Hospitalsenheden Vest og Jobcenter Holstebro indgår en samarbejdsaftale for at sikre ægtefæller til medarbejdere, som rekrutteres fra udlandet, hurtig, professionel og sikker hjælp til job på det lokale arbejdsmarked.Hospitalsenheden Vest og Jobcenter Holstebro indgår en samarbejdsaftale for at sikre ægtefæller til medarbejdere, som rekrutteres fra udlandet, hurtig, professionel og sikker hjælp til job på det lokale arbejdsmarked.

Inden for de sidste 2 år er godt 15 medarbejdere fra Indien, Polen, Tyskland og det øvrige Europa - fortrinsvist speciallæger - blevet ansat ved et hospital i Hospitalsenheden Vest. Erfaringerne herfra viser, at det er af helt afgørende betydning, at ægtefællen også kommer i job, hvis man ønsker at fastholde den specialiserede arbejdskraft.

- Vi har brug for alle de specialister vi kan få. Derfor er denne pakkeløsning med jobtilbud til medrejsende ægtefæller, via jobcentrets professionelle føling med jobmarkedet, en ekstra gevinst for både os og den tilrejsende familie, siger chefsygeplejerske Ida Gøtke.

Samtidig udgør de medfølgende ægtefæller en hidtil overset værdi for et lokalområdets private og offentlige virksomheder, tilføjer, Kasper Rossau, jobcenter Holstebro:

- Flere af de ægtefæller som følger med de udenlandske læger har en længerevarende uddannelse bag sig og har dermed også noget med i bagagen som er efterspurgt af de virksomheder, vi er i tæt kontakt med i vores del af Danmark. Derfor går vi helhjertet med i det her, siger centerchef Kasper Rossau.18. marts underskriver Jobcentret og Hospitalsenheden Vest aftalen kl. 11.45 - 12.00 i mødelokale 1, Regionshospitalet Holstebro. Pressen er velkommen.

Samarbejdsaftalen om ”job til ægtefællen” er vedlagt pressemeddelelsen.