Foto: Colourbox.

17.11.2016

Hospitalsenheden Vest indgår i et dansk partnerskab, der vil inspirere andre sundhedsprofessionelle til bedre patientinddragelse, bl.a. ved hjælp af en ny hjemmeside

Et tre-årigt partnerskab "Partnerskab om PROM" mellem bl.a. Hospitalsenheden Vest, de fem danske regioner, Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse, vil skaffe ny viden om, hvordan kvaliteten af kræftbehandling kan forbedres gennem mere patientinddragelse.

Formålet med partnerskabet er at fremme udvikling, anvendelse og forankring af Patient Reported Outcome Measures – PROM i den danske kræftbehandling og sikre, at det sker på et systematisk og evidensbaseret grundlag.

Partnerskabet vil gennem forskellige forskningsprojekter blandt andet sikre en forankring af fælles erfaringer og forskningsbaseret viden om aktiv brug af PROM i klinisk praksis. Partnerskabet ønsker at skabe erfaringer med kliniknær brug af PROM hos kræftpatienter, som siden kan bruges på andre sygdomsområder til gavn for flere patienter i det danske sundhedsvæsen.

For nylig lancerede Partnerskab om PROM en ny hjemmeside, der vil samle viden om partnerskabets forskellige projekter med det formål at inspirere læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle på tværs af landets regioner og hospitaler.

Blandt andet kan man søge inspiration via Onkologisk Afdeling, der i et nyt projektsamarbejde med hospitalets egne PROM-eksperter, AmbuFlex ved VestKronik, Arbejdsmedicinsk Klinik, vil udvikle og teste brug af PROM-løsninger, f.eks. elektroniske spørgeskemaer, til inddragelse af kræftpatienter gennem hele deres patientforløb.

Læs mere om partnerskabet og forskningsprojekterne på www.PROMpartner.dk

Yderligere information

Lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 7843 8510.

Kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen tlf. 7843 8710.