03.12.2020

Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder og opdateringer på intranettet, fx på Corona-loggen, hjemmefra, så er vejledningerne til dette samlet på: 
http://www.hjemmearbejde.rm.dk

For at kunne tilgå arbejdsmail hjemmefra skal du først registrere et mobilnummer i BSK, som du kan modtage en SMS-kode på.

Registrér nummeret i fanen "Stamdata" og feltet "Nummer til SMS" under Mine Data på https://bsk.rm.dk/

- Og husk at gøre det, mens du stadig er på arbejde.

Følg vejledningen fra Service Desk

Når du har mobilnummeret på plads, kan du gå videre med at følge vejledningen fra Service Desk

Vejledningen viser både, hvordan du tilføjer et mobilnummer til SMS-koden, og hvordan du fremover skal logge på Webmail.

Du logger på med dit regions-ID og din adgangskode. Derudover skal du også oprette en pinkode. Når du har indtastet alle tre ting, modtager du en SMS-kode, du skal bruge for at få adgang.

Du bestemmer selv, hvilken pinkode du vil have - men du skal selv sørge for at huske den.

Find din arbejdsmail på: https://post.rm.dk  

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen  tlf. 2137 5007 og leder af Sundheds-It Ole Zielke tlf. 2137 5002.