Foto: Colourbox

03.06.2016

At få foretaget en provokeret abort er for mange kvinder en svær beslutning, og jo længere fremskreden graviditeten er, jo sværere bliver beslutningen.

Hvert år ansøger en række kvinder om lov til abort på særlige betingelser, hvoraf de fleste omhandler tilladelse til abort efter 12. graviditetsuge. Tallet for 2015 i Region Midtjylland var 221 ansøgninger – 3,9 pct. færre end de 230 året før - viser tal fra Abortårsrapport 2015 udarbejdet af Samrådssekretariatet i Region Midtjylland.

Hvorvidt en abort på særlige betingelser kan medføre varige psykiske følgevirkninger for kvinderne er uvist, men mindre studier fra Mødrehjælpen i Odense og modelprojekter antyder, at kvinder, som aktivt har valgt at få foretaget en provokeret abort, oplever en stigende belastning umiddelbart herefter.

Når en kvinde på trods af et svært valg træffer beslutning om at fuldføre en abort på særlige betingelser er årsagen en uønsket og/eller ikke-planlagt graviditet.

Generelt kan der over de seneste fem år ses en faldende tendens i det antal ansøgninger, som Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Midtjylland modtager. Tilbage i 2010 modtog samrådet i alt 238 ansøgninger.

En eventuel tilladelse til abort på særlige betingelser forudsætter tungtvejende medicinske og/eller sociale faktorer. For størstedelen af ansøgningerne om afbrydelse af svangerskab på særlige betingelser er årsagen således en påvist fosterskade eller kvindernes sociale forhold. Med hensyn til fosterskadesager er der en stigning i 2015 i forhold til tallet fra 2014. Omvendt er der et fald i antallet af sociale sager fra 2014 til 2015.

- En stigning i antallet af fosterskadesager kan afspejles i en fortsat udvikling af metoder til at påvise abnormiteter hos fosteret. Herudover er gennemsnitsalderen for gravide kvinder fortsat højere end tidligere, hvilket øger risikoen for forekomsten af medfødte fosterskader, siger lægefaglig leder af Samrådssekretariatet Mila Kim.

Mila Kim tilføjer, at flere kvinder formentlig vælger at gennemføre en graviditet på trods af kompromitterende forhold. De faktuelle tal fra 2015 kan dog udelukkende antyde en sådan tendens:

- De kommende års dataregistrering må vise, om der er tale om egentlige og blivende tendenser.

Fakta om abortansøgningerne i Region Midtjylland

I 2015 registrerede Samrådssekretariatet i Region Midtjylland i alt 221 ansøgninger.2

(se figur 1):

Ansøgningerne fordelte sig således:

  • 128 ansøgninger om abort efter 12. svangerskabsuge grundet fosterskade.
  • 66 ansøgninger om abort efter 12. svangerskabsuge grundet sociale forhold, ansøger over 18 år.
  • 14 ansøgninger om tilladelse til svangerskabsafbrydelse uden forældremyndigheds-indehaverens samtykke.
  • 12 ansøgninger om tilladelse til fosterreduktion.
  • 1 ansøgning om tilladelse til sterilisation.

Figur 1: Ansøgninger om særlig tilladelse til abort 2015.

Til sammenligning modtog samrådet i 2014 i alt 230 ansøgninger. Det vil sige, der ses et beskedent fald på 3,9 % i det totale antal ansøgere i 2015 sammenlignet med 2014.

Kilder

Mødrehjælpen Odense. 2004. Graviditet – Fødsel eller
Provokeret Abort. Modelprojekt.

Samrådssekretariatet Region Midt. 2016. Årsrapport 2015 –
Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation.

Kontaktoplysninger

Afdelingslæge og lægefaglig leder af Abortsamrådssekretariatet Mila Kim, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Mobil: 5195 9314 og e-mail: mila.kim@vest.rm.dk

Ledende regionssocialoverlæge Ulrik Steen, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. E-mail: ulrik.steen@vest.rm.dk

Fakta om Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

  • Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, har netop udgivet årsrapport 2015 fra Samrådssekretariatet, hvis fulde navn er: Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og Sterilisation.
  • I årsrapporten beskrives de arbejdsopgaver, som regionerne i henhold til Sundhedsloven skal varetage ved ansøgning om abort og fosterreduktion efter 12. svangerskabsuge samt sterilisation under særlige omstændigheder.
  • I årsrapporten 2015 belyses også fordelingen af sagstyper, der er blevet behandlet af Samrådet i Region Midtjylland samt fordelingen af tilladelser og afslag i de enkelte sagstyper sammenlignet med det forudgående år.
  • Årsrapporterne for årene tilbage til 2007 findes på Klinisk Socialmedicin & Rehabiliterings hjemmeside: http://www.socialmedicin.rm.dk/abort-og-sterilisation/arsrapporter/