Foto: Aarhus Universitetshospital.

17.11.2016

Axel Forman, ny klinisk professor ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, vil være med til at udvikle et stærkt, internationalt universitetsmiljø i Vestdanmark.

1. november er klinisk professor dr. med. Axel Forman fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet tiltrådt som professor ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling., Hospitalsenheden Vest.

Axel Forman vil som afdelingens nye professor få ansvaret for den faglige udvikling, herunder supervision af afdelingens forskere og ph.d.-studerende.

Universitetsmiljø og forskning i almen gynækologi på højt internationalt niveau

Professor Axel Forman har som vision at være med til at skabe et universitetsmiljø i Vestdanmark på højt internationalt niveau og et selvstændigt studiemiljø for de ph.d.-studerende. Han betegner det nye professorat som frugten af flere års værdifuldt samarbejde med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling:

"Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling er kendt for at have et stærkt videnskabeligt miljø på tværs af Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Forskerne tænker i tværfaglige sammenhænge, og det gør dem fantastiske at arbejde sammen med. Jeg ser derfor frem til at være med til at bygge videre på afdelingens stærke fundament og styrke forskningen i almen gynækologi på tværs af regionen."

Professor Axel Forman har over 20 års erfaring som forsker og underviser, og anser almen gynækologi for at være et område med et meget stort forskningspotentiale – for eksempel forskning i blødningsproblemer, som menes at være den hyppigste årsag til, at kvinder får fjernet livmoderen.

Forskning i almene sygdomme et varemærke ved NIDO danmark

Netop forskning i almene sygdomme og de store folkesygdomme vil være en del af varemærket ved det nye forsknings- og uddannelsescenter, NIDO danmark, som opføres i tilknytning til det kommende storhospital i Gødstrup:

"NIDO danmark kommer til at danne rammen omkring storhospitalets mange forskningsaktiviteter og vil være med til at sikre, at forskningen i Vestdanmark, blandt andet i almene sygdomme og de store folkesygdomme, får optimale betingelser for at udfolde sig", siger Annette Haagerup, som er forskningskoordinerende ledende overlæge for NIDO danmark."

Blå Bog

Klinisk professor i operativ gynækologi ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet - Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, siden 2008.

Lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet - Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, siden 1994.

Uddannet speciallæge i gynækologi og obstetrik i 1990.
dr. med. 1984 ved Aarhus Universitet.

Fakta om forskningen på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, har nyligt etableret en gynækologisk forskningsenhed, hvor der aktuelt er tilknyttet en forskningsansvarlig overlæge, tre kliniske lektorer, to ph.d.-studerende og et færdigheds-laboratorium til minimal invasiv kirurgi. I løbet af 1. halvår 2016 har Forskningsenheden udgivet 12 artikler.

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling har forskningsmæssigt fokus på gynækologisk kirurgisk kvalitet, urogynækologi, unges sexvaner og gynækologisk endokrinologi. Udover kirurgisk kvalitet beskæftiger afdelingen også med obstetrisk forskning: afdelingen har et igangværende ph.d.-projekt, der skal belyse konsekvenserne af hurtig udskrivelse efter kejsersnit.

Yderligere oplysninger

Professor dr. med. Axel Forman, tlf. 7845 3354, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling - Hospitalsenheden Vest.

Forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup, tlf. 2461 9931, NIDO | danmark – Hospitalsenheden Vest.