03.12.2020

Størstedelen af tidligere stresspatienter er i arbejde fire år efter deres sygemelding, men mange af dem føler sig stadig ikke helt raske, viser ny forskning fra Arbejdsmedicin, universitetsklinik i Hospitalsenheden Vest.

Studiet er udført blandt tidligere stresspatienter fra Arbejdsmedicin for at følge op på, hvordan det går patienterne efter fire år.

Studiet havde fokus på de langvarige konsekvenser for patienternes kognitive funktionsniveau. De tidligere patienter blev præsenteret for en række kognitive tests fire år efter stresssygemeldingen og spørgeskemaer.

Studiet peger på, at patienterne gennemsnitligt ser ud til at klare sig ganske udmærket i forhold til de kognitive funktioner efter fire år, men at mange stadig ikke føler, de er kommet sig fuldt ud. Størstedelen af de tidligere patienter var i arbejde fire år efter deres stresssygemelding.

Læs mere om forskningsresultatet i denne nyhed.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 4093 7985 og lektor, ph.d. Ligaya Dalgaard tlf. 7843 3500.