Foto: Colourbox.

22.08.2016

Et nyt forskningsprojekt ved bl.a. Arbejdsmedicinsk Klinik i Hospitalsenheden Vest vil udvikle redskaber til at forebygge volden.

Det er kendt viden, at det kan få alvorlige konsekvenser for ansatte i service- og omsorgsbrancherne at møde vold og trusler. Nogle af dem udvikler symptomer på angst, depression og postraumatisk stresssyndrom, lyder det fra projektleder Lars Peter Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Han er med i et nyt forskningsprojekt ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, der vil udvikle konkrete redskaber til at forebygge vold og trusler på arbejdet.

- Vi mener, at der er brug for at udvikle konkrete redskaber til forebyggelse af vold og trusler. Og disse redskaber skal fokusere på hele arbejdspladsen, ikke kun på
medarbejdernes adfærd eller den overordnede ledelseskultur. Vi kalder det integreret voldsforebyggelse, fordi vi er nødt til at forebygge på flere niveauer på arbejdspladserne, siger Lars Peter Andersen.

Forskerne vil afprøve et forebyggelsesprogram i et videnskabeligt design på 16 udvalgte arbejdspladser. Her kommer forskerne helt ind i maskinrummet på den enkelte
arbejdsplads og udvikler i samarbejde med ledelse og medarbejdere konkrete redskaber til, hvordan de bedre kan forebygge vold og trusler. Disse redskaber vil senere komme
andre virksomheder til gode, så mange flere kan få et evidensbaseret grundlag for voldsforebyggelse.

Fakta om projektets formål

  • 16 arbejdspladser og ca. 400 medarbejdere fra psykiatrien og Kriminalforsorgen
  • vil indgå i forskningsprojektet fra 2017-2020.
  • Projektet, der er tilknyttet Region Midtjylland og Aarhus Universitet, udføres i samarbejde med Københavns Universitet og Det Nationale
  • Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
  • Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter projektet.
  • Læs mere om projektet.

Flere oplysninger

Lars Peter Andersen, arbejdsmiljøforsker og projektleder / tlf. 7843 3548 / laande@rm.dk

Charlotte Gadegaard, arbejdsmiljøforsker og projektansvarlig /tlf. 7843 3500 / charlotte.ann.rasmussen@vest.rm.dk

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Universitetsklinik - Hospitalsenheden Vest