Foto: Overlæge Jørn Theil ved en PET-/CT-skanner på Nuklearmedicinsk Afdeling, hvor den nye undersøgelse foregår (foto: Charlotte Feldbæk Ranneries, Kommunikation).

26.10.2016

Nuklearmedicinsk Afdeling har i samarbejde med Urinvejskirurgisk Afdeling taget et unikt sporstof i brug til billedundersøgelser på hospitalerne i Herning og Holstebro.

Sporstoffet giver en mere præcis diagnose af prostatakræft, og kan desuden bane vej for en mere målrettet behandling af sygdommen.

Gængse måder at undersøge prostatakræft på med blodprøver, fysiske undersøgelser, biopsier og almindelige røntgenundersøgelser giver et upræcist billede af, hvor udbredt og alvorlig sygdommen er. Nu har Nuklearmedicinsk Afdeling i samarbejde med Urinvejskirurgisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest taget et unikt, radioaktivt mærket sporstof i brug til billedundersøgelser, der hurtigt og mere præcist kan afsløre omfanget af sygdommen.

Sporstoffet "Ga-68 PSMA" er allerede kendt og anvendt som en del af billedundersøgelserne på flere danske universitetshospitaler. Nuklearmedicinsk Afdeling producerer selv sporstoffet, som er udviklet med et specifikt formål: at finde mulig spredning af prostatakræft i kroppen og få eventuelle kræftknuder til at træde tydeligt frem på et skanningsbillede.

Sporstoffet kan indfange selv små kræftknuder i skanningen, og den nye type undersøgelse for prostatakræft på Hospitalsenheden Vest giver dermed både en mere præcis kræftdiagnose og nye muligheder for at målrette kræftbehandlingen.

Et præcist værktøj til kræftdiagnostik og kræftbehandling

Ifølge overlæge, dr. med. Jørn Theil, Nuklearmedicinsk Afdeling spiller billedundersøgelser med brug af sporstoffer en stadig vigtigere rolle i forhold til kræftdiagnostik og kræftbehandling:

- Med det nye sporstof har vi fået et meget præcist værktøj, så vi med stor sikkerhed kan vurdere, hvor udbredt sygdommen er ved den enkelte patient. Det betyder, at flere patienter med prostatakræft vil kunne blive forskånet for unødvendigt store indgreb og omfattende kemobehandlinger. Sporstoffet vil med tiden formentligt også kunne bruges til en mere skånsom form for stråleterapi, hvor man kan få radioaktivt mærket medicin til at binde sig til kræftcellerne og næsten uden at berøre de raske celler.