Fra 4. maj modtager Onkologihuset (Stråleterapien) i Herning de første kræftpatienter til strålebehandling i den ene ud af to acceleratorer, der er stillet op i stueetagen. Den anden accelerator tages i brug 11. maj. CT-scanneren er klar til patienterne 20. maj. Tilbuddet henvender sig i første omgang til patienter, som er startet i strålebehandling på Århus Universitetshospital, der vil få deres afsluttende behandlinger i Herning.

- Det er slut med at bruge en halv dag i transport på at få ti minutters strålebehandling i Århus. F.eks. behøver brystkræftpatienter ikke længere køre fra Vestjylland til Århus op til 20-25 gange for at få stråler.

 

Foto: Andreas Duedahl, Foto Kommunikation.

Fra 4. maj modtager Onkologihuset (Stråleterapien) i Herning de første kræftpatienter til strålebehandling i den ene ud af to acceleratorer, der er stillet op i stueetagen. Den anden accelerator tages i brug 11. maj. CT-scanneren er klar til patienterne 20. maj.

Tilbuddet henvender sig i første omgang til patienter, som er startet i strålebehandling på Århus Universitetshospital, der vil få deres afsluttende behandlinger i Herning.

Strålebehandling i Herning bliver primært tilbudt patienter fra Silkeborg og vestpå.

Læger og fysikere fra Århus kommer til at arbejde i Onkologihuset sammen med stråleterapisygeplejersker og en radiograf. Stråleterapisygeplejerskerne og radiografen er rekrutteret fra området omkring Hospitalsenheden Vest.

Taler og rundvisning
Dagen markeres med taler og rundvisning i Onkologihusets lokaler mandag 4. maj fra kl. 14.00. Pressen er velkommen til at deltage.

1. september 2009 indvies Onkologihuset officielt med deltagelse af H. M. Dronningen.

Fakta
Onkologihuset kommer til at fungere som strålesatellit for Onkologisk afdeling på Århus Universitetshospital.

Onkologihuset bygges i fire etager med sengeafdeling på øverste etage, hvor patienterne kan være i et roligt miljø med deres pårørende. Selve strålebehandlingen foregår via to acceleratorer i stueetagen.
Der foretages 6000 behandlinger pr. accelerator pr. år i Herning. Fra starten er det brystkræftpatienter og palliative (uhelbredeligt syge) patienter, der bliver behandlet via de to acceleratorer.

Fra 11. august 2009 udvides behandlingen til at omfatte prostatakræft.

Yderligere oplysninger

Cheflæge Per Østergaard Jensen, Hospitalsenheden Vest, på
9927 2710 / 2095 7258

Afdelingssygeplejerske Dorte Oksbjerre Mortensen, Århus Universitetshospital, på 8949 2488 / 6166 6658