Foto: Emil Steen Sanggaard

18.01.2016

60 år i livets skole. Det er, hvad hospitalspræst i Herning, Svend Erik Søgaard, møder patienter og personale med, når situationer på kanten af livet kalder på et nærvær, der rækker ud over, hvad den professionelle behandling fra læger og sygeplejerske kan yde.

Situationer, som han, Svend Erik, er en mester i.

Selv er han ydmyg, når talen falder på den mestring mange års erfaring kaster af sig. En mestring der rummer mødet med ”den anden”, som inspirationskilden K. E. Løgstrup ville have udtrykt det.

Forfra hver gang

"Kan man sige til sig selv, at jeg efter 18 år som hospitalspræst er blevet bedre til at være i tavshed. Til at være der, hvor patientens, lægens og sygeplejerskens mestringsstrategier hører op, og hvor afskeden med ens kære pludselig er et vilkår. Der, hvor tavsheden rummer magtesløsheden. Jeg ved det ikke", lyder svaret fra fødselaren på tres.

For det først er i selve mødet med den enkelte patient og dennes nærmeste, at han er til som giver og modtager af omsorg.

"Det er her, jeg begynder forfra hver gang", forklarer Svend Erik og føjer til:

"Jeg kan kun lytte til, hvad den anden har i hjertet, når jeg sætter mig selv og min historie i spil. Lige som sygeplejersken og lægen skal turde sætte sig ud over sin faglighed og i tavshed vente med at give svar og aflevere sin merviden, for at patienten selv kan antyde en mulig vej for mestring. Noget, der kræver professionalisme til fingerspidserne, fordi fagpersonalet på sygehuset skal monitorere så mange patienter og mennesker med hver deres historie."

Historien til forskel

Selv har Svend Erik Søgaard et bagkatalog og en forhistorie, han gerne øser af.

Han er uddannet plejehjemsassist fra Århus Diakonhøjskole i 1978 og siden fulgte 10 års arbejde på forskellige sociale institutioner.

Dernæst fulgte en studentereksamen og et skifte fra leder til vikar på Rønde Plejehjem for i 1987 at læse teologi på Århus Universitet.

I foråret 1993 lander Svend Erik så med kone og fire børn på præstegården i Grove på den midtvestjyske hede.

December 1997 bliver han pludselig enkemand og alenefar til fire børn og bliver februar 1998 den anden hospitalspræst på sygehuset i Herning efter pastor Herluf Kortegaard.

Herfra ruller både tonstunge godsvogne fra hjertedybet og gror en ny historie og et ægteskab med sygeplejerske Vivi Haugaard og en sammenbragt familie med i alt 7 børn.

Åndeligheden er tværfaglig

Som sygehuspræst mener Svend Erik Søgaard, at han bevæger sig i feltet mellem at være omsorgsmodtager og omsorgsgiver.

Han oplever, at rummet for hans virke er meget lig den funktion, som social– og serviceassistenterne har på et hospital.

"Vi er den stille og observerende tavshed, som fylder mellemrummet, når læger og sygeplejersker forlader patienten og rummet. Tilbage er der nærvær og en mulighed for mestring af nyt håb og alt det som rummes af et fælles tredje. Her er der tillid før mistillid, sandhed før løgn", lyder det med den rette dosering af patos og medmenneskelighed i øjenhøjde fra en mand, der elsker sit job.

I det hele taget oplever Svend Erik, at præstefaget og funktionen som hospitalspræst er tæt knyttet til sygehusets overordnede målsætning om at hjælpe patienten til bedre at kunne tage vare på sit helbred, og at patienten – i alle livets faser – kan magte sit liv på en tilfredsstillende måde.

Derfor er det også meget tilfredsstillende for en hospitalspræst, når han oplever, at åndeligheden modnes og trænger sig mere og mere på især inden for sygeplejen.

Ja, åndeligheden er ligefrem blevet tværfaglig konkluderer han, når hospitalspræsten er med læger og sygeplejersker i palliativt team til morgenkonference på hospitalet.

Gødstrup er også mellemrum

Det samme er tilfældet, når Svend Erik inviteres aktivt med på møder med brugerne af patientens hospital i Gødstrup. For det nye hospital rummer først og fremmest kvalitet og mestring af kvalitet bag de mange mursten og så det ekstra, som gør det muligt at være mennesker for hinanden i uvante situationer.

"Derfor er kunst og helende arkitektur, rum til refleksion og opholdsrum og enestuer til patienter og pårørende helt essentielle rum, - en slags mellemrum, hvor der gives plads til at være mennesker. Det glæder jeg mig til", pointerer Svend Erik Søgaard.

Her i begyndelsen af 2016 ser Svend Erik Søgaard med store forventning frem til også at være med, når hospitalets brugerråd på næste møde skal drøfte rammerne for den nødvendige samtale.

Midt i al den blomstrende tværfaglighed, minder Svend Erik Søgaard så gerne sig selv om en ting:

"Til syvende og sidst er jeg kun bundet af patientens egne ledemotiver – og det fælles tredje."

Fakta om hospitalspræsten

Alle patienter og pårørende kan henvende sig til hospitalspræsten - uanset medlemskab af Folkekirken og religiøs overbevisning.

Du kan kontakte præsten direkte eller gennem personalet. Der kan til hver en tid etableres kontakt til din egen sognepræst - www.sogn.dk - og tilhører du en anden trosretning, formidler hospitalspræsten eller personalet gerne kontakten. 

Hospitalspræsten kommer på besøg hos patienter og står til rådighed for pårørende og personale. En samtale med præsten er fortrolig og kan handle om følelser og tanker ved sygdom, om livssyn og eksistentielle eller religiøse overvejelser

Hospitalspræsten står til rådighed for patienter og personale inden for normal arbejdstid. Træffes aften og nat via henvendelse til receptionen. I kirkestuen er der gudstjeneste med altergang hver onsdag aften kl. 19 ved hospitalspræsten.

Svend Erik Søgaard er tillige ledende beredskabspræst i Region Midtjylland og tilknyttet Herning Kirke som sognepræst.