Bente Kowal bliver ny ledende oversygeplejerske på Anæstesiologisk Afdeling.

Bente Kowal bliver ny ledende oversygeplejerske på Anæstesiologisk Afdeling. Foto: Privateje.

12.07.2018

Den 1. september tiltræder Bente Kowal som ny ledende oversygeplejerske på Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest.

Dermed bliver det et kompetent ansigt med solide erfaringer fra både den kliniske sygepleje og ledelse på mange niveauer, der sammen med afdelingens ledende overlæge Tommy Midtgaard Jensen skal styre afdelingen igennem de store forandringer i forbindelse udflytning til Gødstrup. 

58-årige Bente Kowal kommer fra en stilling som ledende oversygeplejerske på Anæstesiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus, hvor hun de seneste år har stået i spidsen for en udvidelse og flytning af den dagkirurgiske funktion, der samtidig har skullet rumme indflytningen af gynækologi, obstetrik og pædiatri fra Næstved Sygehus. 

Forandringer, forbedringer og ændrede patientflow i nye rammer er dermed en del af det, som Bente tager med sig fra de sjællandske hospitalsfusioner til det midt- og vestjyske. Erfaringer, der er en gave for det igangværende arbejde med indflytningen i Gødstrup, siger sygeplejefaglig direktør Ida Götke: 

"Vi glæder os til samarbejdet med Bente. Hendes brede ledelseserfaring kommer vi med garanti til at nyde godt af, når en afdeling med så mange snitflader til forskellige patientforløb skal på plads, tilpasses og fornys i de rammer, vi er fælles om i Gødstrup."

Selv er Bente Kowal både spændt og nysgerrig ved udsigten til at skulle være en del af en udflytning og sammenlægning af to geografier til et helt nyt sygehus i Gødstrup: 

"Det er bestemt ikke hver dag, man får mulighed for at være en del af så stor en forandring. Jeg ser frem til at komme endnu tættere på de spændende tanker, der er gjort med Gødstrup, og så må jeg se, hvad jeg kan byde ind med." 

Bedømt på Bente Kowals CV er det ikke så lidt endda. Fra afdelingssygeplejerske på Odense Sygehus til oversygeplejerske på Kolding Sygehus og siden centerchef og direktør på Odense Universitetshospital, afdelingschef for Ledelsesakademiet i Region Syddanmark og aktuelt ledende oversygeplejerske på NSR Sygehuse i Slagelse. 

Kollegerne på de sjællandske sygehuse kommer til at savne en leder, der er lyttende og ved, at resultater opnås gennem dialog. En leder, for hvem processen er vigtig, men resultaterne er målet. 

I de kommende uger er udsynet fra hjemmet i Middelfart dog ikke rettet mod det midt- og vestjyske, men helliget en sommerferie med familien længere mod syd.