Foto: Colourbox

05.09.2016

Flere kvitter nu smøgerne i Vestdanmark efter, at kommuner og hospital er gået sammen om at tilbyde rygestop. Metoden er enkel og tager kun 30 sekunder. Erfaringerne viser, at mere end halvdelen af dem, der har taget tilbuddet til sig, forsat er røgfrie et halvt år efter rygestoppet. Nu skal tilbuddet gives til alle patienter, der er rygere.

I Vestdanmark har hospital og kommuner igangsat et tre-årigt tværsektorielt projekt, som har til formål at sikre en systematisk henvisning af borgere fra hospital og praktiserende læge til gratis rygestoprådgivning i kommunen.

To afsnit og et ambulatorium har i Hospitalsenheden Vest pilottestet en meget enkel og veldokumenteret henvisningsmetode Very Brief Advice (VBA), som indeholder 3 trin og kan gennemføres af en sygeplejerske eller læge på 30 sekunder: Spørg om patienten ryger - rådgiv om den bedste rygestop metode - henvis til kommunens rygestoptilbud.

Der er opnået gode resultater, hvor de tre hospitalsafdelinger har henvist knap 100 patienter til et gratis tilbud om rygestop i
kommunen. Foreløbige resultater viser, at 52 % stadig er røgfri et halvt år efter rygestoppet (på landsplan: 36 %).

Projektleder Lene Stokholm Jensen, Vestklyngen, er derfor
optimistisk forud for en kampagne, der skal sikre, at alle de
patienter, der er rygere, får en henvisning til rygestop:

- Resultaterne er i øjenfaldende og helt uden hokus pokus. Med en henvisning fra lægen eller sygeplejersken kan vi hjælpe de rygere, der ønsker hjælp til at stoppe – men som har svært ved selv at henvende sig til de tilbud om rygestop, der er i kommunerne. Information om tilbuddet i rette øjeblik og en henvisning i hånden fra hospitalet er tilsyneladende det adgangskort, som skal til for, at du gør noget ved det.

- Og personalet på hospitalet har opfattet det som en god og
ukompliceret indsats, hvor det faktisk gør deres arbejde nemmere og siger: "Nu behøver vi ikke længere tage os af rygestop, men kan blot henvise til professionelle rygestoprådgivere i kommunen", fortæller projektleder Lene Stokholm Jensen.

I uge 36 igangsættes en kampagne på hospitalet, der skal sikre, at VBA henvisningsmetoden bliver en rutine i hverdagen i mødet mellem patient, læge eller sygeplejerske. I den forbindelse er der udviklet et kort e-læringskursus ’Henvis til rygestop på 30 sekunder – med VBAmetoden’, hvor personalet på 6 - 10 minutter kan lære metoden.

Rygning og social ulighed i sundhed

Rygning bidrager væsentligt til social ulighed i sundhed. I
kommunerne i den vestlige del af Region Midtjylland (Vestklyngen) ryger 19 % af borgerne (25 – 79 år) dagligt, og 10 % er storrygere.

Blandt borgere i Vestklyngen med ingen eller kort uddannelse (lavt uddannelsesniveau) er der imidlertid 27 %, der ryger dagligt og 16 %, der er storrygere (Sundhedsprofilen 2013).

Med den forstærkede rygestopindsats i Vestklyngen fra 2015 har der indtil videre deltaget cirka 1.500 borgere fra de seks kommuner, der indgår i Vestklyngens rygestopforløb. 85 % af deltagerne har ingen eller en kort uddannelse under tre år. Det vil sige, at de kommunale rygestoptilbud lykkes med at adressere social ulighed i sundhed.

Henvisningsmetoden udbredes nu til de øvrige afdelinger i
Hospitalsenheden Vest samt i Regionspsykiatrien Vest.

Fakta

Rygning er den forebyggelige enkeltfaktor, der har størst negativ indflydelse på folkesundheden i Danmark. Sundhedsstyrelsen vurderer, at rygning er årsag til 14.000 dødsfald årligt i Danmark - det svarer til hvert 4. dødsfald. Der er stort set ikke det organsystem, som ikke påvirkes negativt af rygning.

Rygning giver dermed et stort pres på sundhedsvæsenet.
Sundhedsstyrelsen anslår, at det årlige nettomerforbrug i
sundhedsvæsenet som følge af tobaksrygning er 3,4 milliarder kr.

For yderligere oplysninger

Projektleder, Lene Stokholm Jensen, Vestklyngen, tlf. 4087 9117.

Sygeplejefaglig direktør Ida Götke, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2048 0689.