Det behøver ikke koste en fridag fra arbejde at få behandlet sine sportsskader i Vest. Ortopædkirurgisk ambulatorium på Regionshospitalet Herning tilbyder følgende: Eftermiddags- og aftenkonsultationer i Idrætsklinikken i Herning hver anden torsdag kl. 15 -19 med start fra 28.maj 2009. Personalet i den nye åbningstid består af sekretærer, sygeplejersker, fysioterapeuter og tre til fire speciallæger.

Patienter med sportsskader såsom forstuvninger og fibersprængninger behøver ikke længere rive en dag ud af kalenderen til behandling og genoptræning. Ortopædkirurgisk ambulatorium på Regionshospitalet Herning tilbyder følgende:

Eftermiddags- og aftenkonsultationer i Idrætsklinikken i Herning hver anden torsdag kl. 15 -19 med start fra 28. maj 2009.

Personalet består af sekretærer, sygeplejersker, fysioterapeuter og tre til fire speciallæger i den nye åbningstid. Tilbuddet betyder, at der flyttes timer fra dagkonsultationen for at yde en bedre service over for patienterne efter arbejdstid.

Fakta om Idrætsklinikken
Idrætsklinikken ved Regionshospitalet Herning har eksisteret i ca. 13 år. Gennem årene har Idrætsklinikken set og behandlet mange hundrede patienter - lige fra motionister til eliteudøvere.

Alle bliver henvist gennem praktiserende læger eller andre læger.
Størstedelen pga. diverse overbelastningsskader, men ca. 10-20 % af patienterne har gennemgået en eller flere operationer.

I dag er tre speciallæger tilknyttet klinikken en gang om ugen.

Yderligere oplysninger
Cheflæge Per Østergaard Jensen: 9927 2710 / 2095 7258
Overlæge og sektorchef Steen Taudal, Idrætsklinikken, Regionshospitalet Herning: 9927 2096 / hecst@ringamt.dk