Kurt Rasmussen søsætter ny forskning

Speciallæge, ph.d., Kurt Rasmussen søsætter ny forskning i Grønland (foto: Emil Steen Sanggaard, Kommunikation /Hospitalsenheden Vest).

Ny forskning ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Universitetsklinik Herning skal kaste nyt lys over det grønlandske erhvervsliv 

18.05.2016

Der mangler i høj grad viden  om arbejdsmiljøet i den grønlandske fiskeindustri og fiskeri, og der forskes stort set ikke på det arbejdsmedicinske område.

Sådan lyder det fra speciallæge i arbejdsmedicin, ph.d. Kurt Rasmussen fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Universitetsklinik Herning. Det er en af grundene til, at Kurt Rasmussen har taget initiativ til et forskningsprojekt, der skal kaste nyt lys over feltet. 

Forskningen skal gøre gavn i Grønland

Som anerkendelse for initiativet til projektet er Kurt Rasmussen nyligt blevet tildelt den Grønlandske Arbejdsmiljøpris for 2015. Med prisen følger 100.000 kr. som starthjælp til forskningsprojektet.

Derudover har lokale grønlandske fonde og virksomheder givet støtte til dele af projektet, men der mangler stadig finansiering til bl.a. at implementere og formidle forskningen i Grønland.

Læs mere om forskningsprojektet på Arbejdsmedicinsk Kliniks hjemmeside.