Generelt er der tilfredshed med akutmodtagelser og akutklinikker

Foto: Kommunikation, Hospitalsenheden Vest.

15.01.2016

Første kapitel i den årlige undersøgelse af patienternes oplevelser viser, at de fortsat er godt tilfredse med akutmodtagelserne og akutklinikkerne i Hospitalsenheden Vest. Til gengæld savner de mere information om ventetid.

For andet år i træk er akut ambulante patienter fra akutmodtagelser og mindre skadestuer/akutklinikker omfattet af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

Resultatet af den netop offentliggjorte delundersøgelse ”LUP Akutmodtagelse" 2015 viser, at patienterne for andet år i træk er godt tilfredse med deres besøg i akutmodtagelserne og akutklinikkerne i Hospitalsenheden Vest – især med velkomst, personalet, praktiske forhold og hjemsendelse.

Til gengæld giver de patienter, som har oplevet ventetid, udtryk for at være blevet mindre tilfredse med information om ventetid på undersøgelser i akutmodtagelserne. Det samme billede tegner sig for oplevelsen af ventetid i akutklinikkerne.

Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest, glæder sig over, at patienterne generelt er godt tilfredse, og udtrykker samtidig, at der er plads til forbedringer:

- Det er meget glædeligt at se, at patienterne generelt er tilfredse med deres besøg og mødet med personalet, hvilket er et stort skulderklap til medarbejderne. Oplevelse af ventetiden ser til gengæld ud til at være blevet dårligere på nogle punkter. Det skal vi naturligvis have gjort noget ved, sådan at patienterne kommer til at føle sig bedre informerede om ventetid.

Henholdsvis højeste og næsthøjeste score i tilfredshed

Akutklinikkerne scorer højest i tilfredshed på det samlede indtryk med besøget i Region Midtjylland:

  • Tilfredshed alt i alt med besøget (på en skala fra 1 – 5): 4,55.
  • Regionsgennemsnit: 4,23.
  • Landsresultat: 4,06.

Akutmodtagelserne scorer næsthøjest i tilfredshed på det samlede indtryk med besøget i Region Midtjylland:

  • Tilfredshed alt i alt med besøget (på en skala fra 1 – 5): 3,86.
  • Regionsgennemsnit: 3,77.
  • Landsresultat: 3, 73.

Se figur med de overordnede resultater fra Region Midtjyllands akutmodtagelser

Hent rapporten med de regionale resultater fra akutmodtagelserne

Se figur med de overordnede resultater fra Region Midtjyllands akutklinikker

Hent rapporten med de regionale resultater fra akutklinikkerne

Rapporterne offentliggøres her:

http://patientoplevelser.dk/lup/lup-akutmodtagelse

Resultatet af LUP fungerer som et redskab i det løbende arbejde med kvalitetsforbedringer, og Akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest understøtter dette arbejde, blandt andet med forskellige initiativer til patientinddragelse.

Læs mere om resultatet af den nye LUP i den udsendte pressemeddelelse fra Region Midtjylland

Spørgeskemaerne fra LUP 2015 kan ses på: www.patientoplevelser.dk

Flere LUP-resultater på vej

De næste delundersøgelser af LUP 2015 offentliggøres i nærmeste fremtid på www.patientoplevelser.dk/lup

Yderligere information

Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, tlf. 7843 8510 / mob. 4093 7985.

Kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen, tlf. 7843 8710 / mob. 2222 8919.