Foto: Colourbox.

14.06.2016 

Nyt ph.d.-projekt ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, Universitetsklinik – Hospitalsenheden Vest, vil undersøge sammenhængen mellem opvækst og fysisk og mentalt helbred for en stor gruppe unge voksne

Der er forskningsmæssig enighed om, at socioøkonomiske faktorer har betydning for børn og unges mentale og fysiske helbred. De bagvedliggende årsager til f.eks. overvægt er dog delvist ukendte.

I sit ph.d.-projekt "Social ulighed under opvækst og betydningen heraf for mentalt helbred og overvægt i ungdom og tidligt voksenliv" vil ph.d.-studerende Per Høgh Poulsen undersøge sammenhængen mellem opvækst og fysisk og mentalt helbred for en stor gruppe unge voksne.

En barndom med dårlige socioøkonomiske vilkår kan nemlig påvirke et barns opvækst i en sådan grad, at følgevirkningerne kan fortsætte ind i teenage-årene og dermed påvirke det mentale såvel som det fysiske helbred på længere sigt.

Resultaterne fra projektet kan potentielt øge den samfundsmæssige bevidsthed omkring den stigende ulighed i samfundet og derigennem være med til at forebygge udviklingen af mentale og helbredsmæssige problemer blandt udsatte børn og unge.

Fakta om projektets formål

  • At undersøge, hvordan de socioøkonomiske vilkår i aldersintervallerne 0-8 år og 9-15 år relaterer sig til unges selvrapporterede sociale, psykologiske, og helbredsmæssige faktorer ved henholdsvis 15, 18 og 21 år.
  • At undersøge betydningen af lav socioøkonomisk status under opvækst for sammenhænge mellem sociale, psykologiske og helbredsmæssige faktorer i 15-18 års alderen og risikoen for udvikling af dårligt mentalt helbred ved 21 år.
  • At undersøge betydningen af lav socioøkonomisk status under opvækst for sammenhænge mellem sociale, psykologiske og helbredsmæssige faktorer i 15-18 års alderen og risikoen for udvikling af overvægt ved 21 år.
  • Læs mere om projektets indhold.

Flere oplysninger

  • Ph.d.-studerende Per Høgh Poulsen cand.scient.san og fysioterapeut, tlf.: 7843 3543, perhpo@rm.dk, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Universitetsklinik - Hospitalsenheden Vest