos os, informerer vi dem om, hvor de kan blive tilbudt hjælp og støtte uafhængigt af valget om provokeret abort eller gennemført graviditet", siger Mila Kim og fortsætter: "Dette gælder både de offentligt tilgængelige sundhedstilbud såvel som samtaler og anden støtte ved Mødrehjælpen, der er en socialhumanitær organisation." 

Siden 2007 har Samrådssekretariatet i Region Midtjylland behandlet anmodninger om svangerskabsafbrydelse. Anmodningerne omfatter sager om abort uden forældremyndighedsindehavers samtykke, senabort, fosterreduktion, fosterskader og sterilisation.

For yderligere information kontakt:

Lægefaglig leder af Abortsamrådssekretariatet Mila Kim, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, mobil: 2966 9394 og e-mail: mila.kim@stab.rm.dk 

Fakta

 • Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, har netop udgivet årsrapport 2017 fra Abortsamrådssekretariatet, hvis fulde navn er: Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation.
 • I årsrapporten beskrives de arbejdsopgaver, som regionerne i henhold til Sundhedsloven skal varetage ved ansøgning om abort og fosterreduktion efter 12. svangerskabsuge samt sterilisation under særlige omstændigheder.
 • I årsrapporten 2017 belyses fordelingen af sagstyper, der er blevet behandlet af samrådet i Region Midtjylland samt fordelingen af tilladelser og afslag i de enkelte sagstyper sammenlignet med tidligere år.
 • Årsrapporterne for årene tilbage til 2007 kan rekvireres ved kontakt til Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, se kontaktoplysninger på afdelingens hjemmeside www.socialmedicin.rm.dk.
 • De forskellige sagstypers fordeling i 2017 fremgår af følgende oversigt:

Sagstyper - antal og fordeling i procent

Fosterskade - ansøgning om abort efter 12. graviditetsuge

 • Antal: 153
 • Fordeling i procent: 62,0 %

Sociale forhold - ansøgning om abort efter 12. graviditetsuge, voksne > 18 år

 • Antal: 70
 • Fordeling i procent: 28,3 %

Sociale forhold - ansøgning om abort efter 12. graviditetsuge, unge < 18 år

 • Antal: 3
 • Fordeling i procent: 1,2 %

Fosterreduktion

 • Antal: 13
 • Fordeling i procent: 5,3

Sterilisation

 • Antal: 8
 • Fordeling i procent: 3,2 %