Illustration: Kommunikation

16.12.2016

Hospitalsenheden Vest kåres blandt andet til Danmarks bedste indenfor fødsler og behandling af gigt, hofter og kræft

En høj faglig kvalitet kombineret med høj patienttilfredshed løfter Hospitalsenheden Vest op fra sidste års tredjeplads til en samlet sølvmedalje blandt de mellemstore hospitaler i sundhedsmediet Dagens medicins egen kåring af Danmarks bedste hospitaler.

Af de i alt 33 behandlinger og undersøgelser i Danmark, som Hospitalsenheden Vest er vurderet på, scorer vi i godt halvdelen af placeringerne i den absolutte top med i alt 9 førstepladser og 6 andenpladser. En flot og stærk markering, der viser, at den faglige kvalitet er solidt rodfæstet mange steder på vores hospital.

Barren er sat højt

De faglige vurderinger af behandlingskvaliteten på hvert felt vejer tungest i den samlede bedømmelse, og ligesom sidste år er det fortsat små marginaler, der adskiller placeringerne i toppen, hvor feltet ligger tæt.

Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest, ser andenpladsen som en anerkendelse af, at hospitalet fortsætter med at sætte barren højt:

- Det er glædeligt, at afdelingerne fortsat har en høj patienttilfredshed og anerkendes for at sætte barren højt, når det gælder den faglige kvalitet. Den fokuserede indsats på udvikling af kvaliteten resulterer blandt andet i, at vi ser en høj specialisering på flere områder - eksempelvis indenfor avanceret kræftkirurgi med robotassisterede operationer.

9 førstepladser

Hospitalsenheden Vest er blevet vurderet på 33 behandlinger og undersøgelser i kategorien Mellemstore Hospitaler, og bliver nummer 1 indenfor følgende områder:

 • Obstetrik: Fødsler.
 • Onkologi: Lungekræft.
 • Hæmatologi: Kroniske myeloide sygdomme (kronisk blodsygdom).
 • Kirurgi: Hul i mavesækken.
 • Ortopædkirurgi: Hoftenære lårbensbrud
 • Patologi: Patologisk analyse af modermærkekræft.
 • Reumatologi: Leddegigt og rygsøjlegigt.
 • Urologi: Prostatakræft.

6 andenpladser

Herudover opnår Hospitalsenheden Vest andenpladser indenfor følgende områder:

 • Gynækologi: Tidlige graviditetskomplikationer og abort.
 • Neurologi: Forbigående blodprop i hjernen, apopleksi og sclerose.
 • Kirurgi: Tarmkræftkirurgi.
 • Hæmatologi: Lymfom.

Sådan foregår bedømmelsen

Kåringen af Danmarks Bedste Hospital er baseret på tre parametre:

 • Behandlingskvalitet som registreret i de kliniske databaser (vægter 80 pct.).
 • Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (vægter 10 pct.).
 • En omdømmeanalyse blandt 2.404 sundhedsprofessionelle læsere af Dagens Medicin (vægter 10 pct.).

Hospitalerne er bedømt i tre grupper afhængig af størrelse:

 • De største hospitaler, der udfører behandlinger for en drg-værdi på mere end 3 mia. kr.
 • De mellemstore hospitaler, med drg-behandlinger for 1,25-2,9 mia. kr.
 • De små hospitaler, der udfører behandlinger for under 1,25 mia. kr.

Læs mere om resultaterne på www.dagensmedicin.dk.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og kvalitetschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710.