Lørdag 18. april gik alarmen på Regionshospitalet Herning kl. 11.53 til en beredskabsøvelse: Et tog, en bus og en lastbil med farlige kemikalier var tørnet sammen ved Godsbanegården i Herning. Der var ca. 50 tilskadekomne, både kvæstede og kemisk forurenede. Alt hvad der var af politi, brandfolk, hjemmeværn og hospitalspersonale i nærområdet måtte i højeste alarmberedskab.

Foto: Vibeke Pedersen og Andreas Duedahl, Kommunikation.

Lørdag 18. april gik alarmen på Regionshospitalet Herning kl. 11.53: Et tog, en bus og en lastbil med farlige kemikalier var tørnet sammen ved Godsbanegården i Herning. Der var ca. 50 tilskadekomne, både kvæstede og kemisk forurenede. Alt hvad der var af politi, brandvæsen, hjemmeværn og hospitalspersonale i nærområdet måtte i højeste alarmberedskab.

 
Ulykkesområdet blev gjort klar til beredskabsøvelsen lørdag morgen.

 
En stor del af øvelsen bestod i at samarbejde på tværs af myndigheder: Politi, brandvæsen, hjemmeværn og hospital. Her briefes personalet i Akutmodtagelsen, Herning.

En kompleks redningssituation var i vente: Udrykningsholdet skulle i særlige dragter med hjelme og handsker pga. giftfaren. De forurenede trafikofre skulle renses og skylles af, før de kom på hospitalet, og andre kvæstede skulle stabiliseres og køres på hospitalet med det samme.

 
Pga. det kemiske udslip på skadestedet skulle udrykningsholdet have særlige dragter på med hjelme og handsker.

Heldigvis var der kun tale om en beredskabsøvelse, men den var uvarslet for personalet, som pludselig måtte kalde ekstra mandskab ind, bl.a. til at rykke ud på skadestedet.


 
Et trafikoffer udsat for kemisk udslip fik ilt af hospitalets udrykningsteam.

Samarbejde og koordinering
Totalforsvarsregion Midtjylland havde iværksat øvelsen for at øve samarbejdet mellem forskellige specialeområder: primært politi og andre myndigheder, herunder brandfolk og hospital. AMK-beredskabet i Århus og samarbejdet med Kool (de to koordinerende anæstesilæger på skadestedet og på hospitalet) skulle afprøves.

 
De forurenede trafikofre skulle renses og skylles af, før de kom på hospitalet.

 
Figuranterne i beredskabsøvelsen bestod af efterskoleelever og hjemmeværnsfolk.

En lærerig oplevelse

Øvelsen sluttede kl. 14.45, og bagefter var der debreafing og opsamling på hospitalet sammen med personalet, øvelseslederen og cheflæge Per Østergaard Jensen. Overlæge Christian Husted på Anæstesiologisk Afdeling, Herning, var øvelsesleder og stod for at samle op på dagens forløb:

- Vi er i gang med at udarbejde en rapport, som samler op på hele forløbet, men umiddelbart kan man sige, det er gået efter planen. Personalet kendte deres roller og samarbejdede til punkt og prikke både på skadestedet og på hospitalet. Der blev indkaldt det fornødne personale til at varetage patienterne. Desværre blev vi en smule forsinkede fra starten, og det skubbede til tidsplanen. Men det er netop meningen med beredskabsøvelsen - at lære af misforståelserne, så vi kan blive endnu bedre til at håndtere den slags situationer, siger Christian Husted.

I Akutmodtagelsen i Herning stod assisterende afdelingssygeplejerske Annette Bech Vad som koordinator for slagets gang og er glad for at have været med til en uvarslet beredskabsøvelse:

- Man lærer virkelig noget af at være med til sådan en uvarslet øvelse og når at tænke: Har vi nu styr på det? Men det gik godt, og den umiddelbare feedback fra personalet har været, at det var meget lærerigt at få det prøvet af i praksis.