Foto: Colourbox.

Forskere og kommunale fysioterapeuter har i fællesskab udviklet og afprøvet et genoptræningsprogram for skulderpatienter. Det virker.

27.05.2016

”Vores samarbejde med den kommunale fysioterapi har givet resultater, vi ikke kunne være nået frem til på egen hånd,” fortæller forsker og fysioterapeut David Høyrup Christiansen fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning.

”Der er en gruppe patienter, der ikke får det bedre efter skulderoperation. Vi ønskede at tilbyde dem et videnskabeligt afprøvet genoptræningsforløb, der havde påviselig effekt. Det kan vi nu. Når det har været muligt, er det fordi vi kunne trække på både forskernes viden og fysioterapeuternes erfaring,” siger David Høyrup Christiansen.

Programmet er blevet udviklet af forskere og fysioterapeuter med særlig viden om skuldertræning, herunder fysioterapeuter fra to kommunale genoptræningscentre i Herning og Aarhus. Resultatet er nu gratis tilgængeligt: en manual til fysioterapeuterne og en pjece for hjemmetræning til patienterne.

Ifølge David Høyrup Christiansen har træningsprogrammet vist sig at give gode resultater: ”Vores undersøgelser viser, at patienterne fik det markant bedre ved brug af træningsprogrammet sammenlignet med gruppen, der fulgte almindelig genoptræning. De fortalte om væsentligt færre smerter og bedre skulderfunktion og var tryggere ved at bruge skulderen. ”

Det er samarbejdet med de kommunale fysioterapeuter, der har løst problemet omkring denne særlige patientgruppe. Vi glæder os over, at vores arbejde har båret så god frugt,” slutter forsker og fysioterapeut David Høyrup Christiansen.

Fakta om Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik er en specialiseret afdeling under Hospitalsenheden Vest, hvis formål er forebyggelse af arbejdsrelaterede sygdomme. Arbejdsmedicinsk Klinik er udnævnt som universitetsklinik under Aarhus Universitet, hvilket betyder, at afdelingens forskning har højt, internationalt niveau.

Flere oplysninger

Kontakt: David Høyrup Christiansen, ph.d., forsker og fysioterapeut: Tlf. 2168 8431 eller David.christiansen@vest.rm.dk

Undersøgelsen er støttet af: Det strategiske Forskningsråd og Dansk Ramazzini Center

Læs forskningsartiklen "Effectiveness of Standardized Physical Therapy Ecercises for Patient with Difficulty Returning to Usual Activities After Decompression Surgery for Subacromial Impingement Syndrome: Randomized Controlled Trial" i tidsskriftet Physical Therapy.

Download app'en (til tablet og Ipad) Skulder genop (Udviklet af forskerne og sponsoreret af Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland)

Læs mere om resultaterne på arbejdsmedicin-midt.dk