Hospitalsenheden Vest har for længst vendt blikket mod udlandet for at rekruttere læger. Det har åbnet op for en væsentlig udfordring både for hospitalet og lægerne, som skal lære et nyt sprog og stifte bekendtskab med nye arbejdsgange, som er anderledes, end de er vant til hjemmefra. Cand.mag. Simon Stefansen fra Ålborg Universitet har undersøgt, hvordan seks udvalgte udenlandske læger har det med integrationsindsatsen i Hospitalsenheden Vest.

Foto: Vibeke Pedersen, Foto Kommunikation

Hospitalsenheden Vest har for længst vendt blikket mod udlandet for at rekruttere læger. Det har åbnet op for en væsentlig udfordring både for hospitalet og lægerne, som skal lære et nyt sprog og stifte bekendtskab med nye arbejdsgange, som er anderledes, end de er vant til hjemmefra. Hospitalet skal være med til at bane vejen for, at overgangen til den nye tilværelse i Danmark bliver så gnidningsløs som muligt med bl.a. bolig, sprogkurser, introduktion til arbejdspladsen, job til ægtefælle og skolevalg og børnepasning.

Praktiske ting fylder mest i hverdagen
Cand.mag. Simon Stefansen fra Ålborg Universitet har undersøgt, hvordan seks udvalgte udenlandske læger har det med integrationsindsatsen i Hospitalsenheden Vest. Overraskende nok er det ikke nødvendigvis det overordnede møde med en ny kultur, der volder vanskeligheder, men snarere praktiske ting såsom nye arbejdsgange og vaner på afdelingen.

- For de læger jeg har interviewet, er det klart de praktiske ting på arbejdspladsen og i hverdagen, der fylder mest: Hvem kan jeg spørge, hvis jeg er i tvivl om noget? Hvordan er ansvarsfordelingen, og hvem gør hvad? Sproget er også en udfordring, men som regel kun i begyndelsen af opholdet, siger Simon Stefansen.

 

Fritid kan være tungen på vægtskålen
- Integration kan køre ad flere spor, siger Simon Stefansen. F.eks. kan man sagtens være godt inde i sit arbejde og have et godt forhold til kollegerne. Imidlertid kan det måske være svært i fritiden, hvis der ikke findes tilbud, som interesserer familien eller en selv. Der er faktisk flere læger, som vælger arbejdsplads både efter fritidsinteresser og de faglige udfordringer på hospitalet. Gode muligheder for at dyrke en hobby kan i den sammenhæng være tungen på vægtskålen, understreger Simon Stefansen, der mener, at man bør bruge ekstra krudt på at gøre reklame for relevante fritidstilbud i forbindelse med fremtidige rekrutteringstiltag.

Fakta om integrationsprojektet
Cand. Mag. Simon Stefansen fra Ålborg Universitet har udforsket udenlandske lægers kulturmøde med Danmark, og har bl.a. undersøgt, hvordan integration som begreb fortolkes af en gruppe læger rekrutteret til Hospitalsenheden Vest. Han har desuden set på hvilke faglige såvel som sociale udfordringer, integrations-processen medfører.

I anledning af Forskningens Døgn fremlagde Simon Stefansen sine resultater fra afhandlingen Rekruttering af udenlandske læger – nye perspektiver på integration, kultur og identitet fredag 24. april på Regionshospitalet Herning.