Hvilke afdelinger og afsnit skal rokere i Hospitalsenheden Vest i løbet af 2009, hvor skal de flytte hen og hvornår? Hold dig orienteret om rokadedatoerne på siden for ansatte - Projekter 2009.

Hvilke afdelinger og afsnit skal rokere i Hospitalsenheden Vest i løbet af 2009, hvor skal de flytte hen og hvornår?

Du kan holde dig orienteret om rokadedatoerne og planerne her.

Sengerokaderne i Herning og Holstebro er en proces, som er afhængig af politisk opbakning og økonomiske bevillinger til omlægningerne. Der vil derfor være behov for løbende at drøfte og justere planerne, efterhånden som vi kommer længere hen i forløbet. Du kan følge udviklingen i sengerokaderne under Projekter 2009 på siden for ansatte.