Foto: Kommunikation, Hospitalsenheden Vest.

15.03.2017

Hospitalsenheden Vest får førstepladsen i tilfredshed i Danmark blandt de akut indlagte patienter og de fødende i Herning og Holstebro. Det viser en årlig landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser

Af kommunikationskonsulent Merete Friis Jeppesen

Patienterne og de fødende i Herning og Holstebro sender Hospitalsenheden Vest til tops i oplevet tilfredshed. De akut indlagte patienter og de fødende udtrykker, at de samlet set er mest tilfredse i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som netop er publiceret i dag. Undersøgelsen viser også, at de planlagt ambulante patienter i Herning og Holstebro er de næstmest tilfredse i Region Midtjylland.

Nøgleordet til tilfredshed er patientinvolvering

Et af de områder i undersøgelsen, hvor patienterne og de fødende ofte udtrykker størst tilfredshed handler om patientinvolvering, hvilket også er nøgleordet for årets højdespringer i tilfredshed på hospitalet: Medicinsk Afdeling. Både patienterne og deres pårørende udtrykker høj tilfredshed med mulighederne for patientinvolvering. Årsagen til den høje tilfredshed kan bl.a. findes i, at hele afdelingen arbejder kontinuerligt og målrettet med initiativer på området, lyder det fra ledende oversygeplejerske Bodil Overgaard Akselsen, Medicinsk Afdeling. Hun fortæller, at alle medicinske sengeafsnit og ambulatorier kontinuerlig gennemfører patientinterviews med det formål at blive klogere på patienternes oplevelse af at blive involveret, og hvad de efterspørger.

- Vi har et stort fokus på at arbejde med patientinvolvering som en del af kulturen på Medicinsk Afdeling. Det betyder bl.a., at alt nyansat plejepersonale undervises i patient- og pårørendeinddragelse. Flere afsnit har desuden deres egne brugerråd, og der er flere initiativer i gang, siger ledende oversygeplejerske Bodil Overgaard Akselsen, Medicinsk Afdeling.

Foto: Kommunikation, Hospitalsenheden Vest.

Et finmasket sikkerhedsnet giver tilfredse fødende

For 2. år i træk scorer Fødeafdelingen samlet set den højeste tilfredshed blandt landets fødesteder. Et nyt tiltag, der har givet positiv respons i årets forløb er et tilbud til nybagte forældre om at tage tidligere hjem fra barselsgangen mod at få besøg af jordemoderen indenfor 72 timer. Tilbuddet er til fødende, som har haft en ukompliceret fødsel, og mange forældre vælger at tage imod tilbuddet:

- Siden vi startede tilbuddet op i starten af 2016, så har 44 pct. af forældrene valgt at tage tidligere hjem mod at få besøg af en jordemoder. De er først og fremmest glade for at komme hjem i vante rammer. Og de er trygge ved, at de altid kan komme i kontakt med Fødeafdelingen, finde info og stille spørgsmål over vores GRO-app, fortæller chefjordemoder Ann Fogsgaard.

Flot skulderklap til personalet

Sygeplejefaglig direktør Ida Götke glæder sig over de flotte resultater, som hun mener vidner om, at hospitalets kontinuerlige arbejde med patientinvolvering bærer frugt:

- Der er ingen tvivl om, at de flotte resultater er et stort skulderklap til personalet, fordi alle afdelinger i dag arbejder med initiativer til patientinvolvering. De fleste af disse tiltag udvikles i samarbejde med afdelingens patienter og pårørende enten via afdelingens eget brugerråd eller på afdelingens feedback-møder. Så patientinvolvering er en helt central del af vores kvalitetsudvikling på hospitalet.

Mere fokus på inddragelse af pårørende

Mens der er meget høj tilfredshed blandt de største patientgrupper på hospitalet, så er tilfredsheden i år gået lidt tilbage i den mindre gruppe af planlagt indlagte patienter. Bl.a. er patienterne blevet mindre tilfredse med oplevelsen af ventetid ved ankomst og samarbejdet med den kommunale pleje om udskrivelse. En mulig vej at gå kan være flere initiativer målrettet de pårørende, mener sygeplejefaglig direktør Ida Götke.

- Selv om vi løbende har stærkt fokus på det gode samarbejde om udskrivelse og på at forbedre oplevelsen af ventetid, så er der endnu et stykke vej at gå. De pårørende er en meget vigtig samarbejdspartner, og i hospitalets overordnede brugerråd retter vi nu et særligt fokus mod dem, for det er afgørende, at de føler sig set, hørt og lyttet til i patientforløbet.

Medlemmerne af hospitalets overordnede brugerråd består af repræsentanter for bl.a. patienter, pårørende, personale fra klinikken, kommunerne og de praktiserende læger. Det er et forum, som tager imod meninger, input og nye initiativer til involvering på tværs af hospitalet. Birgit Hagen, som er medformand i brugerrådet, har været med til at sætte pårørendeinddragelse på dagsordenen, fordi de ofte er en vigtig ressource, som man nemt kan komme til at overse:

- Det er glædeligt, at hospitalet anerkender de pårørende som en vigtig ressource i patientforløbet, for hvis vi kan og har muligheden, så vil vi gerne være herre i vores eget liv. Som pårørende har jeg selv erfaring med, at man ofte meget gerne vil inddrages og tages med på råd. Man har vigtig viden, der med fordel kan indgå i et samarbejde med personalet og patienten, og det kan fx være med til at gøre udskrivelsessamtalen lettere, at der også er pårørende med ved bordet, siger medformand i brugerrådet Birgit Hagen.

Fakta

I alt 1600 akut indlagte patienter, 3863 ambulante patienter og 887 planlagt indlagte patienter har besvaret undersøgelsen.

Spørgeskemaet har været udsendt til 825 fødende i Herning og Holstebro. 55 pct. af disse svarede på spørgeskemaet, hvilket svarer til 453 fødende på Hospitalsenheden Vest.

Resultatet af den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP 2016) for Hospitalsenheden Vest (pdf):

Samtlige resultater er offentliggjort 15. marts 2017 på www.patientoplevelser.dk/lup

Læs desuden pressemeddelelsen fra Region Midtjylland på regionens hjemmeside 

Yderligere information

  • Ledende oversygeplejerske Bodil Overgaard Akselsen, Medicinsk Afdeling, tlf. 3065 0857.

  • Chefjordemoder Ann Fogsgaard, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, tlf. 3035 1032.

  • Sygeplejefaglig direktør Ida Götke, medformand for brugerrådet på Hospitalsenheden Vest, tlf. 2048 0689.

  • Birgit Hagen, medformand for brugerrådet på Hospitalsenheden Vest og næstformand i Sundhedsbrugerrådet, Region Midt, tlf. 5361 2611.