3. februar 2009 starter 24 nye basislæger deres kliniske basisuddannelse på regionshospitalerne i Herning og Holstebro. Heraf tager langt de fleste turen fra Århus og andre dele af landet. Åbningen af en ny akutafdeling for modtagelse af akutte patienter på hospitalerne i Herning og Holstebro 1. februar - har været et trækplaster for de medicinstuderende, som skal i gang med en klinisk basisuddannelse på et hospital.

3. februar starter 24 nye basislæger deres kliniske basisuddannelse på regionshospitalerne i Herning og Holstebro. Heraf tager langt de fleste turen fra Århus og andre dele af landet.

Åbningen af en ny akutafdeling for modtagelse af akutte patienter på hospitalerne i Herning og Holstebro 1. februar - har været et trækplaster for de medicinstuderende, som skal i gang med en klinisk basisuddannelse på et hospital.

Som et af de første steder i landet vil alle nye basislæger i Hospitalsenheden Vest være ansat i den ny akutafdeling FAME, der omfatter både skadestue, modtagelse og akut sengeafsnit. Her får de mulighed for at kickstarte en ny uddannelse som akutlæge.

Ved en velkomstreception tirsdag den 3. februar kl. 13 -15 , i auditoriet, Regionshospitalet Holstebro, byder Hospitalsenheden Vest velkommen til et hold på 24 nye basislæger.

De nye basislæger vil være en del af et akutteam, der modtager, undersøger og indleder behandlingen af et bredt udsnit af de akutte patienter.

For yderligere information
Cheflæge Per Østergaard Jensen, tlf. 9927 2710 - 2095 7258
Ledende overlæge, Akutafdelingen, Jørgen Mølgaard, 9927 6314 - 2260 0673