Fødende i Vest er landets mest tilfredse

Foto: Kommunikation

De fødende og deres partnere sender Fødeafdelingen i Hospitalsenheden Vest ind på førstepladsen i den nye Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP). I den øvrige del af LUP ligger Hospitalsenheden Vest i top tre i Region Midtjylland, der har landets mest tilfredse patienter.

21. april 2015

Den nye landsdækkende undersøgelse af oplevet tilfredshed blandt fødende (LUP Fødende 2014) viser, at tilfredsheden med Fødeafdelingen i Hospitalsenheden Vest samlet set er den højeste i Danmark. De fødende udtrykker meget stor tilfredshed med oplevelsen af fødslen, jordemoderen under graviditeten og forløbet efter fødslen. Som noget nyt er de fødendes partnere også blevet spurgt i undersøgelsen, hvor de udtrykker meget stor tilfredshed med, hvordan de informeres og inddrages som en del af hele fødselsforløbet.

Involvering og inddragelse er afgørende

Den store tilfredshed med Fødeafdelingen vidner om, at det er vigtigt at have fokus på involvering af partneren ikke kun efter fødslen, men som en del af hele forløbet, mener afdelingens chefjordemoder Ann Fogsgaard.

- Vi har fokus på familien som helhed og på at opnå familier, der trives. Vi ser parret som to lige vigtige parter, der har forskellige roller i forløbet I praksis betyder det blandt andet, at vi har særlig fokus på at involvere partneren allerede fra graviditeten med deltagelse i fødselsforberedelse og hos jordemoderen, men også i de mere praktiske opgaver undervejs i forløbet. Og vi oplever, at partneren meget gerne vil udfylde den rolle. For eksempel er vi lige nu i gang med at teste en slags ”føde- GPS”, som gør det muligt for partneren at estimere, hvornår barnet bliver født. Det er med til at engagere partneren og give en tryghed, som forplanter sig i rummet og kan stimulere fødslen.

 Den høje tilfredshed vidner derfor om, at det er helt essentielt at inddrage begge de kommende forældre før, under og efter fødslen, for at parret kan forberede sig bedst muligt på at blive en familie, konkluderer chefjordemoder Ann Fogsgaard.

Fødeafdelingen er også i gang med en indsats i forhold til at sikre tryghed omkring amning og ernæring af barn efter udskrivelse. Det har blandt andet ført til udviklingen af en app i samarbejde med de seks kommuner i Vest, der skal give forældrene mulighed for selv at tjekke barnets trivsel i de første uge efter fødslen.

Værdien af at have et vedvarende fokus på inddragelse gør sig også gældende på Børneafdelingen, hvor LUP-resultatet viser tilfredshed over landsgennemsnittet på næsten alle områder. Ifølge afdelingens oversygeplejerske Dagny Kloster baserer resultatet sig blandt andet på et langt, sejt træk med kulturarbejde i afdelingen og et mangeårigt fokus på inddragelse af forældrene, som altid følger barnet. I de senere år har Børneafdelingen valgt nye metoder til arbejdet med inddragelse for at blive endnu klogere på, hvad der betyder noget for barnet og forældrene, fortæller Dagny Kloster:

- Vi har blandt andet benyttet os af antropologiske feltstudier til en undersøgelse af den patientoplevede kvalitet for at blive klogere på, hvad der efterspørges. Desuden arbejder vi systematisk med prøvehandlinger til forbedring og afprøvning af indsatser og tiltag. Afdelingen har også oprettet Børneafdelingens Dialogforum, hvor man på tværs af fag, ledere og medarbejdere mødes med forældrerepræsentanter, og diskuterer diverse temaer. Desuden har vi gode erfaringer med at bruge iPad-undersøgelser til at få uddybet svarene i LUP, hvilket vi fortsætter med.

En samlet top tre i patienttilfredshed

Udover en førsteplads i LUP Fødsler 2014 på landsplan, så indtager Hospitalsenheden Vest samlet set tre placeringer i top tre blandt hospitalerne i Region Midtjylland, fordelt på de tre delundersøgelser indenfor LUP Somatik 2014. 

Der er tale om to andenpladser i samlet patienttilfredshed for henholdsvis akut indlagte patienter og ambulante patienter. Desuden indtager hospitalet en regional tredjeplads, når det gælder patienter med planlagt indlæggelse. Samlet set udtrykker patienterne allerstørst tilfredshed i oplevelsen af mødet med personalet samt plejen og behandlingen.

Mange nye initiativer sat i værk på hele hospitalet

LUP peger også i år på områder med plads til forbedringer, fortæller kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen i Hospitalsenheden Vest:

- Generelt så vidner de flotte resultater om, at der sker en stor indsats overalt på hospitalet for at sikre patienternes tilfredshed. Resultaterne viser dog, at vi fortsat skal have fokus på information til patienter og pårørende, særligt omkring ventetid, inddragelse og tryghed ved udskrivelse. Her er der allerede mange gode initiativer i gang. For eksempel har hospitalet iværksat en række tiltag for at inddrage patienter og pårørende i patientforløbet, og vi er p.t. i gang med at lave en udredning af tryghed omkring udskrivelse på baggrund af interviews med patienter og pårørende. Flere ambulatorier arbejder desuden med udfordringerne omkring ventetidsinfo, og er i gang med at undersøge, hvordan infoskærme kan bidrage til at forbedre informationen om ventetid.

Fakta om LUP Somatik 2014 og LUP Fødsler 2014 i Hospitalsenheden Vest

Områder med højest score i tilfredshedsundersøgelserne

Akut indlagte patienter:

Personalet er venligt og imødekommende: 91 %.

Patienternes behov for mad og drikke er dækket: 84 %.

Patienterne er tilfredse med plejen: 83 %.

Ambulante patienter:

Personalet er venligt og imødekommende 96 %.

Patienterne er tilfredse med plejen 91 %.

Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig kontaktperson 89 %.

Planlagt indlagte patienter:

Personalet er venligt og imødekommende 95 %.

Patienterne er tilfredse med plejen 80 %.

Patienterne er tilfredse med behandlingen 80 %.

LUP Fødsler 2014:

97 % angiver samlet set en positiv/ meget positiv oplevelse af jordemoder under graviditeten.

96 % angiver samlet set en positiv/meget positiv oplevelse af fødslen.

98 % an giver samlet en positiv/meget positiv oplevelse efter fødslen.

LUP Fødsler 2014 (partner):

97 % af de fødendes partnere angiver samlet set en positiv/meget positiv oplevelse.

Tilfredshedsrapporter LUP 2014 som pdf

Yderligere information

Chefjordemoder Ann Fogsgaard, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling tlf. 3035 1032.

Oversygeplejerske Dagny Kloster, Børneafdelingen tlf. 6130 7064.

Kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen, Hospitalsenheden Vest tlf. 2222 8919.