Hospitalsenheden Vest styrker indsatsen i forhold til integration og rekruttering af medarbejdere fra udlandet i samarbejde med Aalborg Universitet.

Et tre-årigt Ph.d.-projekt skal gå i dybden med de problemstillinger og udfordringer, som hospitaler, udenlandske sundhedsmedarbejdere og deres familier møder i forbindelse med rekruttering og ankomsten til et nyt land.

Forskningsprojektet tager afsæt i et speciale af Stud.mag. Simon Stefansen, som har undersøgt udenlandske lægers og deres familiers integration ved Hospitalsenheden Vest og i lokalområdet.

Forskningen finansieres af Hospitalsenheden Vest, Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Aalborg Universitet.