Gruppeformand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl besøgte Regionshospitalet Holstebro i dag for at få indblik i hospitalets struktur og dagligdag samt en rundvisning i akutfunktionen. Forinden havde Kristian Thulesen Dahl modtaget et åbent brev fra Rådet af Ledende Overlæger i Hospitalsenheden Vest, som belyser de lægefaglige holdninger til ét nyt hospital i Vest.


Foto: Per Larsen, Foto Kommunikation.

Gruppeformand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl besøgte Regionshospitalet Holstebro i dag  for at få indblik i hospitalets struktur og dagligdag samt en rundvisning i akutfunktionen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2010.

Åbent brev fra Rådet af Ledende Overlæger i Vest
Forinden havde Kristian Thulesen Dahl modtaget et åbent brev fra Rådet af Ledende Overlæger i Hospitalsenheden Vest – et brev som også er blevet sendt til sundhedsministeren med det formål at belyse de lægefaglige holdninger til ét nyt hospital i Vest.

Rådet af Ledende Overlæger støtter beslutningen om, at der skal opføres et nyt hospital i Vestjylland, og.argumenterer ud fra et lægefagligt synspunkt for, at den nuværende arbejdsdeling i modtagelsen og behandlingen af den akutte patient mellem Herning og Holstebro fortsætter og udbygges frem mod etableringen af én fælles akutmodtagelse på et nyt hospital i Vest.

Yderligere oplysninger:

Carsten Byrjalsen, ledende overlæge i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling og formand for Rådet af Ledende Overlæger i Hospitalsenheden Vest: 9927 6649.