En glidning i opgaverne på Ortopædkirurgisk Afdeling har sikret de opererende læger mere tid til patienterne, faglige udfordringer for farmakonomerne og større sikkerhed for patienterne.

En glidning i opgaverne på Ortopædkirurgisk Afdeling har sikret de opererende læger mere tid til patienterne, faglige udfordringer for farmakonomerne og større sikkerhed for patienterne.

Lægerne slipper for stort pres
Flere afdelinger i Hospitalsenheden Vest ønsker nu at lade farmakonomer fra Hospitalsapoteket overtage visse lægeopgaver omkring medicinering.

Ordningen blev først afprøvet på Ortopædkirurgisk Afdeling, hvor de opererende læger efter omstruktureringer selv måtte ajourføre medicinmodulet (MEM) i patienternes journal.

Opgaven lagde et større arbejdspres på lægerne, som farmakonomerne nu letter. De indskriver den vanlige medicin i MEM’en og kan om nødvendig tilrette denne, så den bliver tilpasset hospitalets medicin. Lægerne kan således nøjes med at godkende rettelserne.

Undgår nye flaskehalse
Opgaveglidning i sundhedsvæsenet er ikke et nyt tiltag, men ofte giver det ikke det store udbytte på længere sigt. Problemet består i, at manglen på arbejdskraft er så bred, som den er, på de offentlige arbejdspladser. Det gør, at nye opgaver til en faggruppe, hvor der er mangel på arbejdskraft, fjerner knappe ressourcer fra de traditionelle opgaver. Der er dog ikke de samme flaskehalse omkring farmakonomer. Blandt andet kan man tiltrække arbejdskraft fra det private arbejdsmarked som f.eks. private apoteker.

”Det er en mere holdbar løsning end så mange andre opgaveglidninger, og samtidig giver det os en faglig udfordring, som vi hilser velkommen,” forklarer ledende apoteker Anders Knudsen.

Øger patientsikkerheden
Ledende overlæge i Ortopædkirurgisk Afdeling, Marianne Breddam, er ikke i tvivl om, at det er en kæmpe gevinst for alle involverede, at lægerne nu kan lægge en tidskrævende opgave fra sig:

”Det er en win - win situation for afdelingen, at farmakonomerne har taget denne opgave til sig. De gør arbejdet hurtigere end lægerne, og de kan bedre opdage fejl og problemer med medicineringen. Samtidig får de opererende læger bedre tid til at løse deres kerneopgaver,” siger hun.

Lone Gade Sørensen, der er en af de farmakonomer, som indledte arbejdet på Ortopædkirurgisk Afdeling, ser de nye opgaver som en naturlig funktion for farmakonomerne. Deres kendskab til eksempelvis handelsnavnene for de forskellige præparater er bredere end lægernes, og netop dette kan have afgørende betydning for patientsikkerheden:

”Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis synonympræparater bliver oprettet i systemet med forskellige handelsnavne, fordi patienten så vil risikere at få dobbelt af sin medicin,” forklarer Lone Gade Sørensen.

Yderligere oplysninger
Cheflæge Per Østergaard Jensen, Hospitalsenheden Vest: 9927 2710 / 2095 7258
Farmaceut og Souschef: Phillip Højrizi: 9927 6363
Farmakonom Lone Gade Sørensen: 9912 4972

Læs mere om erfaringer fra kampagnen.

Hent pressemeddelelsen som PDF