Ny professor tiltræder med forelæsning

Foto: Emil Steen Sanggaard, Kommunikation.

13.01.2016

Professor Susanne Wulff Svendsen ved Health, Aarhus Universitet og Hospitalsenheden Vest, holder tiltrædelsesforelæsning fredag 15. januar.

Forelæsningens titel

”Fysiske arbejdsbelastninger og lidelser i bevægeapparatet – en stadig udfordring”

Forelæsningen vil fokusere på, hvad akavede arbejdsstillinger, hurtige arbejdsbevægelser og kraftbetonet arbejde kan betyde for, at man eksempelvis risikerer at udvikle skulderlidelser og åreknuder og de forskningsmæssige udfordringer og muligheder set fra landets første universitetsklinik - Arbejdsmedicinsk Klinik i Hospitalsenheden Vest.

Susanne Wulff Svendsen har i mange år engageret sig i udforskningen af sammenhænge mellem fysiske arbejdsbelastninger og lidelser i bevægeapparatet. Hun har arbejdet ud fra det overordnede formål at forbedre mulighederne for at forebygge, at lidelserne opstår, og at de får negative konsekvenser for helbred og arbejdsmuligheder.

Susanne Wulff Svendsens forskning koncentrerer sig om at besvare praksisnære spørgsmål med relevans for sundhedspersonale, der behandler og rådgiver personer med lidelser i bevægeapparatet, og for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne.

Blå bog – professor Susanne Wulff Svendsen

Susanne Wulff Svendsen blev uddannet som læge i sommeren 1994, ph.d. i 2003 og speciallæge i arbejdsmedicin i 2006.

Hun har været overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest – Universitetsklinik, siden 2009.

Tilmelding, tid og sted for tiltrædelsesforelæsningen 

Fredag den 15. januar, 2016, kl. 14.00

AU Herning, auditorium 2002

Birk Centerpark 15
7400 Herning

Efterfølgende er hospitalsledelsen vært ved en reception. 

Tilmelding er ikke nødvendig, men modtages gerne til cfu@rm.dk

Yderligere oplysninger

Center for Forskning og Uddannelse

Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
cfu@rm.dk