Afdelingssygeplejerske Annette Nordstrøm og ledende overlæge Niels Hald foran tavlen, hvor den vellykkede procesoptimering løbende blev dokumenteret. Annette Nordstrøm er i øvrigt fra 1. december ny oversygeplejerske i Kirurgisk Afdeling. Foto: Søren Braad Andersen.

01.12.2016. Af Finn Marsbøll

Godt samarbejde fik gjort kål på en lang venteliste på kirurgisk koloskopi.

Stor efterspørgsel på at få foretaget kirurgisk koloskopi (undersøgelse af tarmen) pressede systemet voldsomt på Endoskopiafsnittet i Herning specielt sidste sommer. Dette betød, at der blev oparbejdet en pukkel af kontrolkoloskopier.

Presset skyldtes en kombination af det nationale initiativ med tilbud om tarm-screening samt et stigende antal henvisninger fra de praktiserende læger. En umiddelbart låst situation, skulle man tro, men heldigvis blev nøglerne fundet i et godt samarbejde mellem Endoskopiafsnittet og kolleger fra Kvalitet og Udvikling i en vellykket procesoptimering. 

Hovedspørgsmålet var: "Kan vi optimere anvendelsen af de tilstedeværende ressourcer i afsnittet?" Ved fælles hjælp blev de knapper, der skulle drejes på, fundet – og ventelisten er nu helt væk.

SMS-påmindelser hjalp på afbud

For at nå til det flotte resultat er der sat ind på en række områder. Inden patienten møder frem for at få foretaget koloskopien bliver han/hun via sms adviseret i god tid om fremmødet for at undgå afbud. Adviseringen skal være i god tid, da patienter til koloskopi skal være udtømt – en proces, der skal påbegyndes 5 dage før. 

Den afsatte tid for den enkelte koloskopi er generelt sat ned fra en time til 45 minutter. Det betyder dog ikke, at alle koloskopier klares inden for det tidsrum. Enkelte tager længere tid, men gennemsnitligt virker tidsnedsættelsen efter hensigten, hvorved antallet af patienter pr. dag er øget.

20 patienter mere om ugen

I tørre tal er det nu en realitet, at afsnittet på ugebasis, som et resultat af procesoptimeringen, ser 20 patienter flere pr. uge end tidligere. Ventelisten er som nævnt væk, og det er nu muligt at planlægge indkaldelser af patienter på lang sigt, fortæller afdelingssygeplejerske Annette Nordstrøm fra Kirurgisk Ambulatorium og Endoskopiafsnit. 

Den gode og positive udvikling gælder dog kun for de kirurgiske koloskopier. Der er stadig en udfordring med ventelister på medicinske skopier, som dækker over både gastroskopier og koloskopier. 

Patienternes ventetid ved fremmøde er et andet fokuspunkt, fortæller Annette Nordstrøm. "Vi er opmærksomme på vigtigheden af at henvende os direkte til patienterne i venteområdet og orientere om ventetid, da ventetid kan forårsage stor utilfredshed. Aktuelt monitorerer vi patienttilfredshed omkring ventetid forud for undersøgelsen via en tilfredshedsstander. Dette gør vi med henblik på at se, om vi kan måle effekten af de iværksatte tiltag."