Illustration: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

22.06.2018.

En enkelt og effektiv ændring af mødetidspunktet i Herning for den ortopædkirurgiske bagvagt gør den første akutte patient hurtigere klar til operation

Forbedringsprojektet "I gang til aftalt tid" mellem Anæstesi- og Operationsafsnittet i Herning samt Ortopædkirurgisk Afdeling i Holstebro giver en ny imponerende tidsgevinst. Gennem "mange bække små", prøvehandling for prøvehandling, så har forbedringsprojektet en målsætning om, at dagens første akutte operation i 90 pct. af tilfældene kan gå i gang til aftalt tid hver morgen kl. 08.30 på den akutte operationsstue i Herning.

Mødetiden skabte uundgåelige forsinkelser 

En nyere prøvehandling har haft ortopædkirurgerne som primus motor, og målet med indsatsen har været at få gjort den første akutte patient hurtigst muligt klar til operation. Aftalen er, at patienten skal være klarmeldt til operation kl. 07.45, og en arbejdsgangsanalyse kastede nyt lys over et sammenfald med mødetidspunktet for den ortopædkirurgiske bagvagt, der skal informere patienten, indhente samtykke og deltage i morgenkonferencen.  

- Arbejdsgangsanalysen viste, at der var indbygget en uundgåelig forsinkelse i mødetidspunktet, forklarer ortopædkirurg Lotte Priess Larsen, som er med i forbedringsteamet. 

På baggrund af analysen så har lægerne kørt et forsøg med et nyt mødetidspunkt for den ortopædkirurgiske bagvagt kl. 07.30 i stedet for kl. 07.45. Resultatet af prøvehandlingen er, at spildtiden på klarmelding af patienten nærmest er skåret i bund fra et gennemsnit på 21 minutter til blot tre minutter. Resultatet er også, at ortopædkirurgerne har ændret deres mødetid permanent.

Overbevisende resultater

Ifølge ortopædkirurg Lotte Priess Larsen så er Forbedringsmodellen et meget effektivt værktøj at have i hånden, når man skal "sælge" et nyt forslag om ændringer:

- Det er godt først at kunne lave en grundig arbejdsgangsanalyse, som viser, hvor vi kan sætte ind. Og efter indsatsen kan vi direkte aflæse, om det har haft en positiv effekt på spildtid og forsinkelser.

Lotte Priess Larsen understreger desuden, at det er stærkt motiverende at kunne demonstrere over for kollegerne - sort på hvidt i seriediagrammer - at prøvehandlingerne skaber resultater. 

- Vi leverer ikke formodninger, men hårde data der ikke lader sig affærdige. Og efterhånden som prøvehandlingerne bliver rutine, så oplever alle parter i forløbet effekten af forbedringerne. Det motiverer helt sikkert for yderligere tiltag.

Forbedringsteamet er nu i gang med at analysere arbejdsgangene på akutstuen fra patienten ankommer til, at ortopædkirurgen kan gå i gang med operationen. Det er en arbejdsgangsanalyse, der indeholder flere delprocesser, afslutter Lotte Priess Larsen.

Læs mere om de første resultater af forbedringsprojektet.