03.12.2020

Tavlemøderne om infektionshygiejne fortsætter både i december og januar, da det er nødvendigt at fastholde en skærpet opmærksomhed på de infektionshygiejniske forholdsregler i en epidemitid.

Formålet med tavlemøderne er dialog og afklaring om aktuelle retningslinjer og problemstillinger, der er relateret til COVID-19 og forholdsregler i en epidemitid. 

Tavlemøderne kører overvejende med samme emne til tirsdag og torsdag i samme uge – et oplæg på 10 minutter og herefter 10 minutter til spørgsmål.

Tavlemøderne er målrettet funktionsledere, hygiejnenøglepersoner og kvalitetskoordinatorer.

Så vidt det er muligt, bedes I aftale i forhold til tjenestetidsplanlægning, at du og/eller din leder har mulighed for at være til stede. 

Tid og sted for tavlemøderne

Tavlemøderne afholdes frem til d. 22. december på følgende dage og tidspunkter:

Tirsdage kl 07.30 - 07.50 og torsdage kl 12.00 - 12.20

Regionshospitalet Herning – Auditoriet (indgang N1, kælderen)

Regionshospitalet Holstebro – Auditoriet (Indgang I).            

Der planlægges at blive afholdt tavlemøder hver torsdag kl. 12.00 - 12.20 i Herning og Holstebro i januar måned.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke tlf. 2048 0689 og kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen tlf. 2222 8919.