Onkologihuset i Herning

Onkologihuset er med sin moderne indretning forbillede for en række af byggerier landet over (foto: Kommunikation / Hospitalsenheden Vest).

02.03.2016

De sidste etaper af store byggerier kan gemme på uforudsete overraskelser. Det viser erfaringer fra bl.a. byggeriet af universitetshospitalet i Aarhus, og derfor drøfter politikerne i Region Midtjylland nu, hvordan økonomien i Gødstrup kan polstres yderligere. En mulighed er at lade stråleterapien blive i Herning lidt endnu.

Erfaringer fra byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, får nu regionens administration og byggeprojektledelsen ved byggeriet af hospitalet i Gødstrup til at foreslå yderligere polstring af de likvide reserver.

Regionsrådet skal derfor drøfte et forslag om at tage stråleterapienheden ud af de nuværende byggeplaner. Patienterne i stråleterapien er ikke afhængige af at bo dør om dør med akuthospitalet, da behandlingen alene foregår ambulant. Siger politikerne ja til forslaget, får patienterne en velkendt service og kvalitet i kræftbehandlingen, uden at styrken i det nye hospital bliver påvirket.

- Vi havde gerne flyttet alle behandlinger til Gødstrup på én gang, men der er 53 mio. kr. sparet ved at bruge stråleterapien så længe som muligt. Og i situationen er det ren snusfornuft at bruge de moderne faciliteter i Onkolgihuset i Herning så længe som muligt, siger koncerndirektør Ole Thomsen.

Status for byggeriet i Gødstrup er, at det nye hospital fortsat bliver større, end oprindeligt planlagt, siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen.

- Antallet af specialer i hospitalet er det samme, som ved projektets start, og antallet af senge svarer til det beregnede behov.

Ved siden af beslutningen om eventuelt at beholde stråleterapien i Herning, skal politikerne i Region Midtjylland i den nærmeste tid også forholde sig til en liste med yderligere reserver. Listen med reserver bliver kun taget i anvendelse, hvis der måtte vise sig et behov for det.

Det samlede regionsråd drøfter forslaget om at lade stråleterapien forblive i Herning på sit møde den 30. marts.

Fakta

  • Se sagsfremstillingen til hospitalsudvalget dagsorden
  • Onkologihuset i Herning, tegnet af arkitektfirmaet Friis og Moltke, er et moderne og velindrettet behandlingssted for kræftpatienter.
  • Huset, der blev indviet i 2009, indeholder blandt andet: Stråleterapiafsnittet, Onkologisk Afdeling D, Aarhus Universitetshospital, stueetagen.
  • Onkologihuset er med sin moderne indretning forbillede for en række af byggerier landet over.

Flere oplysninger

Koncerndirektør i Region Midtjylland Ole Thomsen, tlf. 2146 9807 

Hospitalsdirektør i Hospitalsenheden Vest Poul Michaelsen, tlf. 7843 8530.