Som en del af en større indsats mod stress, har Hospitalsenheden Vest indledt et samarbejde med Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og regionen omkring etablering af en stressklinik ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Regionshospitalet Herning.

Som en del af en større indsats mod stress, har Hospitalsenheden Vest indledt et samarbejde med Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og regionen omkring etablering af en stressklinik ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Regionshospitalet Herning.

Klinikken kommer til at danne rammen om et tre-årigt stressbehandlingsprojekt som i forskningsmæssig sammenhæng skal undersøge effekten af en tidlig indsats over for - og behandling af - sygemeldte erhvervsaktive borgere, som stadig har tilknytning til en arbejdsplads.

Ca. 10 % af den erhvervsaktive befolkning føler sig stresset en stor del af tiden og omkring 15-18 % af langvarigt sygefravær skyldes stress.

Der har hidtil ikke været et offentligt behandlingstilbud til personer med stressrelaterede helbredssymptomer.