12. maj var det Sygeplejerskernes Internationale Dag og Florence Nightingales fødselsdag.

Foto: Per Larsen, Foto Kommunikation

12. maj var det Sygeplejerskernes Internationale Dag og Florence Nightingales fødselsdag.

Det var også dagen, hvor alle sygeplejersker på de medicinske afdelinger blev opfordret til at skrive om, hvor og hvordan den gode sygepleje lykkes - og ikke lykkes.


"Der var dyb koncentration i skrivecafeén"

Vores egen Medicinske Afdeling støttede initiativet ved at oprette en skrivecafé

Flere sygeplejersker tog mod tilbuddet og afleverede deres praksisbeskrivelser på caféen. Efterfølgende vil der på den baggrund blive udvalgt nogle sygeplejetemaer til diskussion og undervisning på en række fyraftensmøde i efteråret om det gode patientforløb.

- Vi vil gerne signalere, at vi er stolte over at arbejde i medicinsk afdelinger - med medicinske patienter som er afhængige af at der er et veludannet personale til at tage sig af dem, siger ledende oversygeplejerske Bodil Overgaard.

Beskrivelserne bliver også sendt til DSR, Kreds Midtjylland og indgår i det videre sundhedspolitiske arbejde.