Dansk Cardiologisk Selskab har i år valgt at give selskabets fornemste pris Dansk Cardiologisk Selskabs Hæderspris til overlæge Dorthe Dalsgaard fra Hjerteafdelingen på Regionshospitalet Herning.

Dansk Cardiologisk Selskab har i år valgt at give selskabets fornemste pris Dansk Cardiologisk Selskabs Hæderspris til overlæge Dorthe Dalsgaard fra Hjerteafdelingen på Regionshospitalet Herning. Dorthe Dalsgaard hædres for sin enestående indsats for selskabet i forbindelse med sine forskellige tillidshverv, bestyrelsesarbejde og som medlem af arbejdsgrupper i forskellige sammenhænge.

Hædersprisen på 30.000 kr., uddeles en gang årligt til en hjertelæge, som har ydet en særligt fremtrædende indsats for organisatorisk og fagpolitisk arbejde for selskabet og for det hjertemedicinske fagområde i Danmark.