Foto: Stig Hansen, medformand i brugerrådet, har været med til at udvikle den nye genvej (foto: Charlotte Feldbæk Ranneries, Kommunikation / Hospitalsenheden Vest.

03.05.2016

Er der gået noget galt i mødet med hospitalet, så er der ny hjælp at hente for patienter og pårørende på hospitalets hjemmeside

Hvor går man hen, hvis man har oplevet, at der er sket noget, som ikke burde være sket – også kendt som en "utilsigtet hændelse" i sundhedsvæsnet? I Hospitalsenheden Vest behøver man nu kun at gå et sted hen - på hospitalets hjemmeside www.vest.rm.dk, som har samlet alle mulighederne i et overblik på en ny genvej: www.vest.rm.dk/giknogetgalt

Genvejen indeholder bl.a. information om, hvor man kan henvende sig, og man kan se en video om, hvordan man laver en rapport til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Ideen til genvejen opstod i hospitalets brugerråd, og flere af medlemmerne, blandt andet rådets medformand Stig Hansen, har været med til at udvikle indholdet.

Det skal være nemt at rapportere

Medformanden har som patient tidligere oplevet, hvordan en utilsigtet hændelse skabte frustrationer og kostede ham en indlæggelse. Efterfølgende ville han gerne rapportere det, der skete til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, men havde ikke kræfter eller overskud til at finde ud af, hvordan.

- Det er kringlet at skulle sætte sig ind i, hvor man kan henvende sig, og hvordan man rapporterer i sikkerhedsdatabasen. Jeg mener, at patienter og pårørende må kunne forvente at blive hjulpet bedre på vej. De befinder sig meget ofte i en yderst betrængt situation, hvor overskuddet til at gå på opdagelse sjældent er til stede, siger Stig Hansen, som derfor er glad for den nye genvej:

- Jeg synes, at indholdet er meget nem at overskue, og jeg håber, at genvejen kommer til at blive et godt redskab i den løbende dialog mellem patienter, pårørende og sygehusvæsnet, som gerne vil lære af de utilsigtede hændelser. 

Formand for brugerrådet, sygeplejefaglig direktør Ida Götke i Hospitalsenheden Vest, håber, at genvejen bl.a. vil medvirke til, at flere patienter og pårørende føler sig støttet i at få hjælp. For flere rapporteringer øger patientsikkerheden.

- De færreste indrapporteringer i sundhedsvæsnet kommer fra patienter og pårørende. Hospitalets nye genvej kan forhåbentlig være med til at give et godt overblik og motivere flere til at dele deres oplevelser. Så bliver vi som hospital både klogere og bedre til at forebygge, at de samme ting sker igen.

Fakta: Hvad er en utilsigtet hændelse

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Kilde: www.dpsd.dk

Fakta: Rapporter fra patienter og pårørende udgør en halv procent

Muligheden for at rapportere utilsigtede hændelser for patienter og pårørende har eksisteret siden september 2011.

I 2015 rapporterede patienter og pårørende i Danmark 1.834 utilsigtede hændelser - en halv procent af alle rapporter, der indsendes til Dansk Patientsikkerhedsdatabase www.dpsd.dk 

I 2015 rapporterede regioner, kommuner og andre sundhedsområder i Danmark 183.445 utilsigtede hændelser. Heraf indrapporterede Hospitalsenheden Vest 1.527. Patienter og pårørende på hospitalet indberettede 12 utilsigtede hændelser – et lille fald siden 2014. 

Flere oplysninger

Medformand i brugerrådet, Stig Hansen, tlf. 2257 9881.

Formand i brugerrådet, sygeplejefaglig direktør Ida Götke, tlf. 7853 8520.

Hospitalsenheden Vest