Som tak for den store indsats, de frivillige fra Røde Kors yder, afholdes der et arrangement for de frivillige på hospitalet i Herning med deltagelse af hospitalsledelsen tirsdag 31. marts.De frivillige fra Røde Kors hjælper dagligt patienter og pårørende i Akutmodtagelsen samt på sengeafsnittene i Ortopædkirurgisk og Kirurgisk afdeling, og siden dag ét – for to år siden - har ordningen været en stor succes.

Som tak for den store indsats, er der et arrangement for de frivillige
på hospitalet i Herning med deltagelse af hospitalsledelsen.

Tid og sted
Tirsdag 31. marts, kl. 16-18 i konferencerummet i Arbejdsmedicinsk
Klinik, Regionshospitalet Herning (indgang C, øverste etage)

Alle er glade for de frivillige
- Alle, både patienter, pårørende og medarbejdere, er meget glade for de frivillige og synes, de er med til at skabe en rar og tryg atmosfære, siger assisterende afdelingssygeplejerske Annette Bech Vad, som har den daglige kontakt med de frivillige.

Inspirerende for medarbejderne
Annette Vad mener også, det frivillige arbejde er inspirerende for personalet.
- Flere medarbejdere synes, det er bekræftende, at andre mennesker har lyst til at bruge deres fritid på at hjælpe til på hospitalet og gør også selv en ekstra indsats for patienterne og de pårørende sammen med de frivillige.

Fakta
De første frivillige startede på hospitalet i Herning for to år siden som en forsøgsordning og færdes i Akutmodtagelsens venteareal samt på sengeafsnittene i Ortopædkirurgisk og Kirurgisk afdeling.

Yderligere oplysninger
Chefsygeplejerske Ida Götke på 9927 2730 / 2048 0689

Klinikoversygeplejerske Lisbeth Bliksted Sørensen, Ortopædkirurgisk klinik på 9927 2175 / 2524 8556