Jordemoderen kører ud i hjemmet

Tina Risberg på fire hjul i tjeneste som ny mobil jordemoder. Foto: Mark Cowper Dyer.

13.01.2016 

Fra 1. januar har førstegangsfamilier i Hospitalsenheden Vest kunnet vælge at tage hjem tidligere fra fødslen mod at få besøg af hospitalets jordemoder.

Indtil årsskiftet er alle førstegangsfamilier i Hospitalsenheden Vest uden undtagelse blevet tilbudt at opholde sig på Barselsgangen i 48 timer. Fra 1. januar 2016 er tilbuddet blevet ændret til, at de familier, som både har mulighed og lyst til at tage hjem efter en ukompliceret fødsel enten mellem 2-6 timer efter fødslen eller efter en nat, kan gøre det mod at få opfølgende besøg i hjemmet fra Fødeafdelingens nye mobile jordemoderteam.

Fordelen for familien ved at komme tidligt hjem er, at forældrene og deres nyfødte barn får mulighed for at komme hjem i de trygge og vante omgivelser. Undersøgelser viser, at nyfødte som opholder sig i hjemmet fra starten, i gennemsnit taber sig mindre end spædbørn, der tilbringer de første dage på hospitalet. Der er med andre ord meget, der tyder på, at en tidligere start på familielivet i hjemmet, kan gavne barnets udvikling.

Det er derfor vigtigt, at forældrene allerede under graviditeten opnår troen på og tilliden til, at de nok skal klare den forandring, det er at blive en familie, siger kvalitetsjordemoder Henriette Svenstrup, Fødeafdelingen:

 - Vi har stort fokus på, at forældrene gennem graviditeten opbygger masser af tillid til, at de sagtens kan klare overgangen til et helt nyt liv, fordi den ballast styrker hele familien, og giver den rigtig gode betingelser for en god start.

 Tilbuddet om at komme tidligere hjem ændrer ikke ved, at familier som har behov for det, fortsat skal opholde sig i længere tid på hospitalet, siger Fødeafdelingens chefjordemoder, Ann Fogsgaard:

 - Det nye og glædelige er, at vi nu kan give et bedre tilbud til de forældre, der gerne hurtigst muligt vil i gang med tilværelsen som ny familie med deres nyfødte. De føler, at de vinder ved at slippe for at køre tilbage på hospitalet til efterfødselstjek samtidig med, at de får mere tid sammen med jordemoderen, når undersøgelserne og samtalerne kan foregå derhjemme.

Yderligere oplysninger

Kvalitetsjordemoder Henriette Svenstrup, tlf. 7843 4737.

Chefjordemoder Ann Fogsgaard, tlf. 7843 4703.

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling.