En bevilling på 5,9 mio. kr. til Arbejdsmedicinsk Klinik på Regionshospitalet Herning skal skaffe helt ny viden om, hvordan man kan forebygge alvorlige arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen.

En bevilling på 5,9 mio. kr. til Arbejdsmedicinsk Klinik på Regionshospitalet Herning skal skaffe helt ny viden om, hvordan man kan forebygge alvorlige arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen.

Tallene taler for sig selv: Bygge- og anlægsbranchen har en af de højeste forekomster af arbejdsulykker både i Danmark og udlandet. Fra 2002 – 2007 blev der anmeldt 30.000 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, heraf var 62 dødsulykker. Samtidig er det på byggepladserne, at der sker flest dødsulykker set i forhold til andre brancher.

Alligevel er der stadig hvide pletter på landkortet, hvad angår viden om forebyggelse, fordi det er svært at arbejde med forebyggelse på byggepladserne.

– En byggeplads er en meget dynamisk størrelse, hvor risikoen for ulykker konstant ændrer sig, fordi både det fysiske arbejdsmiljø og bemandingen hele tiden ændrer sig. Så der opstår hele tiden nye situationer med nye risici, siger psykolog og projektleder Kent Nielsen, som mener, at det er en af grundene til, man ikke har set ret meget forskning inden for branchen. Kent Nielsen fastslår: – Vi skal derfor, mere eller mindre, starte fra bunden med det her projekt, da der heller ikke findes meget international viden på området.

Fakta om projektet
Arbejdsmedicinsk klinik på Regionshospitalet Herning har fra Arbejdsmiljøforskningsfonden under Beskæftigelsesministeriet fået 5.9 mio. kr. til at iværksætte et større 3-årigt forskningsprojekt, der skal etablere den nødvendige baggrundsviden om ulykker og sikkerhedspraksis i bygge- og anlægsbranchen for at kunne udvikle en strategi for, hvordan man kan skabe ændringer til det bedre.

Projektet består af tre delprojekter, der skal afdække årsager til ulykkerne og undersøge udviklingen af risikoforståelse og sikkerhedspraksis hos både lærlinge og erfarne arbejdere i bygge- og anlægsbranchen. Projektet gennemføres i samarbejde med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital.

Yderligere oplysninger
Psykolog og projektleder Kent Nielsen, Arbejdsmedicinsk Klinik tlf. 9927 2470.