11.01.2018

De patienter, som i 2017 har besøgt akutmodtagelserne og Akutklinikken på Hospitalsenheden Vest, er generelt godt tilfredse med deres besøg, men savner information om ventetid

Resultatet af den årlige landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på landets akutmodtagelser og akutklinikker (LUP Akut 2017) er netop offentliggjort og viser, at de patienter der har besøgt akutmodtagelserne i Herning og Holstebro samt Akutklinikken i Ringkøbing generelt er godt tilfredse med deres besøg.  Det er fjerde år i træk, at tilfredsheden undersøges blandt de akutte patienter.

Inddragelse af pårørende er i fokus

Årets tema er patientinddragelse, hvilket er et  højaktuelt emne på Akutafdelingen, som samarbejder med Universitetsklinikken Arbejdsmedicin om et forskningsprojekt, der bl.a. undersøger hvordan de pårørende inddrages i akutte ambulante patientforløb, lyder det fra projektleder Susanne Sagoo, som også er pårørende-repræsentant i hospitalets brugerråd.

Susanne Sagoo er ergoterapeut med en master i sundhedsantropologi og hun fortæller, at projektet på Akutafdelingen bl.a. skal udvikle nye måder at inddrage pårørende på, så sårbare patienter får styrket deres sundhedsforståelse og aktive deltagelse i deres egen behandling.

- De pårørende er vigtige at inddrage, for det er som oftest dem, der giver personalet vigtige oplysninger om ulykken eller patienten. Og det er dem, der er der, når patienten har glemt, hvad sygeplejersken eller lægen egentlig sagde.

Flere tiltag til forbedringer på vej

Ligesom tidligere år er det oplevelsen af ventetid, som patienterne er mindst tilfredse med. Mette Frøjk, som er ledende oversygeplejerske for Akutafdelingen på Hospitalsenheden Vest, fortæller, at nye tiltag til forbedringer kommer til at fokusere på at forbedre oplevelsen af ventetid. Især for de ventende patienter i Akutmodtagelsen i Herning, hvor det kan være svært at stille en forventet ventetid i udsigt, hvis der kommer mange akutte indlæggelser.

- Oplevelsen af ventetid er afgørende for patienternes samlede tilfredshed med besøget, og vi har kontinuerligt fokus på forbedringer på området. I det forgangne år har vi f.eks. arbejdet meget med synlighed. Det skal gerne være klart og tydeligt, hvor man kan henvende sig for at få nødvendig information. Det betyder bl.a., at personalet er flyttet fysisk tættere på de ventende patienter, ligesom vi også vil i gang med at undersøge muligheden for en it-løsning til ventetidsinfo.

Fakta om resultaterne for LUP Akut 2017

Mere information om resultaterne for Hospitalsenheden Vest:

LUP-rapport: Akutmodtagelserne i Herning og Holstebro.

LUP-rapport: Akutklinikken i Ringkøbing

Temarapport for Akutmodtagelserne: Patientinddragelse.

Alle informationer om LUP Akut 2017 er samlet på:

https://patientoplevelser.dk/lup/lup-akutmodtagelse/lup-akutmodtagelse-2017

Mere information om forskningsprojektet "Pårørendeinddragelse i de akutte ambulante patientforløb":

http://arbejdsmedicin-midt.dk/dk/forskning/andreprojekter/inddragelseafprrendetilakutpatienter

Yderligere information

Mette Norup Frøjk, ledende oversygeplejerske for Akutafdelingen - Hospitalsenheden Vest, tlf. 4023 6179 / mettfroe@rm.dk

Susanne Sagoo, projektleder ved Arbejdsmedicin Herning, tlf. 7843 3500 / sussag@rm.dk

Hospitalsenheden Vest