Stor interesse for at blive KBU i Vest

Foto: Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende overlæge / CFU, Hospitalsenheden Vest.

11.04.2016

Der var stor interesse for at høre mere om mulighederne som læge i klinisk basisuddannelse (KBU) i Hospitalsenheden Vest på det nylige KBU- infomøde på Aarhus Universitet.

633 medicinstuderende bliver i år færdige fra universiteterne i Aalborg, Odense, Aarhus og København. Og netop i disse to uger er de unge ved at vælge, hvor de vil have deres første ansættelsessted i klinisk basisuddannelse (KBU).

Det sker efter en national lodtrækningsrunde, hvor tallet bestemmer, hvilke hospitaler den enkelte har mulighed for at vælge.

Hospitalsenheden Vest var derfor taget til KBU-infomøde på Aarhus Universitet, for at præsentere hospitalerne i Herning og Holstebro. Dagen bød på gode samtaler, interesserede kommende KBU-læger og en snak med de unge, der til sommer bliver en del af Hospitalsenheden Vest.

God snak med kommende KBU-læger

Stemningen på dagen var god, og cirka 200 studerende var mødt op for at få svar på både praktiske og faglige spørgsmål.

For Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende overlæge på hospitalet, var KBU-dagen en kærkommen lejlighed til at fortælle de studerende, hvad Hospitalsenheden Vest kan tilbyde dem i et KBU-forløb.

Tre KBU-læger var med på infomødet

Med sig på standen havde Vibeke Ersbak tre yngre læger, der alle var gode ambassadører for Hospitalsenheden Vest.

De yngre læger på standen var Anne Mette Torp, der lige nu er vikar i Holstebro, og starter i et KBU-forløb til sommer, Hanna Lilja Oddgeirsdottir (introlæge i Hospitalsenheden Vest) og reservelæge Anne Sofie Boe Laulund fra Urologisk Afdeling.

De studerende, der besøgte standen, var interesseret i at høre, hvordan det praktiske med bolig osv. bliver løst i Hospitalsenheden Vest. Derudover ville de gerne høre om hospitalets  faglige tilbud som for eksempel deltagelse i stuegang, ambulatoriefunktioner og uddannelsesforløb.

Standen var udsmykket i et samarbejde mellem Center for Forskning og Uddannelse (CFU) i Hospitalsenheden Vest og Uddannelseskontoret.