Miljøkonsulent Bjarne Bjergfelt fra firmaet Marius Pedersen, der håndterer byggeaffald i Gødstrup (Foto: Charlotte Ranneries)

11.03.2016

De fleste kender vist situationen fra genbrugspladsen i weekenden, hvor man lettere forvirret drejer rundt om sig selv et par gange i forsøget på hurtigt at finde den rigtige container til det rigtige affald. Sorteringen kan virke besværlig, men den har et formål – både miljømæssigt og økonomisk

På en stor byggeplads som DNV-Gødstrup behandles de store mængder affald, som en vigtig ressource, fortæller miljøkonsulent Bjarne Bjergfelt fra firmaet Marius Pedersen, der håndterer al affald for DNV-Gødstrup. I alt var affaldsmængden i DNV-Gødstrup i 2015 på 1.615,874 tons.

Statistik for 2015 viser, at DNV-Gødstrup har fokus på at genanvende affaldet. Således kan 89 pct. af det indsamlede affald genbruges, 10 pct. er velegnet til forbrænding og den sidste procent er til deponi.

Region Midtjylland har, i øvrigt, som overordnet mål, at arbejde for, at 70 pct. af det affald, der produceres i regionens geografiske område i 2025 bliver genanvendt.

Affald sorteres i fraktioner

Affaldet fra den store byggeplads i Gødstrup sorteres i såkaldte fraktioner på Miljøpladsen, der har sit eget hjørne i den sydlige del af pladsen.

Firmaet Marius Pedersen har p.t. en mand på pladsen et par timer dagligt, men fra sommer er det forventningen, at han skal være der fuldtid, da mængden af affald vil øges væsentligt.

En fraktion kan være jern/beton, som er meget velegnet til genbrug, fortæller Bjarne Bergfelt. Det kan også være papir/pap, som sendes videre til papirfabrikken, eller det kan være træ, der kan genbruges som spånplader. I alt er der 21 fraktioner Miljøpladsen.

At arbejde målrettet med affald som en værdifuld ressource, kræver god kontakt mellem alle på byggepladsen. Og det er vigtigt at have blik for, at der hele tiden tænkes i genbrug, siger Bjarne Bjergfelt. Måden det bedst gøres på er ved at servicere og give gode råd på pladsen – ikke ved løfte pegefingre.

Affald er en vigtig ressource – og de tørre tal fra statistikken viser, at der er gode penge at spare i ”skidtet”.