Hensyn til personalet får Region Midtjylland til at undlade at anke en afgørelse fra Patientforsikringen. Der er tale om et dødsfald på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing. Patientforsikringen meddelte kort før jul, at Region Midtjylland skal betale erstatning til den tyske mand, hvis kone den 18. april 2008 døde på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing.

Hensyn til personalet får Region Midtjylland til at undlade at anke en afgørelse fra Patientforsikringen. Der er tale om et dødsfald på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing.

Patientforsikringen meddelte kort før jul, at Region Midtjylland skal betale erstatning til den tyske mand, hvis kone den 18. april 2008 døde på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing.

Patientforsikringen vurderer, at det forhold, at en vagtlægetelefon ikke fungerede, udgør en sådan forsømmelse, at Regionen har pådraget sig et ansvar og dermed skal betale erstatning.

Region Midtjylland har tidligere meddelt, at man overvejede at anke Patientforsikringens afgørelse. Regionen lagde dog vægt på, at Patientforsikringen ikke havde kritiseret personalets indsats.

- Vi har fået juridisk rådgivning, som fortæller, at vi ville have gode muligheder for at vinde en ankesag i patientskadeankenævnet. Men en eventuel sag skal afvejes imod flere hensyn, siger direktør Leif Vestergaard Pedersen, Region Midtjylland.

Region Midtjylland har derfor drøftet spørgsmålet om en eventuel anke med det involverede personale. Resultatet af den drøftelse er indgået med betydelig vægt i beslutningen om ikke at anke sagen.

- De færreste er klar over, hvor alvorligt denne sag har ramt et samvittighedsfuldt personale. Heldigvis er personalet blevet frikendt af alle de myndigheder, der har undersøgt sagen. Men de voldsomme angreb, som personalet blev udsat for i foråret, har sat sine alvorlige spor hos medarbejderne. Vi ønsker at give dem de bedste muligheder for at komme over det her. Det gør vi blandt andet ved at undlade at anke sagen. Derfor slutter sagen her, siger Leif Vestergaard Pedersen.


Flere oplysninger
Direktør Leif Vestergaard Pedersen,
tlf. 8728 5840 – 2124 2316
mail: leifvestergaard.pedersen@stab.rm.dk