Forskning i ultralyd gavner patienter

Nye kompetencer i brug af ultralyd gavner patienterne (foto: Mark Cowper Dyer, Kommunikation / Hospitalsenheden Vest).

22.03.2016

Tiden er en afgørende faktor, når en patient ankommer til hospitalet og hurtigt skal have lagt drop. Hvordan et drop lægges så skånsomt som muligt på tilskadekomne patienter ved hjælp af en ultralydsskanner, er 30 sygeplejersker fra Regionshospitalet Herning i øjeblikket under oplæring i.

Forskning i ultralyd og mestring af at bruge denne teknologi til gavn for de patienter, der kommer akut til hospitalet, er, hvad reservelæge og ph.d-studerende Jesper Weile fra Akutafdelingen på Regionshospitalet Herning er optaget af. Og lige nu er forskningen ved at omsættes til ny og ændret praksis i den travle akutmodtagelse på hospitalet.

- Brugen af ultralydsskannere til at anlægge drop er en forholdsvis ny metode. Den har vist sig at være hurtigere og med færre komplikationer, end hvis der ikke anvendes ultralyd. Samtidig viser erfaringerne, at patienterne bliver stukket færre gange, når droppet lægges ved hjælp af en ultralydsskanner, end når sygeplejersken selv skal finde det rigtige sted at stikke, forklarer Jesper Weile.

I første omgang er 30 sygeplejersker fra Akutafdelingen og Anæstesiologisk Afdeling under oplæring i, hvordan de ved hjælp af en ultralydsskanner kan finde det optimale sted på patientens arm, hvor droppet kan lægges. Senere er det tanken, at endnu flere skal oplæres i samme teknik.

Hidtil har personalet i akutmodtagelserne primært lagt drop på traditionel vis. I de tilfælde, hvor anlæggelsen er mislykket eller hvor det ikke har været muligt at ramme en synlig blodåre – eksempelvis fordi årerne lå skjult eller fordi patienten havde dannet arvæv efter mange stik – er der tilkaldt en anæstesisygeplejerske. Hvis det heller ikke er lykkedes for anæstesisygeplejersken, er den vagthavende anæstesilæge blevet tilkaldt.

Målet med at intensivere brugen af ultralydsskannere på Regionshospitalet Herning og på sigt at kvalificere så mange som muligt i at mestre teknikken med ultralyd, er, hurtigt at bringe patienterne i den rette medicinske behandling ved at få etableret adgang til blodbanerne.

Bedste redskab som den første løsning

- Ultralyd har tidligere været et redskab, som den vagthavende anæstesilæge kunne benytte. Ved at uddanne sygeplejerskerne muliggør vi, at det bedste redskab ikke længere bliver den sidste løsning. Det er en simpel ting, som er med til at give behandlingen et kvalitetsløft, og i sidste ende kan det have en enorm betydning for den enkelte patient, tilføjer Jesper Weile.

Uddannelsen af sygeplejerskerne fra Akutafdelingen og Anæstesiologisk Afdeling på Regionshospitalet Herning i Hospitalsenheden Vest finder sted i et forskningssamarbejde med Center for Clinical Ultrasound på Aarhus Universitet. De nævnte afdelinger gennemfører herudover en række forskningsprojekter, der skal afklare, hvordan uddannelsen af sygeplejersker i at lægge drop med hjælp af ultralydsskanner gennemføres bedst muligt.