Patienterne oplever stor tilfredshed

Involvering starter, når patienten møder personalet (foto: Kommunikation / Hospitalsenheden Vest).

17. 03. 2016

Patienterne i Hospitalsenheden Vest er glade for at blive taget med på råd. Så glade, at hospitalerne opnår en absolut topplacering i den årlige landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser. 

Målt på årets tema om "Patientinddragelse" i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser ligger Hospitalsenheden Vest over lands- og regionsgennemsnit på alle spørgsmål, når patienterne bliver bedt om at score deres tilfredshed med at deltage i beslutninger omkring deres behandling. Samtidig er der også en stigende tilfredshed med personalets evne og vilje til at give de pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling.

Urinvejskirurgisk Afdeling i Holstebro er en af de afdelinger, som patienterne sender helt til tops, når det gælder tilfredshed med patientinddragelse. En del af forklaringen kan være, at involvering og inddragelse er indlejret i kulturen omkring mødet med patienten. Dertil hører, at afdelingen gennem længere tid har tilstræbt, at alle patienter får en behandlingsansvarlig læge:

- Vi er glade for at se, at det, som vi hører på afdelingens feedbackmøder med patientrepræsentanter også kan aflæses i afdelingens resultater. Ledelsen og personalet har meget fokus på, at patientinvolvering ikke er et isoleret værktøj, men er noget, der som en naturlig del af forløbet starter i det øjeblik, patienten møder os. Vi ser, hører og lytter til, hvad der bliver kommunikeret, og tager altid udgangspunkt i det, som patienten mener, er vigtigt, siger ledende overlæge Peder Graversen og oversygeplejerske Bente Møller Pedersen, Urinvejskirurgisk Afdeling.

Ambulante og fødende er allermest tilfredse

Tilfredsheden med at blive hørt og taget med på råd ligger over lands- og regionsgennemsnit for alle patientkategorier i undersøgelsen.

Tilfredsheden er allerstørst hos de mange patienter, som kommer og går i ambulatorierne. I alt 327.000 ambulante besøg blev det til i 2015. Dertil kommer, at også de fødende er de mest tilfredse i mødet med jordemødre og resten af personalet i hele forløbet.

Lige som sidste år scorer de fødende tilbuddet i Hospitalsenheden Vest som det bedste i Danmark.

- Det er fantastisk, at vi på den måde får medvind til at fortsætte omlægningen af vores behandlingstilbud til et moderne hospital med færre sengedage og mere egen kontrol med behandlingen hos patienterne selv, siger sygeplejefaglig direktør Ida Götke.

Lykkes, når vi lytter

- LUP er et blandt mange redskaber til at holde et spejl op for, om vi lykkes. Og selvfølgelig er der plads til forbedringer. Det er der altid, blandt andet på information om ventetid. Men, er vi gode til at lytte og tage patienterne med på råd, så lykkes vi også med at finde løsninger på det, påpeger kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen.

Fakta: Så tilfredse er patienterne

Resultatet af den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP 2015):

Delrapporter (pdf) 

Samlede bilag og rapporter på lands-, regions- og afdelingsniveau:

  • LUP Somatik 2015

http://www.patientoplevelser.dk/lup/landsdaekkende-undersoegelse-patientoplevelser-lup/landsdaekkende-undersoegelse-1

  • LUP Fødende 2015

http://patientoplevelser.dk/lup/lup-foedende/afdelingsrapporter-bilagstabeller

Læs desuden pressemeddelelsen fra Region Midtjylland:

Patienter i Region Midtjylland mest tilfredse - igen

Yderligere information

Sygeplejefaglig direktør Ida Götke, tlf. 2048 0689.

Kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen, tlf. 2222 8919.

Ledende overlæge Peder Graversen, Urinvejskirurgisk Afdeling, tlf.  7843 9492.

Oversygeplejerske Bente Møller Pedersen, Urinvejskirurgisk Afdeling, tlf. 7843 9421.

Hospitalsenheden Vest