33 nye behandlingspladser til dialysepatienter står klar, og sengeafdelingen til nyremedicinske patienter er blevet renoveret. Det er resultatet af et omfattende ombygningsarbejde på Regionshospitalet Holstebro. Lokaler og faciliteter indvies med en reception torsdag den 22.oktober 2009.


33 nye behandlingspladser til dialysepatienter står klar og sengeafdelingen til nyremedicinske patienter er blevet renoveret.
Det er resultatet af et omfattende ombygningsarbejde på Regionshospitalet Holstebro. Lokaler og faciliteter indvies med en reception torsdag den 22.oktober

- Lokalerne er store, lyse og venlige, og det giver os nye muligheder for at behandle patienterne bedre, fortæller Lisbeth Holm Olesen, der er afdelingssygeplejerske i Dialyseafsnittet.

Det er især på Dialyseafsnittet, at der er sket mærkbare ændringer. 33 nye behandlingspladser står klar til dialysepatienterne, og teknisk nytænkning har gjort det væsentlig lettere at være personale på afsnittet. Fx har personalet tidligere selv skulle hente dunke med væsker til dialysemaskinerne.- Nu har vi fået en pipeline til de store opbevaringstanke i kælderen, og det har altså stor betydning for personalets arbejdsmiljø, siger Lisbeth Holm Olesen og fortsætter:

- Patienterne har været rigtig glade for de nye lokaler. Det betyder jo også utrolig meget for deres ”arbejdsmiljø,” hvordan omgivelserne er indrettet. Når personalet har et godt arbejdsmiljø, så smitter det selvfølgelig også af på patienternes oplevelse af at komme til behandling.

At der er kommet bedre styr på de fysiske rammer har også betydet, at personalet har kunnet være mere fremadskuende og forbedre patienternes forløb:

- Flere patienter er blevet lært op i at tage del i deres egen behandling. Der er endda blevet indrettet en særlig stue til de patienter, som selv kan varetage deres behandling, og det giver mulighed for blandt andet flere behandlingstimer samt større fleksibilitet for patienterne. fortæller Lisbeth Holm Olesen.

Program
Selve indvielsen foregår torsdag d. 22/10 i Dialyseafsnittets nye lokaler ved indgang C kl. 14 -16.

Velkomst ved hospitalsdirektør Henning Vestergaard

Tale ved regionsformand Bent Hansen

Tale ved cheflæge Per Østergaard Jensen

Tale ved ledende oversygeplejerske Bodil Overgaard

Tale ved professor, overlæge, dr. med. Erling Bjerregaard Pedersen

Tale ved afdelingssygeplejerske Lisbeth Holm Olesen


Yderligere oplysninger:
Lisbeth Holm Olesen, afdelingssygeplejerske, Dialyseafsnittet, Hospitalsenheden Vest: 9912 6710

Per Østergaard Jensen, cheflæge, Hospitalsenheden Vest: 9927 2710 / 2095 7258