Professor Niels Henrik Hjøllund

Foto: Region Midtjylland.

6.01.2016

Ny professor Niels Henrik Hjøllund ved Health, Aarhus Universitet og Hospitalsenheden Vest, holder tiltrædelsesforelæsning fredag 8. januar.

Forelæsningens titel

"Anvendt epidemiologi: Nu i to dimensioner!
En professors process, program og profeti"

Forelæsningen vil fokusere på udvikling, status og udfordringer for anvendelse af Patient Reported Outcome (PRO) i krydsfeltet mellem forskning, klinisk praksis og public management.

PRO er fundamentet for nyt professorat

PRO er data, som patienterne selv rapporterer og der er fremtid og potentiale i forskning og viden om lige netop den type data.

For Niels Henrik Hjøllund, som den 8. januar afholder tiltrædelsesforelæsning som ny professor ved Health, Aarhus Universitet og Hospitalsenheden Vest, er PRO en vigtig byggesten i fremtidens sundhedsvæsen.

AmbuFlex hedder det system, som Niels Henrik Hjøllund har arbejdet målrettet på - og forsket i - siden 2004, og som netop er en af årsagerne til, at han et blevet professor i anvendt epidemiologi. AmbuFlex er et generisk, diagnosespecifikt system, det anvender PRO-data som klinisk beslutningsstøtte og dermed giver patienter med kroniske sygdomme
bedre og mere fleksible ambulante kontrolbesøg.

Tid og sted

  • 8. januar, kl. 14.00
  • AU, Herning - Birk Centerpark 15
  • 7400 Herning

Efterfølgende er hospitalsledelsen ved Hospitalsenheden
Vest vært ved en reception i den nærliggende
kantine.

Yderligere oplysninger

Center for Forskning og Uddannelse

cfu@rm.dk