• 17-12-2020

  COVID-19 sætter sit præg overalt i samfundet og ligeledes på vores og regionens hospitaler. En bekymrende smitteudvikling gør det nemlig nødvendigt, at vi opskalerer vores fælles regionale beredskab.

 • 17-12-2020

  Kan du fortsat blive testet som kritisk personale, hvis der ikke er flere ledige testtider? Og kommer en eventuel øgning af Corona-beredskab til at betyde noget for juleferien? Det kan du få svar på i nogle af de seneste indlæg på Coronaloggen.

 • 17-12-2020

  I Analysehallen i Gødstrup er en række bioanalytikere og andre specialister fra Klinisk Biokemisk Afdeling begyndt at teste og validere det spritnye udstyr, så det er klar og i drift i god tid, før resten af huset flytter ind.

 • 17-12-2020

  Bliv klogere på, hvordan AGV-systemet fungerer med de nye transportrobotter i Gødstrup, og hvordan får vi vores arbejdsgange til at hænge sammen, så logistikken omkring vareleverancer på det nye hospital går op.

 • 17-12-2020

  Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er blevet bevilget 7,35 mio. kroner af den A.P. Møllerske Støttefond til et nyt tværsektorielt projekt, der vil rykke ud med støtte og behandling til psykisk sårbare unge på vej i uddannelse eller job.

 • 17-12-2020

  Annette Haagerup har med udgangen af januar 2021 valgt at opsige sin stilling som forskningskoordinerende ledende overlæge ved Hospitalsenheden Vest og NIDO|danmark. 

 • 17-12-2020

  Fra enkelte solo-forskere til en afdeling med et erfarent og veletableret forskningsmiljø: Børn og Unge kan glædeligvis etablere et forskningsafsnit med start i det nye år.

 • 17-12-2020

  Der er masser af anledninger til at fortælle den gode historie om din forskning, og nu kan du få hjælp til formidlingen med fire nye skabeloner til forskningsnyheder.

 • 17-12-2020

  Nyhedsbrevet fra hospitalsledelsen holder en lille pause, og udkommer næste gang torsdag d. 7. januar 2021.

 • 17-12-2020

  Vil du gerne have mulighed for at logge på Citrix og følge med fx i Corona-loggen hjemmefra, så kommer vejledningerne til det her.

 • 10-12-2020

  Byggeriet i Gødstrup nærmer sig sin afslutning, og flytteperioden fra de nuværende hospitalsmatrikler i Holstebro og Herning er sat fra d. 13. september til d. 31. oktober 2021.

 • 10-12-2020

  50 pct. af avancerede hjerteundersøgelser fører ikke til behandling af patienterne. Forskere fra Hjerteforskningsklinikken har udviklet en ny model, der kan hjælpe med at udvælge de patienter med symptomer på hjertekarsygdom, der netop kan have gavn af at få foretaget avancerede hjerteundersøgelser. 

 • 10-12-2020

  Det er kun en test og ikke virkelighed, når vi onsdag d. 16. december afprøver et helt nyt trusselskald på DECT-telefonerne i Herning og Holtebro som et led i en ny instruks.

 • 10-12-2020

  Ønsk glædelig jul og godt nytår, fx til en god kollega eller samarbejdspartner, med årets digitale julekort i Region Midtjylland.

 • 10-12-2020

  I december udløber adgangskoden for 18.000 medarbejdere i hele regionen. Måske er du en af dem? I så fald er det en god idé at skifte adgangskode næste gang, du møder fysisk på arbejde.

 • 10-12-2020

  Fristen for at indsende nyheder til årets sidste nyhedsbrev fra hospitalsledelsen er onsdag d. 16. december.

 • 03-12-2020

  I denne uge modtager alle ansatte på hospitalet spørgeskema nr. 2 som del af en stor dansk forskningsundersøgelse, der skal give vigtig og unik viden om, hvad det betyder for medarbejdere at være en del af en stor flytning til et helt nyt hospital. Undersøgelsen foregår i et samarbejde mellem HE Vest og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet (AAU).

 • 03-12-2020

  Forberedelserne til at flytte de to hospitaler i Holstebro og Herning til det 148.000 m2 hospital i Gødstrup i efteråret 2021 er i fuld sving. Nu kan du tage hul på en tidlig julegave og se to animerede videofilm på intranettet, der viser, hvordan vi kommer til at flytte.

 • 03-12-2020

  På Regionshospitalet Gødstrup er medarbejdere fra Teknisk Afsnit godt i gang med at skrue 60.000 montage-skruer i væggene i ca. 4600 rum, hvoraf de flesteaf rummene skal udstyres med garniture-pakker, som er hygiejneartikler såsom sæbe- og spritdispensere, papirholdere og affaldsspande.

 • 03-12-2020

  Størstedelen af tidligere stresspatienter er i arbejde fire år efter deres sygemelding, men mange af dem føler sig stadig ikke helt raske, viser ny forskning fra Arbejdsmedicin, universitetsklinik i Hospitalsenheden Vest.

 • 03-12-2020

  I takt med opførelsen af de fysiske rammer for hospitalets nye center for forskning og uddannelse i Gødstrup har NIDO | danmarks stab med samarbejdspartnere bygget tre spritnye hjemmesider for forskning og uddannelse, med opdateret inventar.

 • 03-12-2020

  Mangler du inspiration til, hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende? Så kan du blive inspireret af hvad andre har afprøvet, og læse dig til, hvad der virker på patientkommunikation.dk.

 • 03-12-2020

  Tavlemøderne om infektionshygiejne fortsætter både i december og januar, da det er nødvendigt at fastholde en skærpet opmærksomhed på de infektionshygiejniske forholdsregler i en epidemitid. 

 • 26-11-2020

  På grundlag af opdaterede tidsplaner forventes en færdiggørelse af det samlede hospital i Gødstrup i maj 2021 og flytning med opstart i september 2021.

 • 26-11-2020

  Julemåneden står for døren, og det samme gør et festligt syn af juletræer med lys foran hospitalernes indgange. Indenfor på hospitalet vil julestemningen også indfinde sig, selv om COVID-19 betyder, at vi i år må gøre flere ting anderledes.

 • 26-11-2020

  'Gravid i arbejde' starter i det nye år op som et fysioterapeutisk tilbud, hvor du som gravid medarbejder har mulighed for at få vejledning og træning af fysioterapeuter på Regionshospitalet Holstebro og Herning.

 • 26-11-2020

  Afdelingssygeplejerske Charlotte Fog Nielsen konstitueres som oversygeplejerske, og indgår fra 1. december 2020 midlertidigt i afdelingsledelsen for Øre-Næse-Halsafdelingen.

 • 26-11-2020

  Kom og blive klogere på, hvordan to-årige introduktionsstillinger kan være med til at fastholde flere sygeplejersker på hospitaler.

 • 19-11-2020

  I denne uge har du fået en mail i din indbakke, hvis du er en af de ca. 26.000 udvalgte ansatte i Region Midtjylland, der inviteres til at svare på et dagligt spørgeskema for at hjælpe forskere fra Arbejdsmedicin med daglige svar om COVID-19.  

 • 19-11-2020

  Husk, at der forud for, at COVID-19 positive og COVID-19 mistænkte patienter køres til røntgenundersøgelse, altid skal ske klargøring, som følger de beskrevne infektionshygiejniske forholdsregler under COVID-19. 

 • 19-11-2020

  HR er godt i gang med at digitalisere alle de blanketter, der vedrører dit arbejdsliv, og du kan allerede finde mange af dem under Min Side på intranettet.

 • 19-11-2020

  Den nye ferielov betyder, at du både optjener og afvikler ferie løbende. På bagsiden af din lønseddel kan du altid tjekke, hvor meget ferie du har optjent på det nuværende tidspunkt.

 • 19-11-2020

  Danske Regioner uddeler for sjette år i træk en pris for Årets Borgerinddragende Initiativ. I år udlodder Danske Regioner 10.000 kroner og en film om det vindende projekt til en afdeling, der har udviklet en digital løsning til borgerne.

 • 19-11-2020

  I denne uge bliver der på Spørgehjørnet besvaret et spørgsmål om muligheden for at lade sin elbil / hybridbil op på Regionshospitalet Gødstrup.

 • 12-11-2020

  Endnu en milepæl er nået på byggepladsen i Gødstrup. Skurbyen, som var de første bygninger, der blev rejst på byggepladsen, er ved at blive taget ned, og det sidste modul forventes at være kørt væk i løbet af torsdag d. 12. november.  

 • 12-11-2020

  I Hospitalsenheden Vest støtter vi op den nationale Ernæringsuge i uge 47 ved at sætte patienternæring på dagsordenen.

 • 12-11-2020

  Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse som blev etableret i 2013 i Holstebro, kan nu fejre fornyelsen af sit kvalitetsstempel og mere end 3 mio. kroner i ny forskningsstøtte dette efterår.

 • 12-11-2020

  Læge og ph.d.-studerende Kathrine Dyhr Lycke og cand.scient.san og ph.d.-studerende Rikke Kamp Damgaard, der begge er tilknyttet Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, har hver især fået bevilget 500.0000 kroner fra Puljen til Styrkelse af Sundhedsforskning i Region Midtjylland.

 • 12-11-2020

  De heldige vindere af gavekort á 50 kr. til personalemad, der blev doneret under Corona-pandemien i foråret, er blevet fundet ved lodtrækning. Se, hvem der har vundet blandt kollegerne på intranettet.

 • 12-11-2020

  Region Midtjylland offentliggjorde i denne uge årets trivselsmåling. 1701 medarbejdere i Hospitalsenheden Vest valgte at deltage i trivselsmålingen, hvilket svarer til 43 pct. af de ansatte.

 • 12-11-2020

  Efter d. 15. november i Holstebro og d. 19. november i Herning er det slut med COVID-19 podninger af borgere i Hospitalsenheden Vest.

 • 12-11-2020

  For at forebygge COVID-19 smittespredning blandt regionens medarbejdere har den regionale krisestab besluttet at indskærpe, at alle ansatte skal holde afstand og bruge mundbind, hvis det ikke er muligt at holde afstand i en arbejdssituation. 

 • 12-11-2020

  Ny forskning fra universitetsklinik Arbejdsmedicin blandt 9. klasses-elever i hele landet viser, at lav social status påvirker de unges stressniveau markant.

 • 05-11-2020

  For at undgå smittespredning med COVID-19 må patienter kun ledsages eller få besøg af én nær pårørende på hospitaler og klinikker i Region Midtjylland fra i dag d. 5. november. Desuden kan sociale arrangementer og receptioner ikke gennemføres p.t.

 • 05-11-2020

  På ugens møde i kredsen af afdelingsledelser blev det besluttet, at i en tid med øget pres fra COVID-19 er der krav om fuld arbejdsdragt; dvs. der ikke må bæres privattøj under arbejdsdragten, hvis man har patientkontakt.

 • 05-11-2020

  På trods af Corona-restriktionerne er der en masse at fejre, for endnu en milepæl er rundet i byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup. Fredag d. 30. oktober blev de bygninger, som skal danne rammerne for forsknings- og uddannelsescenteret NIDO | danmark, nemlig officielt overdraget til Hospitalsenheden Vest.

 • 05-11-2020

  I denne uge har vi taget forskud på virkeligheden på RH Gødstrup med åbningen af regionens første sengeafsnit med speciale i lindrende behandling i Hospitalsenheden Vest.

 • 05-11-2020

  Mandag d. 2. november var en mærkedag på Urinvejskirurgisk afdeling. På denne dag rundede kirurgerne nemlig 2000 urologiske operationer med robotteknologi.

 • 05-11-2020

  Desværre er COVID-19 og julepynt et dårligt match, og i år må vi som en konsekvens af dette udvise ekstra meget omtanke, inden vi traditionen tro snart pynter op til jul i Hospitalsenheden Vest.

 • 05-11-2020

  Koncern HR i Region Midtjylland har d. 1. november åbnet en inspirationsportal, der kan være et supplement til arbejdsmiljøarbejdet i Hospitalsenheden Vest.

 • 29-10-2020

  På Region Midtjyllands hospitaler skal patienter, besøgende og medarbejdere fra i dag d. 29. oktober, med få undtagelser, bruge mundbind eller visir, i lokaler, hvor offentligheden har adgang.

 • 29-10-2020

  På seneste møde i Kvalitetsrådet var et af temaerne pårørendeinddragelse, hvilket vil være på dagsordenen ved kommende møder i kvalitetsrådet.

 • 29-10-2020

  Hospitalsenheden Vest foretager en stikprøveundersøgelse en gang om året for at kortlægge, hvor mange indlagte patienter der bliver ernæringsscreenet, og om hospitalets retningslinje for ernæringsscreening i den forbindelse bliver fulgt.

 • 29-10-2020

  Hidtil har Corona-tests foregået i et samfundsspor uden for hospitalet og et sygespor på hospitalet.  Nu er Region Midtjylland i gang med en sammenlægning og flytning af de to testspor i flere byer, og forberedelserne til det samme er godt undervejs i hhv. Holstebro og Herning.

 • 29-10-2020

  Tavlemøderne om infektionshygiejne, der har kørt som en prøvehandling i Hospitalsenheden Vest i oktober måned, fortsætter i november i lyset af et stigende COVID-19-smittetryk.

 • 29-10-2020

  I sammenhæng med forberedelserne til ændret organisering og fremmøde afdelingerne i mellem i RH Gødstrup er det aftalt, at modtagelsen af akut medicinske patienter i Holstebro mellem kl. 22.00 - 08.00 vil ske via Akutafdelingen og Akutmodtagelsen i Holstebro med virkning fra 1. november.

 • 29-10-2020

  Synes du også, at muligheden for at motionere og samtidig være med i konkurrencen om 40.000 kroner lyder som en god idé? Så husk at melde dig til den nationale ”Tæl Skridt”-kampagne.

 • 29-10-2020

  Folkeuniversitetet er netop startet op med nye og spændende hold, så det er ikke for sent at tilmelde sig et kursus til en fordelagtig pris.

 • 29-10-2020

  Har du brug for at genstarte Citrix? Så spring opkaldet til it-support over og brug it-selvhjælpsknappen IT-selvhjælp, som du finder i Start-menuen på din arbejdscomputer.

 • 29-10-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder og opdateringer på intranettet, fx på Corona-loggen, hjemmefra? Læs mere og få vejledningen.

 • 29-10-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder og opdateringer på intranettet, fx på Corona-loggen, hjemmefra? Læs mere og få vejledningen.

 • 29-10-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder og opdateringer på intranettet, fx på Corona-loggen, hjemmefra? Læs mere og få vejledningen.

 • 29-10-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder og opdateringer på intranettet, fx på Corona-loggen, hjemmefra? Læs mere og få vejledningen.

 • 29-10-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder og opdateringer på intranettet, fx på Corona-loggen, hjemmefra? Læs mere og få vejledningen.

 • 29-10-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder og opdateringer på intranettet, fx på Corona-loggen, hjemmefra? Læs mere og få vejledningen.

 • 29-10-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder og opdateringer på intranettet, fx på Corona-loggen, hjemmefra? Læs mere og få vejledningen.

 • 22-10-2020

  Hospitalsledelsen er glade for at kunne fortælle, at et længe næret ønske om at udvide afdelingsledelsen for Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Hospitalsenheden Vest er gået i opfyldelse med ansættelsen af ledende psykolog Camillia Rasmussen som ny afdelingsleder med virkning fra 1. november.

 • 22-10-2020

  Afdelingslæge og ph.d. Kasra Zainali-Gill ved Øre-Næse-Halsafdelingen og Universitetsklinikken Flavour, Balance og Søvn er bevilget 1 million kroner af Puljen til Styrkelse af Sundhedsforskning i Region Midtjylland til at forske i søvnkirurgi.

 • 22-10-2020

  Der er nu indgået kontrakt på køb af en automatisk sengevasker til Regionshospitalet Gødstrup. Dermed er logistikken i forhold til sengeflowet i Gødstrup ved at være på plads.

 • 22-10-2020

  Overalt i huset er vi i fuld gang med at forberede flytningen til Gødstrup. En af de mere specielle ting vi skal have med, er det 20 meter lange og 3 meter høje relief 'Pietas', der fylder hele den ene væg ved indgang N2 i Herning.

 • 22-10-2020

  Infektionsmedicin på Aarhus Universitetshospital inviterer sundhedspersonalet på hospitalerne i Region Midtjylland til at deltage i et live web seminar med titlen 'Behandling af COVID-19'. 

 • 08-10-2020

  Tirsdag d. 6 oktober var en stor dag for Palliativt Team og resten af Onkologisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest. Da blev det nemlig officielt, at afdelingen de næste to år kan pryde sig med titlen som en særligt anerkendt afdeling for integreret onkologi og palliation.

 • 08-10-2020

  Fra mandag 12. oktober vil de sygeplejersker og radiografer, som enten frivillig har meldt sig eller er udpeget til at indgå i beredskabet for Covid-19, få besked om dette.

 • 08-10-2020

  Fra uge 43 tilbydes udvalgt personale at blive podet for COVID-19 fast hver 2. eller hver 6. uge. Podningen tilbydes i arbejdstiden, og det er fuldstændig frivilligt, om du vil lade dig pode.

 • 08-10-2020

  Flere har efterspurgt muligheden for at abonnere på Corona-loggen, der leverer et løbende nyhedsoverblik til de ansatte i Hospitalsenheden Vest over beslutninger, råd og vejledninger om Coronavirus. Nu er muligheden her.

 • 08-10-2020

  Trine Nøhr Winding, fysioterapeut og ph.d. er netop udnævnt til lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet inden for forskningsområdet 'social ulighed i sundhed'. Lektoratet er 5-årigt.

 • 08-10-2020

  For nylig introducerede Koncern It et it-selvhjælpsværktøj, så du selv kan genstarte en frosset Citrix på regionens netværk. Nu har It udvidet med en løsning til hjemmearbejdspladsen.

 • 08-10-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder, opdateringer på intranettet med mere hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 08-10-2020

  Nyhedsbrevet holder en lille pause i næste uge (uge 42) og udkommer igen torsdag d. 22. oktober.

 • 24-09-2020

  Er du sygeplejerske i HE Vest, så er vi meget interesserede i at høre, om du ønsker at tilmelde dig COVID-19-beredskabslisten. I en ny video kan du se og høre sygeplejersker fortælle, hvorfor de har meldt sig til beredskabet, og hvorfor også du trygt kan tilmelde dig. 

 • 24-09-2020

  Som tidligere omtalt i nyhedsbrevet er HE Vest det første af regionens hospitaler, som implementerer et nyt røntgensystem, RIS/PACS. Systemet implementeres for at få en tidssvarende teknologi, der blandt andet understøtter, at billeder kan deles på tværs af regionens hospitaler.

 • 24-09-2020

  En ny undersøgelse af 1487 patienter, som alle fik foretaget en rutinemæssig hjerte-CT-skanning ved Hjerteforskningsklinikken i Hospitalsenheden Vest, viser, at skanningen også kan bruges til at opspore knogleskørhed tidligt og forudsige risikoen for knoglebrud.

 • 24-09-2020

  Den 9. oktober forsvarer overlæge og ph.d.-studerende Lone Kirkeby sin ph.d.-afhandling på Regionshospitalet Holstebro, og der er mulighed for at deltage virtuelt via Zoom.

 • 24-09-2020

  Fredag d. 18. september meldte regeringen ud, at der i denne uge vil komme nye COVID-19-retningslinjer, men det er endnu uvist, hvad retningslinjerne præcis vil indeholde, og hvornår de træder i kraft.

 • 24-09-2020

  COVID-19 epidemien har sat samfundet, sundhedsvæsenet og arbejdspladser som vores i en helt særlig situation siden marts 2020.  På den baggrund har direktionen i Region Midtjylland besluttet, at der er behov for at få en opdateret viden om medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel i hele regionen.

 • 24-09-2020

  Hospitalsledelsen har fået henvendelser om mulighederne for at afholde større personalearrangementer, fx julefrokoster, i HE Vest en tid med COVID-19.  

 • 17-09-2020

  Netværket i HE Vest for etniske patientkoordinatorer - EPK - har vokseværk, og jo flere afdelinger der kommer med, des bredere forankres det, til gavn for sårbare indvandrere, flygtninge og deres pårørende, når de er i et forløb på hospitalet.

 • 17-09-2020

  Som personale kan du være ambassadør for god og sikker adfærd på hospitalet - fx ved at vise andre, hvordan vi bryder smittekæden.

 • 17-09-2020

  Septembersolen skinnede flot over Gødstrup, da dronen igen var forbi hospitalsbyggeriet tidligere på måneden. I den nye dronefilm kan du se flere dele der næsten er færdige, bl.a. Psykiatrien med gårdhaver til patienterne samt hospitalskirken og forsknings- og uddannelsescenteret NIDO | danmark.

 • 17-09-2020

  Aarhus Universitet og Region Midtjylland har udnævnt den fjerde i rækken af videnskabelige fyrtårne i HE Vest; en ny universitetsklinik for Flavour, Balance og Søvn, der træder i kraft den 1. oktober.

 • 17-09-2020

  Medarbejdere med tæt borgerkontakt er mere udsatte for vold og trusler, hvis deres arbejdsmiljø er dårligt. Det viser et nyt studie fra universitetsklinikken for arbejdsmedicin i Hospitalsenheden Vest.

 • 17-09-2020

  Gør du dig ideer og tanker om forandringer, som skaber forbedringer, så er der nu hjælp at hente via en række workshops, som Regional Udvikling i Region Midtjylland er udbyder af.

 • 17-09-2020

  Region Midtjyllands årlige innovationsdag bliver i år til et virtuelt innovationsdøgn fra 1. – 2. oktober, hvor deltagerne selv sammensætter deres program efter lyst og interesse. 

 • 17-09-2020

  Er du månedslønnet medarbejder i regionen, så er mulighed for at vælge, eller genvælge, bruttolønsfinansierede personalegoder, fx aviser og bredbånd, fra 22. september til 20. oktober. De valg du træffer, træder i kraft 1. januar 2021.

 • 17-09-2020

  Microsoft Edge har erstattet Internet Explorer som standardbrowser i Citrix, så hvis du klikker på et link i fx Outlook, så vil det ikke længere være Internet Explorer, men Edge der åbner linket.

 • 10-09-2020

  Regionsrådet har 8. september indgået et forlig om budget 2021, og fra Hospitalsenheden Vest vil vi gerne kvittere for, at budgetforliget rummer en væsentlig håndsrækning til dækning af engangsudgifter i forbindelse med flytningen og ibrugtagningen af Regionshospitalet Gødstrup. Men forskydningen af indflytningen i Gødstrup koster 10 mio. kr. om måneden, og det betyder, at budgetterne skal revurderes.

 • 10-09-2020

  Tre projekter, der alle handler om bæredygtighed på vores hospitaler, har tilsammen fået 270.000 kroner i støtte fra Region Midtjyllands bæredygtighedspulje, og i budgetforliget for 2021 indgår der også midler til flere af  sådanne projekter, både inden for bæredygtighed og innovation i HE Vest.

 • 10-09-2020

  D. 17. september sætter WHO fokus på World Patient Safety Day, og dermed International Patientsikkerhedsdag. I Danmark markeres dagen bl.a. af Styrelsen for Patientsikkerhed, som afholder virtuel temadag om COVID-19. Vi har i år valgt at sende live fra temadagen, fra auditorierne i både Herning og Holstebro.

 • 10-09-2020

  En ny video, 'OBS-COVID-19-patientens vej i HE Vest', viser det forløb, som en patient til observation for COVID-19 kan opleve ved indlæggelse. Formålet er at vise den fortsatte og vedvarende opmærksomhed på hygiejne, som er hel central for, at vi passer godt på patienterne, os selv og hinanden.

 • 10-09-2020

  Fra d. 7. september og tre uger frem kører den landsdækkende kampagne Red Hjernen igen for at hjælpe danskerne til at lære at reagere akut på de mest almindelige tegn på stroke.

 • 10-09-2020

  I den kommende weekend, fra fredag d. 11. til søndag d. 13. september, er der nedluk af røntgensystemerne, fordi RIS og PACS skal opgraderes. Opgraderingen starter fredag kl. 16.00, og er planlagt til at forløbe indtil søndag eftermiddag.

 • 03-09-2020

  Hospitalsenheden Vest bliver det første hospital i Region Midtjylland til at gennemgå en opgradering af RIS og PACS-systemerne i Region Midtjylland. Opgraderingen har været udskudt i længere tid pga. COVID-19, men nu gennemføres den endelig, medio september.

 • 03-09-2020

  Operationsstuer i den højeste renhedsklasse – klasse 4 (ultra-ren). Det er målsætningen for Regionshospitalet i Gødstrup. Forleden blev de første OP-stuer testet på det nye hospital, og det gik over al forventning.

 • 03-09-2020

  Sygeplejerske, ambulancebehandler i USA og underviser i simulation og færdighedstræning ved Forsvaret: Henrik Nielsen kommer med masser af erfaring og viden til en ny funktion og stilling som simulationskoordinator ved NIDO | danmark i Hospitalsenheden Vest.

 • 03-09-2020

  Styrelsen for Patientsikkerhed har 2. september lempet de midlertidige besøgsrestriktioner på regionens hospitaler. Det betyder, at antallet af besøgende ikke længere er begrænset til en enkelt, og at opfordringen til at bruge mundbind er faldet væk.

 • 03-09-2020

  Fødevarestyrelsen har vurderet, at det tidligere koncept i Restoen med tilbud om buffet næppe kommer tilbage og muligvis heller ikke på Regionshospitalet Gødstrup som følge af skærpede hygiejnemæssige forhold.

 • 03-09-2020

  Der har været stille på Spørgehjørnet i et stykke tid på grund af Corona-situationen, men nu begynder spørgsmålene at komme ind igen. Et aktuelt spørgsmål handler nemlig om pendling.

 • 27-08-2020

  Hvordan sikrer vi de rette infektionshygiejniske kompetencer, så vores hygiejneorganisation er funderet sikkert både i hverdagen og under en pandemi som COVID-19? Det er et aktuelt emne på temadage for funktionsledere og hygiejnenøglepersoner.

 • 27-08-2020

  Corona-loggen på intranettet kører som prøvehandling lidt endnu, og har som formål at give dig et hurtigt overblik over nye beslutninger, råd og vejledninger om Coronavirus.  Her kan du læse, hvad der er sket i løbet af den seneste uge.

 • 27-08-2020

  Det nye hospital i Gødstrup tager i disse dage form med installationen af en minicyklotron, som rummer store forskningspotentialer, og vil berige kvaliteten i patientbehandlingen.

 • 27-08-2020

  1. september bliver den eksisterende samarbejdsaftale mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen erstattet af en ny, der øger patientens muligheder for at få IV-behandling i sit nærområde.

 • 27-08-2020

  I takt med at de enkelte etaper bygges færdige, og de forskellige delprojekter også afsluttes og derved overgår til Driftsafdelingen under Hospitalsenheden Vest, vil opgaverne, som varetages i regi af Projektsekretariatet, gradvis ophøre.

 • 27-08-2020

  Det er fjerde gang, at rådgiverne fra Health Care Relocations i Canada har aflagt visit for at tale med flytteansvarlige og flyttekoordinatorer i Herning og Holstebro, og de er mere end tilfredse med forløbet af det seneste besøg.

 • 27-08-2020

  Det er besluttet at oprette to ekstra kurser i avanceret genoplivning i november, da kurserne måtte aflyses i foråret på grund af COVID-19.

 • 27-08-2020

  Til efteråret udbyder Region Midtjylland og Aarhus Universitet, Health fire forskellige kurser, der træner forskere og ph.d.-studerende i at kommunikere sundhedsvidenskabelig forskning til andre end fagfæller.

 • 27-08-2020

  Folkeuniversitetet starter op mandag d. 31. august, og der er stadig ledige kurser. Husk, at du kan tilmelde dig ét hold til kun 25 pct. af normalprisen som ansat i Region Midtjylland.

 • 27-08-2020

  Er du god til at spotte en phish – eller en smish? Nu kan du teste din viden og være med i en konkurrence om biografbilletter.

 • 27-08-2020

  Lørdag 29. august opgraderes alle Microsoft Office kontorpakker til version 2016. Skiftet sker automatisk mellem kl. 10 og 12. 

 • 20-08-2020

  Region Midtjylland og en række fagforbund er blevet enige om rammer og vilkår for medarbejdere, der udpeges til at indgå i et COVID-19-beredskab på hospitalet.

 • 20-08-2020

  Asger Schou er et kendt ansigt på kvalitetsfondsbyggerier i Region Midtjylland. Mandag d. 17. august havde han første arbejdsdag som viceprojektdirektør og som det fjerde og sidste ben i det nye ledelsesfirkløver på byggepladsen i Gødstrup.

 • 20-08-2020

  Det midlertidige landsdækkende projekt og tilbud, Aktiv Patientstøtte, der har en patientstøtteenhed tilknyttet Hospitalsenheden Vest, har fået tilsagn om midler til drift af projektet af Danske Regioner, så det kan fortsætte i 2021.

 • 20-08-2020

  Der vil være gratis adgang til læringsprodukter og -materialer, der er udviklet i løbet af prøveperioden på online læringsforløbet digiS, når forløbet slutter d. 31. august.

   

 • 20-08-2020

  Sygeplejerske og ph.d. Brigitta R. Villumsen på Urinvejskirurgisk Afdeling har i år fået tildelt Prostatakræftforeningens pris, fordi hun med sit store engagement formår at skabe håb og gåpåmod for læger, sygeplejersker og patienter.

 • 20-08-2020

  Forskningsansvarlig afdelingslæge i neurologien, Morten Leif Munding Stilund, er blevet udnævnt til klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet med virkning pr. 1. august 2020.

 • 20-08-2020

  D. 28. august holder Cand.scient.san.publ. og ph.d.-studerende Sebastian Breddam Mosegaard ved Universitetsklinik for hånd-, hofte- og knækirurgi, Hospitalsenheden Vest og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet sit ph.d.-forsvar på Aarhus Universitetshospital.

 • 20-08-2020

  D. 31. august holder læge og ph.d.-studerende Anne Raaberg Kruse ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet sit ph.d.-forsvar på Regionshospitalet Herning.

 • 20-08-2020

  Opdateringen af den billeddiagnostiske funktion i MidtEPJ sker fra d. 11. til 13. september, og giver bl.a. mulighed for at se 3D røntgenbilleder, rekonstruktioner og for at bestemme visningen af røntgenbilleder via MidtEPJ.

 • 13-08-2020

  CH-motion har solgt inventaret i motionscenteret, der gennem mange år har haft til huse på Regionshospitalet Herning, og har fraflyttet lokalerne 1. juli.

 • 13-08-2020

  Det aktuelle smitteudbrud med Coronavirus i Østjylland betyder, at alle hospitaler i regionen inklusive Hospitalsenheden Vest har genindført og skærpet en række forebyggende indsatser mod COVID-19 i den forgangne uge for at sikre fortsat tryg færden på hospitalet.

 • 13-08-2020

  Blodprøver fra godt 18.000 hospitalsansatte i Region Midtjylland viser, at 3,4 pct. har antistoffer mod coronavirus i blodet. Dog med store lokale forskelle, hvor især Hospitalsenheden Vest har en meget høj forekomst.

 • 13-08-2020

  Som følge af den stigende opmærksomhed på COVID-19 og den aktuelle opblussen af virus i Østjylland med tilhørende ændrede forholdsregler, også her på hospitalet, har vi valgt at søsætte et dagligt nyhedsoverblik for ansatte over nye beslutninger, råd og vejledninger om Coronavirus.

 • 13-08-2020

  Repræsentanter for det canadiske firma Health Care Relocations (HCR) fra Toronto, der er vores rådgivere i den store flytteproces på vej mod Gødstrup, er igen at finde i Herning og Holstebro i de kommende to uger. 

 • 13-08-2020

  De nye ferieregler træder i kraft 1. september, og her kan du læse mere om, hvad det betyder for din optjening af ferie og mulighederne for at afholde den. 

 • 13-08-2020

  I 2020 deltager vi i "Vi cykler til arbejde" i september måned. Find en håndfuld kollegaer med lyst til at cykle, sæt holdet til Danmarks sjoveste cykeldyst og skru op for et sundere liv.  Måske bliver det jeres hold, der vinder spændende præmier. 

 • 13-08-2020

  Driftsunderstøttende kurser- og uddannelsesaktiviteter gennemføres fortsat med stor opmærksomhed på at reducere risiko for smitte. 

 • 13-08-2020

  Et nyt studie fra Arbejdsmedicin viser, at kvinder med brystkræft ikke vender tilbage til deres tidligere niveau, selv mange år efter endt behandling. 

 • 06-08-2020

  Hvis du har været i udlandet, eller har planer om at rejse ud, anbefaler vi, at du tjekker Koncern HRs opdaterede retningslinje for medarbejderes rejser til udlandet i 2020.

 • 06-08-2020

  Mange vender i denne tid tilbage til en hverdag, hvor der er udsigt til et stigende COVID-19 smittetryk i samfundet generelt. Måske har ferietiden også sat nogle af hverdagens COVID-19 rutiner på stand by for en stund? Lad os derfor minde hinanden om, hvad det er for en adfærd, som kan forebygge smitte med COVID–19, også her på hospitalet.

 • 06-08-2020

  Denne sommer har Fødevarestyrelsen været på besøg i produktionskøkkenet på Regionshospitalet Gødstrup, og besøget forløb så tilfredsstillende, at køkkenet opnåede en 'betinget godkendelse' uden anmærkninger. 

 • 06-08-2020

  Mandag d. 31. august lanceres der et nyt forsøg, hvor det bliver muligt at købe varm mad til frokost i Restoerne i Herning og Holstebro 2 gange om ugen.

 • 06-08-2020

  Nu kan der holdes video-stormøder, online foredrag og kurser med mange deltagere ved hjælp af nye virtuelle auditorier i Region Midtjylland. 

 • 06-08-2020

  Den nyligt offentliggjorte personaleredegørelse for Region Midtjylland 2019 viser, at antallet af fuldtidsbeskæftigede i Hospitalsenheden Vest er fortsat med at stige gennem de senere år.

 • 06-08-2020

  Et nyt registerstudie ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest og Health, Aarhus Universitet viser, at dødeligheden af kræft i livmoderen i Danmark er faldet med 20 procent i perioden 2002 -2015. 

 • 06-08-2020

  Den digitale læringsportal til kræftpatienter og pårørende 'Livet med og efter kræft' er blevet lanceret i en ny udgave i samarbejde mellem hospitaler og kommuner.

 • 06-08-2020

  Holstebro Museum har denne sommer åbnet en udstilling om tiden under corona-epidemien, og der er bl.a. mulighed for at se nogle af de værnemidler, der blev brugt på COVID-19 afsnittet dette forår.

 • 02-07-2020

  Nyhedsbrevet fra hospitalsledelsen holder nu sommerpause, og udkommer igen torsdag d. 6. august.

 • 02-07-2020

  Nu kan forældre og værger booke aftaler for deres børn og unge under 15 år i appen MineAftaler eller på booking.rm.dk med deres eget NemID. 

 • 02-07-2020

  Hvordan kan vi passe godt på os selv og hinanden som kolleger midt i en Coronatid? Det kan du se flere eksempler på i tre nye videoer, der illustrerer, hvordan vi skal holde afstand og huske korrekt hånddesinfektion samt vigtigheden af at rengøre devices m.m. efter endt brug.

 • 02-07-2020

  Det er blevet sommer, og mange af jer går i disse uger på sommerferie. Det er blevet tid til et velfortjent pusterum oven på et intenst forår, hvor der i mange uger er blevet lagt ekstraordinære kræfter i indsatsen mod COVID-19.

 • 02-07-2020

  Ledelsesstrukturen for terapierne har været i høring i Neurologi og Fysio-Ergoterapi, og ændres gældende fra 1. juli. Fremadrettet vil der være tre funktionsledere i terapierne bestående af tre kliniknære ledende terapeuter. Samtidigt ændres afdelingsledelsen i afdelingen, så den består af de to nuværende: Den ledende overlæge og oversygeplejerskestillingen.

 • 02-07-2020

  Med økonomisk støtte fra Regional Udvikling har det netop været muligt at ansætte 2 nye innovationskonsulenter i Hospitalsenheden Vest. Disse ansættelser skal være med til at skabe de nødvendige forandringer og forbedringer af vort sundhedsvæsen og dermed også bidrage til at sikre sammenhængende patientforløb med høj faglig kvalitet.  

 • 02-07-2020

  Et udviklingsarbejde mellem Hospitalsenheden Vest og den danske virksomhed Effimat har resulteret i, at landets første sengeautomater står klar på Regionshospitalet Gødstrup.

 • 02-07-2020

  De midlertidige besøgsforbud under COVID-19 lempes i dag, torsdag d. 2. juli 2020. Som udgangspunkt er der fri adgang for besøgende og ledsagere - under forudsætning af, at besøg kan gennemføres forsvarligt. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, fx på grund af udfordringer med at holde den nødvendige afstand på 1 – 2 meter, så kan afdelingen vælge at sige nej til besøgende og ledsagere eller sætte en begrænsning på, hvor mange besøgende og ledsagere der må være på én gang.

 • 02-07-2020

  Hvordan håndterer du smitteopsporing af nære kontakter til en patient/beboer, der påvises COVID-19 positiv uden først at have været under mistanke, og derfor ikke har været isoleret? Og hvad gør du, hvis din kollega på afdelingen er en nær kontakt? Det kan du blive klogere på i denne regionale retningslinje.

 • 02-07-2020

  Koncern HR har d. 26. juni opdateret retningslinjen for medarbejderes rejser til udlandet i 2020. Læs gerne retningslinjen grundigt, da der er særlige forhold som følge af COVID-19. Desuden kan du med fordel følge godt med i Udenrigsministeriets rejsevejledninger både før og under rejsen, hvis du har planer om at rejse til udlandet i sommerferien eller i resten af 2020.

 • 02-07-2020

  Der gennemføres kun kurser og uddannelse, der har betydning for det daglige arbejde og deltagelse i konferencer o. lign. skal holdes på et minimum i resten af 2020. 

 • 02-07-2020

  Så er det nu, du skal tilmelde dig, hvis du gerne vil med til en hyggelig og festlig dag sammen med dine kolleger den 28. august i Tjørring. Den dag gives bolden nemlig op til at finde ud af, hvem der er bedst til at spille fodbold af kollegerne i Hospitalsenheden Vest.

 • 25-06-2020

  Regionsrådet blev i går orienteret om, at Hospitalsenheden Vest har foretaget et review af rådgiver– og byggeorganisationen på byggepladsen i Gødstrup. På den baggrund er det besluttet, at hospitalet i Gødstrup gøres endeligt færdigt uden byggeriets totalrådgiver på etape 1, CuraVita.

 • 25-06-2020

  Indførslen af det nye kvalitets- og dokumentations-styringssystem, RM Sterilflow, på operationsgangene, i bookingen og i Sterilcentralen har været sat på standby grund af COVID-19. Nu starter implementeringen op igen.

 • 25-06-2020

  Patientrettigheder, der har været suspenderet siden marts på grund af COVID-19, er på vej til at blive genindført. Derfor skal afdelingerne have opdateret ventetiderne senest d. 1. juli 2020 på mitsygehusvalg.dk.

 • 25-06-2020

  For nylig har Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Statens Seruminstituttet, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed lanceret smittesporingsappen 'smitte|stop', der skal bidrage til at bryde smittekæderne. 

 • 25-06-2020

  I takt med, at vi vender tilbage til mere normale tilstande efter COVID-19, skruer vi ned for coronasiden for ansatte. Det betyder bl.a., at hvis du abonnerer på coronasiden, så sender vi ikke længere besked ud, hver gang der er nyt, fordi vi vurderer, at behovet har ændret sig.

 • 25-06-2020

  Folkeuniversitetets nye kursuskatalog for efterår/vinter 2020 er landet, og som ansat i Region Midtjylland kan du tilmelde dig ét hold til 25 pct. af prisen. 

 • 18-06-2020

  Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjen for håndteringen af COVID-19 i sundhedsvæsenet. Retningslinjen har fået ny struktur, et tydeligt vidensgrundlag og en række faglige præciseringer. ​

 • 18-06-2020

  Det bliver et farvel til EKG-diagrammer på papir, når regionens fælles database til EKG-diagrammerne, MUSE EKG, tages i brug i Hospitalsenheden Vest over de kommende måneder. I næste uge tager vi for alvor hul på implementeringen.

 • 18-06-2020

  Hospitalets forskningsfond, Forskningsfond Hospitalsenheden Vest, uddeler for anden gang bevillinger til at løfte hospitalets forskning. I alt 10 forskere kan se frem til at modtage en bevilling.

 • 18-06-2020

  Et nyt kohortestudie blandt 802 ambulante epilepsipatienter viser, at tilbud om ambulant opfølgning i hjemmet baseret på patientrapporterede oplysninger (PRO) blandt andet påvirkes af patientens uddannelse og indkomst.

 • 18-06-2020

  Quiz, orienteringsløb og historiefortælling er normalt ikke det, man forbinder med en tur på hospitalet. Men det er en del af et nyt behandlingstilbud til børn i alderen 8-10 år med type 1-diabetes i Herning, Viborg, Randers og Aarhus, der er udviklet i samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus.

 • 18-06-2020

  Under corona-pandemien har det ikke været muligt at kunne afholde jubilæer eller fx afskedsreceptioner i Hospitalsenheden Vest. Nu åbnes der atter op for, at man kan holde jubilæum eller reception i Herning og Holstebro.

 • 18-06-2020

  Det har betydning for leverancerne hen over sommeren fra Regionslageret og eksterne leverandører, hvis en afdeling ikke allerede nu sørger for, at nogen kan godkende bestillinger og anvise bilag/fakturaer.  

 • 18-06-2020

  Normalt er medarbejderes aktiviteter i ferie og fritid en privat sag. Da Region Midtjylland følger myndighedernes vejledninger i forhold til rejser/ophold i udlandet, forventes det naturligvis, at alle medarbejdere gør det samme. 

 • 18-06-2020

  I sidste uge sendte Sundheds-It en opfordring til alle ansatte om at skifte adgangskode inden sommerferien. Arbejder du hjemmefra, skal du være særlig opmærksom på, hvordan du skifter dit kodeord.

 • 11-06-2020

  Hospitalerne i Herning og Holstebro er stadig som udgangspunkt lukkede for besøgende og ledsagere. Men fra i dag d. 11. juni kan hver patient udpege en eller to personer, der må komme på besøg i forbindelse med, at besøgsforbuddet er blevet lempet på landets hospitaler.

 • 11-06-2020

  I forbindelse med en større opdatering af MidtEPJ søndag d. 14. juni kommer der en ny funktionalitet, der gør det nemmere både at planlægge og afholde videokonsultationer med patienterne. Efter denne dato ruller implementeringen gradvist i gang i Hospitalsenheden Vest.

 • 11-06-2020

  Medarbejderne i Klinisk Biokemisk Afdeling er vant til at have opgaver mange steder på hospitalerne og i udefunktioner, og under COVID-19 pandemien er der kommet mange flere nye opgaver til.

 • 11-06-2020

  I denne uge har vi haft besøg af Arbejdstilsynet som følge af COVID-19, og det er en velkommen mulighed for at trække maksimal læring ud af forløbet med den udbredte corona-smitte blandt personalet.

 • 11-06-2020

  Årsrapporten 2019 fra Abortsamrådssekretariatet i Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, er netop udkommet, og viser et fald i antallet af ansøgninger om tilladelse til senabort på grund af sociale forhold.

 • 11-06-2020

  Læge og ph.d. Lene Ring Madsen fra Steno Diabetes Center Aarhus og Medicinsk Afdeling i Hospitalsenheden Vest har fået bevilliget 1,2 mio. kr. af Danish Diabetes Academy til et postdoc-studie, som skal styrke rådgivning om graviditet til kvinder, der har fået foretaget fedmekirurgi.

 • 11-06-2020

  Farvel til papkasser og goddag til en mere klimavenlig løsning: Hospitalsenheden Vest har siden d. 27. maj modtaget skaffevarer i grønne plastkasser. Fra d. 24. juni leveres der også hyldevarer fra Regionslageret i plastkasser.

 • 11-06-2020

  Coronasiden for ansatte er blevet opdateret med information om de nye regler for patienttransport og bestilling af hjemmepodning.

 • 04-06-2020

  Der er forhold på byggepladsen i Gødstrup, der forhindrer, at byggeriet gøres helt færdig som forudsat. I hospitalsledelsen ved vi, at denne udsættelse kan afstedkomme irritation og frustration. Den følelse er ikke sådan at fjerne, men vi kan gøre vores yderste for, at byggepladsen kommer i mål og hjælpe hinanden med at fastholde og forfølge alt det gode, som Gødstrup kommer til at bringe. 

 • 04-06-2020

  Ansatte skal let og hurtigt kunne finde det nødvendige udstyr til akut behandling, uanset hvor de befinder sig på hospitalet. Det kræver blandt andet, at indholdet i procedurebakker og vogne til akut brug er ens for at lette samarbejdet mellem afdelingerne.

 • 04-06-2020

  På mødet d. 22. juni i HovedMED-udvalget vil det blive drøftet, hvordan de større corona-donationer til fællesskabet, blandt andet fodboldbilletter samt tilskud til fællesarrangementer, personalehygge og gavekort til mad fordeles, så de kan komme til bedst mulig gavn.

 • 04-06-2020

  Nu kan de siddende patienttransporter igen køre med flere patienter ad gangen. Der må være to passagerer på bagsædet af en almindelig bil, og der er fortsat skærpede krav til afstand, hygiejne og rengøring.

 • 04-06-2020

  Fra 8. juni stopper FlexCovid-bilerne helt med at køre, og herfra køres alle COVID-19 smittede og –mistænkte i ambulancer og liggende sygetransporter.

 • 04-06-2020

  Husk at bestille hjemmepodningen mindst 3 dage før aftalen på hospitalet hos AMK-vagtcentralen. Der skal både være tid til at udføre podningen og få svar, inden patienten skal møde på hospitalet.

 • 04-06-2020

  Der bliver ikke længere afholdt COVID-19 konferencer eller krisestabsmøder i udvalgsvalgsværelse 1 og 2 i Regionshospitalet Herning. Udvalgsværelserne er derfor ikke længere sammenlagt, og skal fremover bookes hver for sig.

 • 04-06-2020

  På hospitalets side om coronavirus for ansatte er der vejledende information om, hvordan ledere, medarbejdere og teams kan få hjælp til at håndtere COVID-19 bekymringer og udfordringer.

 • 28-05-2020

  Det har ikke skortet på anerkendelse fra det omgivende samfund i sammenhæng med den COVID-19 indsats, der er ydet og fortsat ydes af personalet på sygehusene landet over - heller ikke i HE Vest. Onsdag d. 3. juni siger den danske popsanger, sangskriver og producer OLI tak for indsatsen til sundhedspersonalet med en lille udendørskoncert i Herning og Holstebro.

 • 28-05-2020

  COVID-19 pandemien har spærret udsynet gennem forruden. Og gør det stadig hos de travle bioanalytikere og personale, der skal holde trit med test, prøver og logistik på flere matrikler. For andre, hvor udsynet er blevet frit igen, spøger pandemien stadig. I bakspejlet kan vi få øje på, at mange endnu føler sig berørt af usikkerhed, frustration og angst, som situationen med COVID-19 førte med sig. Derfor må vi hjælpes ad med, at omsorgen for hinanden også får plads i den nye hverdag. 

 • 28-05-2020

  I en tid, hvor mange af os fortsat står i nye situationer som følge af COVID-19, bliver vi udfordret, både som enkelt individ og som gruppe. Hvad enten man er leder, medarbejder eller et team, så kan man have brug for hjælp til at bearbejde kritiske situationer og hændelser. Se, hvad du/I kan gøre allerede i dag.

 • 28-05-2020

  I forbindelse med normaliseringen af driften så flytter modtagelsen af akutte ortopædkirurgiske patienter tilbage til akutmodtagelsen i Herning per 3. juni. Akutte patienter, der har behov for indlæggelse og observation vil blive overflyttet til ortopædkirurgisk sengeafsnit i Holstebro.

 • 28-05-2020

  27. maj fik Hospitalsenheden Vest de første leverancer af skaffevarer i grønne plastkasser fra Regionslageret i forbindelse med, at Regionshospitalet Silkeborg er blevet koblet på den regionale plastkasseløsning.

 • 28-05-2020

  Torsdag d. 4. juni forsvarer ph.d.-studerende Liv Marit Valen Schougaard fra Enhed for Patientrapporterede oplysninger, AmbuFlex, Hospitalsenheden Vest sin ph.d.-afhandling om PRO-baseret opfølgning i hjemmet.

 • 28-05-2020

  Lungemedicinere og infektionsmedicinere fra alle hospitalsenheder i Region Midtjylland går nu sammen om et forskningsprojekt, som skal undersøge, hvordan det går patienter, der har været indlagt med alvorlig COVID-19 sygdom.

 • 28-05-2020

  Den seneste opdatering på hospitalets side om coronavirus handler om regionens tilbud til ansatte om at blive testet for antistoffer mod COVID-19.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 28-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for fx at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så får du vejledningerne til det her.

 • 19-05-2020

  Har du fået en fantastisk idé til sundhedsinnovation, så kan du søge om mikrofinansiering på op til 100.000 kr. fra Sundhedsinnovationspuljen 2020 i Region Midtjylland.

 • 19-05-2020

  Som ansat i Hospitalsenheden Vest og Region Midtjylland inviteres du til at blive testet for antistoffer mod COVID-19. Din deltagelse er frivillig, og testen foregår ved, at der skal tages en enkelt blodprøve. Blodprøvetagningen vil som udgangspunkt foregå i din egen afdeling.

 • 19-05-2020

  Ernæringsenheden er i fuldt sving med at forberede patientmaden til Regionshospitalet Gødstrup. Aktuelt inddrages patienter og personale i sensoriske smagstests, opskriftsafprøvninger og måltidstilfredshedsundersøgelser for at besvare spørgsmålet: Hvordan ved vi, at vi laver den mad, patienterne kan lide?

 • 19-05-2020

  Hospitalsenheden Vest har oprettet et tværfagligt uddannelsesudvalg, der bl.a. skal arbejde strategisk med uddannelsesinitiativer og fremme synergien mellem eksisterende råd og udvalg.

 • 19-05-2020

  Hvad er læringen fra COVID-19, som vi kan tage med til Regionshospitalet Gødstrup? Sæt kryds i kalenderen d. 16. juni, hvor hospitalsledelsen inviterer til et fælles afdelings- og funktionsledermøde, der vil blive afviklet anderledes end på traditionel vis.

 • 19-05-2020

  Hospitalets side om coronavirus på intranettet er blevet opdateret siden sidst. Husk, at du kan abonnere på siden og få direkte besked i indbakken, når siden opdateres.

 • 19-05-2020

  Spørgehjørnet på intranettet har modtaget nye spørgsmål, som vil blive besvaret løbende. Denne gang handler spørgsmålet om, hvor transportkørestolene skal være i Gødstrup.

 • 14-05-2020

  Koncernledelsen i Region Midtjylland har besluttet, at skalsikringen på tværs af regionens hospitaler skal ophøre og erstattes med skiltning, og det er også på vej til at ske i HE Vest, hvor der kommer selvscreeningsstationer med håndsprit og information. Forbuddet mod besøg samt blomster, chokolade og andre gaver vil fortsat være gældende.

 • 14-05-2020

  Ud fra et forsigtighedsprincip og af hensyn til det ufødte barn og den gravide betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe i forhold til COVID-19. Selvom der alene er tale om et forsigtighedsprincip, kan det godt give anledning til mange spørgsmål og overvejelser, når man er gravid medarbejder. 

 • 14-05-2020

  Forskningens Dag 2020 d. 27. august må desværre aflyses. Det sker i forlængelse af regeringens seneste udmeldinger om forsamlingsstørrelser under coronakrisen.

 • 14-05-2020

  Med virkning fra mandag d. 18. maj er det igen muligt at bestille servicerejser, som har været lukket ned siden 30. marts på grund af COVID-19.

 • 14-05-2020

  Slut med plastikkopper i 2021 og ind med løsninger der kan øge genanvendelsen af hospitalets dagsrenovation med 50 procent: Allerede nu  er det muligt for afdelinger at søge midler til bæredygtighed og grøn omstilling fra en regional pulje, der blev oprettet i 2019 og nu igen er åbnet for nye ansøgninger. 

 • 14-05-2020

  I år er kampagnen "Vi cykler til arbejde" udskudt til september på grund af corona-situationen, men for at holde hjulene i gang har Cyklistforbundet besluttet at afholde en opvarmningsudgave af cykel-kampagnen. Du og kollegaerne inviteres til at hoppe på cyklerne fra mandag d. 18. maj, hvor kampagnen går løs.

 • 14-05-2020

  Region Midtjylland har indgået en aftale med firmaet Talenthub om "udvikling af den gode kandidatoplevelse med afsæt i data", hvor kandidater/ansøgere til vores ledige stillinger bliver bedt om at give kort feedback på, hvordan de har oplevet ansøgningsprocessen og evt. ansættelsesprocessen.

 • 14-05-2020

  Spørgehjørnet på intranettet har modtaget nye spørgsmål, som vil blive besvaret løbende. Denne gang handler spørgsmålet om, hvorvidt der skal være plads til et COVID-19-afsnit i Gødstrup.

 • 14-05-2020

  Hospitalets side om coronavirus på intranettet er blevet opdateret med nyt indhold siden sidst. Husk, at du kan abonnere på siden og få direkte besked i indbakken, når siden opdateres.

 • 07-05-2020

  Afdelingsledelseskredsen og Hoved-MED-udvalget har i denne uge drøftet, hvordan Hospitalsenheden Vest kan fortsætte bevægelsen mod en stadig mere normaliseret drift.

 • 07-05-2020

  Koncernledelsen i Region Midtjylland har besluttet, at guideordningen med vagtbemanding ved indgangene til hospitalet gradvist skal ophøre fra næste uge og i stedet erstattes af skiltning, som man også har gjort på Aalborg Universitetshospital og på Odense Universitetshospital.

 • 07-05-2020

  Chefterapeut Peter Seebach for Fysio- og ergoterapi har valgt at fratræde sin stilling med udgangen af juli måned 2020, hvilket samtidig markerer mange års dedikeret indsats i Hospitalsenheden Vest.

 • 07-05-2020

  AmbuFlex i Hospitalsenheden Vest og Center for Telemedicin er gået sammen om at tilbyde hjælp til spørgeskemaer, hjemmemåling og videokonsultationer, så patientens behandling i hjemmet kan følges, og risikoen for smitte med COVID-19 mindskes.

 • 07-05-2020

  Nu kan du ændre layoutet, fx visningen af andre personer, når du deltager i videomøder og virtuelle møderum.

 • 07-05-2020

  Hospitalets side om coronavirus på intranettet er blevet opdateret med nyt indhold siden sidst. Husk, at du kan abonnere på siden og få direkte besked i indbakken, når siden opdateres. 

 • 07-05-2020

  Spørgehjørnet på intranettet har modtaget nye spørgsmål, som vil blive besvaret løbende. Denne gang handler spørgsmålet om, hvorvidt COVID-19 på byggepladsen i Gødstrup kan påvirke overholdelse af tidsplanen.

 • 07-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så få vejledningen her.

 • 07-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så få vejledningen her.

 • 07-05-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så få vejledningen her.

 • 30-04-2020

  Efter en regnvåd og blæsende vinter kom forårets flotteste vejr for nylig til Gødstrup, hvilket betød, at dronen kunne tage en ny flyvetur over hospitalsbyggeriet og filme de flotte fremskridt.

 • 30-04-2020

  Med udsendelse af et spørgeskema torsdag d. 30.april har du mulighed for, at hjælpe hospitalet og hygiejneorganisationen med at skaffe mere viden om, hvor der kan sættes ind for at forebygge fremtidig COVID-19-smitte.

 • 30-04-2020

  Corona-epidemien har betydet, at vores hverdag er vendt på hovedet. Mængden af nye rutiner, instrukser og tjeklister er vokset med en hastighed, vi ikke har kendt mage til før. Der er med andre ord meget lidt plads til at overveje og reflektere over den nye og ændrede praksis. I tre nye korte videoer rådgiver en sygeplejefaglig direktør, to hospitalspræster og en hospitalsfilosof om, hvordan det kan blive muligt at rumme og håndtere disse udfordringer.

 • 30-04-2020

  1. maj og en række helligdage nærmer sig hastigt, og det betyder ændringer i forhold til bestillinger og leveringer af værnemidler.

 • 30-04-2020

  Regionen har besluttet, at alle tilfælde af ansatte smittet med COVID-19 skal anmeldes som arbejdsulykke i Arbejdsmiljøsystemet, hvis der er mistanke om, at smitten er sket i forbindelse med arbejdet.

 • 30-04-2020

  Tidsbegrænsningen på tre timer på visse særlige parkeringsområder i Herning og Holstebro blev for godt en måned siden midlertidigt ophævet af hensyn til COVID-19-situationen for personalet. Nu træder den atter i kraft fra på mandag.

 • 30-04-2020

  Den særlige feriegodtgørelse kommer til udbetaling med månedslønnen for april, nøjagtig som den plejer, men beløbet vil for de flestes vedkommende være lidt mindre – et sted mellem 80 - 85 % af feriegodtgørelsen i 2019. 

 • 30-04-2020

  Når du at holde al din ferie i indeværende ferieår, som udløber med udgangen af april? Hvis ikke, så er det nu – og senest d. 8. maj – at du skal tage stilling til, hvad der skal ske med dine eventuelle overskydende ferietimer fra 5. og 6. ferieuge.

 • 24-04-2020

  Grusparkeringspladsen i Herning er netop blevet genåbnet denne fredag eftermiddag d. 24. april.

 • 24-04-2020

  Der er fra nationalt hold truffet beslutning om, at regionerne skal teste flere personer for COVID-19. Det betyder blandt andet, at ansatte kan booke ledige testtider i weekenden.

 • 24-04-2020

  Sundhedsstyrelsen har d. 23. april opdateret 'Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet' fra d. 21 april.  

 • 24-04-2020

  Som bekendt er der en helt særlig situation i samfundet i øjeblikket, som gør, at landets hospitaler har været nødt til at prioritere indsatsen for patienter med COVID-19 smitte. Dette har også været gældende for Hospitalsenheden Vest, og det er lykkedes blandt andet ved, at samtlige afdelingers ansatte har bidraget med indsats og ressourcer.

 • 24-04-2020

  Personale og borgere med milde symptomer på COVID-19 skal fortsat podes parallelt med, at udvalgte elektive patienter, der indkaldes til behandling, skal testes indenfor 48 timer før indlæggelsen. Dette gælder i øvrigt alle patienter, der har ophold på hospitalet i mere end 24 timer.

 • 24-04-2020

  De første resultater fra et klinisk kvalitetsprojekt af NIDO | danmark og Kvalitet og Udvikling viser årsagssammenhænge til sygdomsbilledet blandt indlagte COVID-19-patienter i optageområdet for Hospitalsenheden Vest viser et varieret smittebillede, at borgere over 50 år med ledsage-sygdomme er i særlig risiko for at blive indlagt med COVID-19, og at smitten bredte sig i Vestdanmark tidligere end antaget.

 • 24-04-2020

  25.000 ansatte i Region Midtjylland er inviteret med i en stor undersøgelse, hvor forskere fra Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital og Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest søger svar på, om regionens ansatte har øget risiko for at blive smittet med COVID-19.

 • 24-04-2020

  Fra lørdag d. 25. april stopper hospitalet med at genbehandle Glyngøre-visirerne, fordi engangsvisirer er tilgængelige.

 • 21-04-2020

  Sundhedsstyrelsen har tirsdag d. 21. april revideret retningslinjen til sundhedsvæsenet om håndteringen af COVID-19, så flere grupper i den kommende tid kan testes som led i arbejdet med at forebygge smitte.

 • 20-04-2020

  De nærmeste dage ser mange borgere helt sikkert frem til at blive indkaldt til enten udredning, kontrol eller operation, men, hvor end vi gerne ville, kan vi ikke imødekomme alles behov på en gang. For så revner vi.

 • 20-04-2020

  Selv om hospitalet gradvist er gået i gang med at indkalde og kontakte patienter med planlagte aftaler på hospitalet, så vil det midlertidige forbud mod besøgendes adgang til offentlige sygehuse forsat være gældende. Ligeledes vil det fortsat heller ikke være muligt at medbringe eller sende blomster og gaver til hospitalet.

 • 20-04-2020

  Fra mandag 20. april er Hospitalsenheden Vest gået over til at rekvirere og booke COVID-19-podninger via den fælles nationale hjemmeside coronaprover.dk.  I samme ombæring har vi ændret proceduren for test af personale med milde symptomer. 

 • 20-04-2020

  De seneste uger har nogle af vores læger og sygeplejersker lavet videodagbøger, hvor de fortæller om deres dagligdag. Det er der kommet et TV-indslag ud af, der giver et hidtil uset indblik i sundhedspersonalets arbejde på et dansk COVID-19-afsnit og de problemstillinger og overvejelser, der følger med.

 • 20-04-2020

  Nogle af de medicinske afsnit oplever desværre at have et usædvanligt højt sygefravær blandt de ansatte, fordi der p.t. har været mange blandt personalet, der er blevet ramt af COVID-19. 

 • 20-04-2020

  Vi bliver alle bedt om at spritte hænder, når vi møder ind på jobbet ved indgangen til hospitalet i Herning og Holstebro. Og det er uanset, om du har sprittet hænder hjemmefra, på vej på arbejde, eller agter at gøre det, når du er mødt ind.

 • 20-04-2020

  Patienter og personale vil fortsat møde hospitaler præget af en igangværende epidemi. Der vil være et begrænset antal døre åbne, og det vil fortsat være vigtigt at følge anvisningerne om at spritte hænder og holde afstand.  

 • 16-04-2020

  Myndighederne har nu meldt ud og taget fat på en gradvis genåbning af Danmark. Det betyder, at vi i et vist omfang går i gang med at indkalde og kontakte patienter med planlagte aftaler på hospitalet. Dette vil gradvist ske fra mandag, og det kommer til at foregå i forskelligt tempo fra afdeling til afdeling.

 • 16-04-2020

  Der er udsendt et sæt anbefalinger fra Infektionshygiejnisk Enhed, der gælder forud for genåbning af afsnit med ambulant aktivitet, der p.t. er lukket.

 • 16-04-2020

  Svar ja eller nej til, om du kan symtomscreene patienten på 1 – 2 meters afstand, og bliv guidet i forhold til værnemidler ved modtagelsen af patienter ved at anvende et nyt flowchart, som er udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed.

 • 16-04-2020

  Koncern HR, Arbejdsmiljø har lavet en ny side, der samler relevant information om arbejdsmiljø og COVID-19 på regionens hjemmeside.

 • 16-04-2020

  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har meldt ud, at smitte med COVID-19 som udgangspunkt ikke er en arbejdsskade, men åbner dog op for, at man i nogle tilfælde kan være smittet på arbejde.

 • 16-04-2020

  I flere lande har der været udmeldinger om, at et kombineret tab af lugtesansen og smagssansen ofte er blandt symptomerne på COVID-19, men for første gang kan forskere ved Flavour Klinikken i Holstebro og Flavour Institute på Aarhus Universitet bekræfte, at der er en forbindelse mellem COVID-19 og tab af både smagssansen og lugtesansen.

 • 16-04-2020

  Hospitalets side om coronavirus på intranettet er blevet opdateret med nyt indhold. Husk, at du kan abonnere på siden og få direkte besked i indbakken, når siden opdateres.

 • 16-04-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse mails samt nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så få vejledningen her.

 • 16-04-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse mails samt nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så få vejledningen her.

 • 16-04-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse mails samt nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så få vejledningen her.

 • 08-04-2020

  Vil du gerne have mulighed for at læse mails samt nyheder og opdateringer på intranettet hjemmefra, så få vejledningen her.

 • 08-04-2020

  Her på tærsklen til påske-helligdage og weekend har vi i hospitalsledelsen "ro i maven". Påsken over er der tilstrækkeligt med værnemidler og en hensigtsmæssig bemanding af sundhedspersonale til hospitalet.

 • 08-04-2020

  Som ansat skal du blive hjemme fra arbejde, selv om du kun har milde COVID-19-symtomer. Sådan er budskabet i korte træk fra Sundhedsstyrelsen - og sådan lyder det ligeledes fra hospitalets HovedMED-udvalg (HMU), der bakker op om Sundhedsstyrelsens udmelding.

 • 08-04-2020

  Værnemidler, der leveres til det fælles COVID-19-lager i Region Midtjylland, gennemgår først et kvalitetstjek. Skulle der opstå kvalitetsproblemer med værnemidler, så er her proceduren for, hvad du skal gøre.

 • 08-04-2020

  Der er udsendt nye retningslinjer for hjertestop- og ABC-kald til patienter med mistænkt eller kendt COVID19-infektion. De findes som bilag til de relevante retningslinjer i e-Dok.

 • 08-04-2020

  Fra d. 9. april kører FlexCovid mellem kl. 9 og kl. 19 hver dag. Den første uge har bilerne kørt 7-17, men tiden er blevet justeret for at kunne tage flere hjemkørsler fra hospitalerne.

 • 08-04-2020

  Nu kan du finde svar på flere generelle spørgsmål om COVID-19 og en ny side særligt til ledere på hospitalets coronaside på intranettet.

 • 06-04-2020

  Påsken nærmer sig på ny, men i år er meget anderledes. I hospitalsledelsen ved vi, at der hver time, døgnet igennem ydes store indsatser for og med patienterne i alle vores afsnit og i alle sammenhænge i Herning og Holstebro. Det er, kort sagt, imponerende, og vi er meget taknemmelige for den sammenhængskraft og det fællesskab, der er i Hospitalsenheden Vest.

 • 06-04-2020

  I dag til morgen har Hospitalsenheden Vest modtaget en leverance på 10.000 type IIR masker, samt ekstra visirer og briller. Det er nogle af de værnemidler, der bliver brugt rigtig mange af for tiden. Personalet skal have tilstrækkelige værnemidler til rådighed, og derfor er det topprioritet at sikre, at der sker løbende leverancer af lige netop disse varer.

 • 06-04-2020

  En EKG-database er ved at blive akut-implementeret på Hospitalsenheden Vest, fordi den kan forenkle arbejdsgange og mindske smittefare i den aktuelle corona-situation. 

 • 06-04-2020

  Vær OBS på, at du kan få ét fælles overblik i Klinisk Logistik over patienter, der er indlagt på grund af COVID-19, eller er under udredning for virussen.

 • 06-04-2020

  En ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen beskriver, at alle personer, også de der ikke har bopæl her i landet, har ret til akut og fortsat sygehusbehandling m.v. i opholdsregionen.

 • 03-04-2020

  Kære kollega: Vi har brug for dig. Dine kolleger har brug for dig. Du skal vide, at du er vigtig, og du gør en fantastisk indsats. Som personale er din sikkerhed af højeste vigtighed. I hospitalsledelsen har vi fokus på træningen i god håndhygiejne og korrekt brug af værnemidler med omtanke for personale på alle afdelinger og –afsnit i Hospitalsenheden Vest.

 • 03-04-2020

  Hospitalsenheden Vest har fra mandag d. 6. april logistikken klar i forhold til at kunne teste borgere med milde symptomer på COVID-19. For at kunne blive testet skal der foreligge en henvisning fra praktiserende læge.

 • 03-04-2020

  Test for coronavirus afgør med meget stor sikkerhed, om der er virus i prøven. Det viser en gennemgang af flere tusinde prøver, som forskere fra Aarhus Universitetshospital har gennemført.

 • 03-04-2020

  Pas godt på dig selv og dine kolleger. Det gør du bl.a. ved at holde afstand til kollegerne, hvilket også gælder i omklædningsrummet.

 • 03-04-2020

  Fredag d. 3. april har Region Midtjylland en ny type siddende patienttransport til rådighed, der kan køre med patienter, der er smittet eller mistænkt for at være smittet med coronavirus: FlexCovid, som er handicap-minibusser, der er indrettet med plasticsæder og en adskillelse mellem chauffør og patient.

 • 03-04-2020

  Hvad er det, der karakteriserer den typiske COVID-19-patient, og hvilke symptomer skal man være opmærksom på, når patienten indlægges? I en ny video giver infektionsmediciner Lars Skov Dalgaard en introduktion og orientering om dette og sygdomsudviklingen indtil nu.

 • 03-04-2020

  På Region Midtjyllands hjemmeside rm.dk kan du hver dag kl. 13.00 se de senest opdaterede tal om COVID-19 for alle hospitaler i regionen.

 • 01-04-2020

  Før hverdagshospitalet blev til COVID-19-hospitalet var det en fast del af vores kultur at være tæt med patienterne, de pårørende og hinanden. Involvering, medinddragelse og samarbejde i teams var værdsat praksis for vores hospital, og selvfølgelig altid med patientsikkerheden for øje. Nu kræver situationen noget andet.

 • 01-04-2020

  Der har siden onsdag d. 25. marts været etableret skalsikring, dvs. en sikring af ydersiden af hospitalerne i Herning og Holstebro med det formål at symptomscreene alle, der kommer ind for COVID-19. Dette skal sikre, at medarbejdere i Hospitalsenheden Vest trygt kan gå på arbejde uden at blive udsat for unødig smitterisiko på arbejdspladsen.

 • 01-04-2020

  Brug af visirer, briller og masker og regler om afstand stiller mange medarbejdere i et svært dilemma i denne corona-tid i mødet med patienter og evt. deres pårørende. Erfaringer viser, at der er flere ting, du kan gøre for at skabe nærvær, trods afstand og værnemidler.

 • 01-04-2020

  Arbejdssituationen under COVID-19 pandemien er for mange medarbejderes vedkommende meget anderledes, end den plejer at være. Arbejdspresset kan blive stort, og der kan opstå situationer, som er svære at håndtere. Som medarbejder er der nu flere muligheder for at få hjælp til krisehåndtering, både i Hospitalsenheden Vest og i Koncern HR i Region Midtjylland. 

 • 01-04-2020

  Du får her et sammenklip af dagens nyheder om COVID-19 for medarbejdere i Hospitalsenheden Vest. Læs bl.a. om hospitalspræsten under COVID-19, mentalt beredskab, krisehåndtering, status på værnemidler, og alle andre nyheder om COVID-19, på hospitalets side om coronavirus på intranettet.

 • 30-03-2020

  Dagens gode nyhed er, at det nu er muligt at teste kritisk sundhedspersonale selv med milde symptomer på COVID-19 i Region Midtjylland og i Hospitalsenheden Vest. Det er en tryghedsskabende foranstaltning, der er en stor efterspørgsel på.

 • 30-03-2020

  Fra i dag ved middagstid er det atter blevet muligt at foretage COVID-19-tests af kritisk sundhedspersonale i Hospitalsenheden Vest, fordi Region Midtjylland har fået øget sin testkapacitet. Læs mere om, hvordan du skal forholde dig som medarbejder.

 • 30-03-2020

  Du får her et sammenklip af dagens nyheder om COVID-19 for medarbejdere i Hospitalsenheden Vest. Læs bl.a. om COVID-19 tests for personalet, det vigtige samarbejde, stop for servicerejser, og alle andre nyheder om COVID-19, på hospitalets side om coronavirus på intranettet. 

 • 27-03-2020

  I en tid med COVID-19, hvor alle står i nye situationer, bliver vi udfordret, både som enkelt individ og som gruppe. Vi kommer til at stå i situationer, hvor vi oplever, at trygheden i det kendte er erstattet af nye regler, instrukser og værnemidler; alt sammen noget, der er sat i værk for, at vi kan tage vare på patienterne i en ekstraordinær kritisk situation, og hvor vi samtidig passer på os selv og hinanden.

 • 27-03-2020

  Her kommer dagens sammenklip af nyheder om COVID-19 for medarbejdere i Hospitalsenheden Vest. Læs dem, og alle andre nyheder om COVID-19, på hospitalets side om coronavirus på intranettet.

 • 27-03-2020

  Håndtering af COVID-19 kan være en ekstra belastning for personalet oven i de normale udfordringer. Personalepsykologordningen fungerer i den forbindelse som hidtil, som et tilbud til medarbejderne.

 • 27-03-2020

  Koncern HR er i gang med at samle en række gode råd til, hvordan man kan hjælpe hinanden i hverdagen til at komme godt igennem COVID-19. Du kan også finde svar på, hvad du kan få hjælp til, hvor og af hvem.

 • 27-03-2020

  Situationen med COVID-19 betyder, der er sket et drastisk fald i antallet af servicerejser for patienter, der har aftaler i Herning og Holstebro. Derfor er det besluttet, at der ikke længere kan bestilles servicerejser med virkning fra mandag d. 30. marts.

 • 27-03-2020

  Efter aftale med hospitalsledelsen er det besluttet, at Informationen i Herning fra lørdag d. 28. marts holder midlertidigt lukket i weekenderne. 

 • 26-03-2020

  "Better safe than sorry”. Det er en talemåde for, at ekstra omhu og grundighed går forud for eksperimenter, og denne tilgang er på mange måder dækkende for, hvordan vi må agere i disse stunder.

 • 26-03-2020

  Videoundervisningen i HE Vest tager for alvor fart: Fremover vil sygeplejersker og læger også kunne opleve at blive introduceret til COVID-afsnittet i Herning pr. video, inden de skal have deres første vagt. Den første e-learning session er allerede blevet afholdt i dag, d. 26. marts, for sygeplejersker. I morgen bliver det lægernes tur.

 • 26-03-2020

  her kommer dagens sammenklip af nyheder om COVID-19 for medarbejdere i Hospitalsenheden Vest. Læs dem, og alle andre nyheder om COVID-19, på hospitalets side om coronavirus på intranettet.

 • 26-03-2020

  De senest opdaterede retningslinjer i e-Dok handler om håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet samt hjertestop og akut hjælp.

 • 25-03-2020

  I dag tog vi endnu et skridt i den trinvise opjustering af COVID indsatsten med en såkaldt "skalsikring" af alle ind- og udgange på hospitalet i Herning og Holstebro.

 • 25-03-2020

  Palliativt Team i Hospitalsenheden Vest kan yde tværfagligt baseret rådgivning til sundhedsfagligt personale om lindring af symptomer hos COVID-19-patienter. Teamet rådgiver også gerne om kommunikation og om psykologisk og eksistentiel støtte til patienter, pårørende og personale.

 • 25-03-2020

  Der er nu udsendt retningslinjer for hjertestop- og ABC-kald til patienter med mistænkt eller kendt COVID-19. Retningslinjerne er på vej til at blive vedlagt som bilag til instrukserne for genoplivning og ABC-kald i e-Dok. 

 • 25-03-2020

  Her kommer dagens sammenklip af nyheder om COVID-19 for medarbejdere i Hospitalsenheden Vest. Læs dem og alle andre nyheder om COVID-19, på hospitalets side om coronavirus på intranettet.

 • 25-03-2020

  De senest opdaterede retningslinjer i e-Dok, der vedrører COVID-19 for medarbejdere i Hospitalsenheden Vest, handler om værnemidler.

 • 24-03-2020

  Kurven for, hvor mange patienter vi har indlagt med smitte og mistanke om COVID-19, er i opadgående retning. I skrivende stund er 25 patienter indlagt med mistanke om COVID-19, og 17 patienter er indlagt på grund af smitte - følg det aktuelle overblik i Anywhere.

 • 24-03-2020

  Køkkenet og kantinen har tilpasset maden efter risikobilledet for COVID-19 sådan, at der ikke er buffetservering eller varm mad, men efter kantinens lukketid kan personalet på hverdage købe i køkkenet fra 13.30 til 17.45.

 • 24-03-2020

  I forbindelse med, at Akut Sengeafsnit ASA i Herning er blevet omdannet til et isolationsafsnit, så er det blevet omdøbt til 'COVID Afsnit' i MidtEPJ og 'HEV COVID Afsnit' i Klinisk Logistik.

 • 24-03-2020

  Du får her et sammenklip af dagens nyheder om COVID-19 for medarbejdere i Hospitalsenheden Vest. Læs dem og alle andre nyheder om COVID-19, på hospitalets side om coronavirus på intranettet.

 • 24-03-2020

  Her følger et overblik over de senest opdaterede retningslinjer i e-Dok om COVID-19, der vedrører medarbejdere i Hospitalsenheden Vest.

 • 20-03-2020

  Vi får en del henvendelser fra private, institutioner og virksomheder, som gerne vil donere en eller anden form for værnemidler til hospitalet og gaver til personalet. Vi er dybt taknemlige for den opmærksomhed og hjælpsomhed, der på den måde strømmer os i møde. 

 • 20-03-2020

  På grund af mangel på reagenser til test for COVID-19 er der fra i dag, fredag 20. marts, indført et midlertidigt stop for at teste personale for sygdommen.

 • 20-03-2020

  Det henstilles til, at COVID-19 vagten kun kontaktes efter aftale med stamafdelingens egen bagvagt – og kun vedrørende håndtering/behandling af COVID-19 positive patienter.

 • 20-03-2020

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag meldt ud, at de er klar over, at I som personale er i en særlig situation, hvor der er brug for alle gode kræfter. Frygten for at begå fejl må ikke afholde jer fra at bidrage, selvom I er på et felt, der ikke er jeres spidskompetence.

 • 20-03-2020

  Hospitalet er i gang med at etablere en ekstra iltforsyning, da vi i den kommende tid skal kunne sørge for at levere store mængder af ilt til respiratorbehandlingen af COVID-19 patienter på isolationsafsnittet i Herning ved siden af hospitalets øvrige drift.

 • 20-03-2020

  Flere spørger, hvorfor Hospitalsenheden Vest ikke har en vagtordning, og det enkle svar er, at vi p.t. ikke har brug for vagter.

 • 19-03-2020

  Regionsrådene landet over følger de opdaterede retningslinjer fra myndighederne, og har udstedt forbud mod pårørendes besøg på landets hospitaler. Der er dog undtagelser til forbuddet, fx hvis der er tale om en kritisk syg patient eller forældres besøg hos et mindreårigt barn.

 • 19-03-2020

  Hele hospitalet er planmæssigt ved at geare sig til et samlet COVID-19 beredskab. Fra i dag er Akut Sengeafsnit ASA i Herning omdannet til et isolationsafsnit, hvor der alene udredes voksne patienter med mistanke om COVID-19. Øvrige patienter visiteres fra akutmodtagelsen i Herning og Holstebro til andre afdelinger og afsnit på hospitalet.

 • 19-03-2020

  Øre-næse-hals-afdelingen og Medicinsk Afdeling har længe haft et godt samarbejde om, hvordan de nye fælles arbejdsgange i Gødstrup skal implementeres. I går satte COVID-19 så samarbejdet på en ordentlig prøve, men det ødelagde ikke den gode korpsånd.

 • 19-03-2020

  Der er foretaget en mindre justering i forhold til den sene afgang af coronaprøver til KMA, AUH fra Herning og Holstebro.

 • 19-03-2020

  På forsiden af Region Midtjyllands hjemmeside rm.dk bringes der nu hver dag en opdateret status på COVID-19. Siden vil hver dag blive opdateret med de tal, regionen hver dag indberetter til Sundhedsstyrelsen. Opdateringen følger de nationale opdateringer på coronasmitte.dk

 • 18-03-2020

  Dags dato er der indlagt 9 patienter med mistanke om COVID-19 plus 6, som er bekræftet positive. Akut sengeafsnit ASA er i løbet af dagen udvidet til et stort isolationsområde for COVID-19 patienter, og nye kolleger har i dag fået introduktion til nye arbejdsgange og nye kolleger i ASA. Det er tydeligt at mærke en fortættet puls her.

 • 18-03-2020

  Modtagelsen af akutte ortopædkirurgiske patienter (skadestue og indlæggelser) overgår til akutmodtagelsen i Holstebro fra mandag 23. marts. Traumemodtagelse  foregår uændret i Herning.

 • 18-03-2020

  Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus COVID-19 – dette gælder også blandt vore ansatte. Læs mere om håndteringen af personale i særlige risikogrupper.

 • 18-03-2020

  Vær opmærksom på, at der er kommet ny regional instruks om prioriteret brug af værnemidler. Grundprincipperne er at overveje brugen af FFP3 og FFP2-maske med henblik på begrænsning så vidt muligt. 

 • 18-03-2020

  Under normale omstændigheder så ville undervisningen foregå over flere lektioner, der ville kræve et fysisk fremmøde på hospitalet. Af hensyn til sikkerhed, fleksibilitet og tid, så har Anæstesiologisk Afdeling, der varetager opgaven med at undervise sundhedspersonalet, fundet på en smart løsning; undervisning per video, hvilket både tager hensyn til personalets sikkerhed og individuelle behov.

 • 18-03-2020

  Regionens It-afdeling har seneste halve års tid arbejdet på etablering af videoløsning til at understøtte videokonsultation mellem sundhedspersonale og patienter i eget hjem, og det er blevet muligt at koble sig på den nye videoløsning.

 • 18-03-2020

  I denne uge udvides kapaciteten af videomøder på landsplan fra 500 til hele 1500 opkald, og samtidig fordobler It i Region Midtjylland antallet af servere til videokonference fra 4 til 8. Således er der allerede blevet oprettet særlige virtuelle møderum med egen adresse til eksempelvis afdelinger og ledelser.

 • 18-03-2020

  Mange svar på spørgsmål forsøges besvaret i dette daglige nyhedsbrev og på hospitalets side om coronavirus på intranettet. Sundhedsstyrelsen har desuden åbnet en hotline, hvor medarbejdere og ledere på sundheds-, social- og ældreområdet kan få svar på spørgsmål om coronavirus og COVID-19.

 • 18-03-2020

  Mange opgaver presser sig på i forlængelse af de hurtige omorganiseringer, og når medarbejdere sendes hjem. Koncern HR tilbyder derfor ledere gratis hjælp og sparring i den nye situation.

 • 17-03-2020

  Efter dagens drøftelse i Hospitalets Hoved-MEDudvalg (HMU) er det aftalt at indskærpe, at alle ansatte bør udvise hensyn til kollegerne ved at holde to meters afstand mellem pladserne i pauserne.  Det er en selvfølge, at man bør minde hinanden om 'to-meters-reglen', ligesom vi også naturligvis minder hinanden om forholdsreglerne for håndhygiejne.

 • 17-03-2020

  Lige om lidt brager det løs, måske.  Sådan lader stemningen sig indfange rundt om på hospitalet med både travle forberedelser og relativ ro, - selv i afdelinger og afsnit, som aktuelt er COVID-19 aktive områder på hospitalet.

 • 17-03-2020

  Der er udarbejdet en ny køreplan fra hospitalerne i Herning og Holstebro for at sikre, at prøverne behandles som hasteforsendelser direkte til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) på Aarhus Universitetshospital.

 • 17-03-2020

  Telefoner og andre devices, fx tablets eller PC, er udstyr, som har særlig betydning i forbindelse med smittespredning. De kan være forurenede med mikroorganismer (virus og bakterier) og er udstyr, som er udsat for mange berøringer i løbet af en vagt og resten af dagen. Og derfor er det, selvfølgelig,  vigtigt at holde dem rene. Her kommer vigtige råd til, hvordan.

 • 16-03-2020

  Fra hygiejneorganisationen er der en vis bekymring at kunne opretholde faste leveringer af uniformer. Så husk at få brugte/ snavsede uniformer sendt til vask med det samme og tag højst 2 sæt uniformer pr. gang til eget forbrug.

 • 16-03-2020

  Der er nu oprettet en separat indgang til henviste patienter med mistanke om COVID-19 ved indgang Vest i Herning. Indgangen er lukket for adgang for øvrige patienter og besøgende. Børn og unge, der mistænkes for at have Covid-19, modtages i Børn og Unge Modtagelsen, indkørsel N2, indgang C i Herning.

 • 16-03-2020

  Dags dato har vi i Hospitalsenheden Vest podet 63 patienter med mistanke om COVID-19 og fundet to, som er testet positive. Begge er udskrevet fra hospitalet og er i hjemmekarantæne.

 • 16-03-2020

  Region Midtjylland oprettede fredag en "corona-jobbank", hvor studerende, ledige og pensionerede inden for sundhedsfagene og ledige eller pensionerede pædagoger kan melde sig som assistance i forbindelse med ny coronavirus. Hele 2776 personer har registreret sig!

 • 16-03-2020

  Vær opmærksom på, at der er kommet ny regional instruks om prioriteret brug af værnemidler. Grundprincipperne er at overveje brugen af FFP3 og FFP2-maske med henblik på begrænsning så vidt muligt. 

 • 16-03-2020

  Det er ikke en god ide at gå med maske, operationshue, handsker, overtrækssko- og kittel, fortæller Infektionshygiejnisk Enhed, som hyppigt får spørgsmål om brug af værnemidler i denne tid,

 • 16-03-2020

  Infektionshygiejnisk Enhed i HE Vest har sammen med Center for E-læring og på vegne af de andre hygiejnesygeplejersker i Region Midt lavet indhold til en regional Infektionshygiejnisk portal. Her kan man blive klogere på værnemidler, håndhygiejne, smitteveje, spredning og retningslinjer.

 • 16-03-2020

  Den siddende patienttransport kører fortsat mange patienter til og fra hospitalet. Præhospitalet har justeret på kørselsordningen for at mindske smittefaren for patienter og chauffører.

 • 16-03-2020

  På hospitalets side om coronavirus på intranettet er det bl.a. muligt at hente plakater og pjecer til fælles brug på hospitalet. 

 • 13-03-2020

  Stadig ingen indlagte patienter med påvist COVID-19! Det er status efter et nyt døgn i Hospitalsenheden Vest med mørke COVID-19 skyer hængende over hovedet. Mange steder i huset har der været gang i forberedelserne, og både de mentale og fysiske forberedelser er taget til i styrke. Andre oplever, at der på forunderlig vis er mere stille end normalt.

 • 13-03-2020

  Se videoen med regionsdirektør Pernille Blach Hansen på intranettet om ny coronavirus, hvor regionsdirektøren appellerer til fortsat fælles hjælp og en fælles indsats  for at sikre, at de mest syge patienter kommer i behandling.

 • 13-03-2020

  Vigtig information fra Sundhedsstyrelsen: Alt personale, der kan defineres som i nær kontakt med bekræftede tilfælde af COVID-19, har en særlig skærpet forpligtigelse til efterfølgende at udvise særlig opmærksomhed på symptomer på COVID-19, såkaldt selvmonitorering.

 • 13-03-2020

  Hospitalets beredskabsplan er blevet justeret, og her kan du se, hvilke afsnit det drejer sig om.

 • 13-03-2020

  Der er kommet nye transportforhold for de prøveforsendelser, der sendes til Klinisk Mikrobiologi (KMA), Aarhus Universitetshospital fra Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning.

 • 12-03-2020

  Der kommer aktuelt mange spørgsmål vedrørende personale, som enten er hjemsendt, fordi de kommer fra et risikoområde og i situationer, hvor personale er sendt i karantæne, fordi de har været i tæt berøring med smittede. Find svar på flere af spørgsmålene online.

 • 12-03-2020

  Fra dags dato vil dette nyhedsbrev fra hospitalsledelsen udkomme dagligt fra mandag til fredag og alene have fokus på, hvordan vi i Hospitalsenheden Vest håndterer COVID-19: Fra i går til i dag er der sket et generelt skifte i sundhedsvæsenets håndtering af COVID-19. Inddæmning og opsporing af virussmitte er skiftet til et fokus på at behandle de syge. 

 • 12-03-2020

  Har du brug for at tjekke din arbejdsmail hjemmefra? Så skal du først tilføje et mobilnummer i BSK - og husk at gøre det, mens du stadig er på arbejde.

 • 12-03-2020

  Den aktuelle situation giver stor efterspørgsel på videomøder, telefonmøder og fjernadgang til it-arbejdspladsen. It har derfor oprettet en infoside, hvor information om videomøder, telefonmøder og fjernadgang til it-arbejdspladsen er samlet.

   

 • 12-03-2020

  Møder med betydning for hospitalets drift og den aktuelle situation holder vi fast i. Derfor er det besluttet, at træningen i praktisk genoplivning gennemføres i næste uge som planlagt.

 • 05-03-2020

  Fire grønne kort røg i vejret på Regionernes nylige Økonomi- og styringsseminar til Medicinposen, som tillader patienterne at have al deres medicin samlet ét sted.

 • 05-03-2020

  Efter der er konstateret smitte med coronavirus (COVID-19) i Danmark, har vi oprettet en side på intranettet, hvor man kan holde sig ajour om aktuel status samt fakta og retningslinjer, der vedrører ansatte i Hospitalsenheden Vest.

 • 05-03-2020

  Opdateret 10.03.2020: Som følge af det stigende beredskab for at undgå smitte med coronavirus må Neurologisk Afsnit N1 i Holstebro desværre aflyse åbent hus om emnet d. 12. marts fra kl. 12 – 15.  

 • 05-03-2020

  2020-versionen af Forskningens Dag finder sted torsdag d. 27. august 2020, og alle hospitalets forskere, forskerspirer, forskningsinteresserede medarbejdere og videnskabelige samarbejdspartnere er velkomne!

 • 05-03-2020

  En gruppe forskere fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital og Gastroenheden Herlev Hospital har undersøgt, hvad fysiske belastninger i arbejdet betyder for mænds smerter efter lyskebrokoperation. Et halvt år efter deres operation fik 2500 mænd et spørgeskema om deres arbejde, helbred og smerter.

 • 05-03-2020

  I anledning af at ledende bioanalytiker Anette Riis, Nuklearmedicinsk Afdeling, har været ansat i Hospitalsenheden Vest i 25 år, så markeres jubilæet med en jubilæumsreception d. 1. april 2020 kl. 14.00 – 15.30 på Nuklearmedicinsk Afdeling for inviterede gæster.

 • 05-03-2020

  Nu kan du igen indstille gode løsninger – og folkene bag – til Initiativprisen og Smartprisen 2020 i Region Midtjylland.

 • 05-03-2020

  Region Midtjylland og projektet digiS (Digitale kompetencer til et sundhedsvæsen tæt på borgeren) tilbyder et gratis digitalt læringsforløb dette forår med fokus på data i sundhed; fra hjemmemonitorering til vurderingsstøttende værktøjer som kunstig intelligens.

 • 05-03-2020

  I denne uge bliver der på Spørgehjørnet besvaret et spørgsmål om ladestandere til elbiler. Spørgsmålet har været besvaret før på Spørgehjørnet, og flere medarbejdere efterspørger nu en ny status.

 • 27-02-2020

  Jens Jørgen Jensen har som bekendt valgt at stoppe som ledende overlæge i Røntgenafdelingen d. 1. marts for at dedikere sig arbejdet som overlæge i afdelingen. Derfor er vi glade for at fortælle, at en ny interimledelse er på plads, og allerede tiltræder d. 1. marts.

 • 27-02-2020

  Mandag d. 2. marts starter implementeringen af det nye kvalitets- og dokumentations-styringssystem, RM Sterilflow, som skal tages i brug på operationsgangene, i bookingen og i Sterilcentralen.

 • 27-02-2020

  Der er en tydelig sammenhæng mellem gener og graden af åreforkalkning i hjertet. Det er resultatet af et stort studie, som tog sin begyndelse ved Hospitalsenheden Vest, og nu involverer et omfattende samarbejde med regionens øvrige hospitaler og med forskere fra Aarhus Universitet samt DeCode Genetics på Island.

 • 27-02-2020

  Endoskopisk Afsnit og Kirurgisk Ambulatorium i Herning er i gang med at afslutte et kommunikationsprojekt, der gerne skal bidrage til at gøre en gastroskopiundersøgelse til en bedre oplevelse både for patienterne og personalet.

 • 27-02-2020

  En temaaften henvendt til sundhedspersonalet d. 22. april handler om: Hvad er skam? Og hvordan påvirker det mennesker negativt i hverdagen?

 • 27-02-2020

  I denne uge bliver der på Spørgehjørnet besvaret et spørgsmål om ferieafvikling i relation til flytningen til Gødstrup.

 • 21-02-2020

  Systematiske og løbende indsatser i klinikken, altid med den bedste patientbehandling for øje, betyder, at Hospitalsenheden Vest igen i år har forbedret sin placering i Danmarks Bedste Hospital, og rykker 2 pladser op fra sidste år . Dermed lander vi på en samlet 4. plads i gruppen af mellemstore hospitaler, mod en placering som nr. 6 i 2018 og nr. 9 i 2017. 

 • 21-02-2020

  Forskningsprojektet Psykosocialt Arbejdsmiljø og kvalitet har fået godkendt den ansøgte bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden på 3,45 mio. kr., og kan derfor fortsætte arbejdet med at undersøge, hvilke muligheder og konsekvenser, der kan vise sig i forbindelse med flytningen fra Holstebro og Herning til Gødstrup.

 • 21-02-2020

  Regionshospitalet Gødstrup er i høj grad blevet nærværende, både for alle os, der forbereder os på at flytte sammen i de nye rammer, og for mange af borgerne i optageområdet, hvilket det rekordstore besøgstal på 7000 til "Åbent Hospital" i september 2019 vidnede om.

 • 21-02-2020

  Arbejdsstillinger under operationer, ernæring af kritisk syge, konvertering af døgnindlagte patienter til dagpatienter med mere: Hele otte teams i Hospitalsenheden Vest står på spring for at komme i gang med deres projekter i forårets forbedringsforløb, hvilket er det sjette i rækken, siden det første forløb i 2016.

 • 21-02-2020

  Hospitalets nøglepersoner indenfor infektionshygiejne, patientsikkerhed og arbejdsmiljø var mandag samlet til det første af en række cafémøder omhandlende kommende gennemgange af bygninger og faciliteter i Gødstrup.

 • 21-02-2020

  Det er ganske vist: I Hospitalsenheden Vest har vi nu i flere år arbejdet på at afskaffe det fysiske journalarkiv, da det ikke var muligt at tage det hele med til Regionshospitalet Gødstrup.

 • 21-02-2020

  Medicinsk Afdeling inviterer alle kliniske læger til Visiting Professor-forelæsning torsdag d. 27. februar kl. 8.15 - 9.00. Emnet er "Optimal Rules for Antibiotic Use in the ICU - when to start and when to stop?". Forelæsningen finder sted i Auditoriet, Herning.

 • 21-02-2020

  Adressen for ph.d.-forsvaret ved fysioterapeut og ph.d.-studerende Per Høgh Poulsen, universitetsklinikken Arbejdsmedicin om ulighed, mentalt helbred og overvægt d. 6. marts er blevet ændret.

 • 21-02-2020

  Denne gang er der en bruger, der vil vide, om der kommer til at ske mere fornyelse, så man ikke oplever så mange "gengangere" i menuen. 

 • 21-02-2020

  Transport og pendling er et populært emne til Spørgehjørnet, hvor vi denne gang besvarer et spørgsmål om cykelstier. 

 • 13-02-2020

  Hvor skal patienterne ligge ved overbelægning i Gødstrup? Det spørgsmål er i denne uge stillet til os i hospitalsledelsen via Spørgehjørnet om Gødstrup i nyhedsbrevet. Et spørgsmål, som er både relevant og aktuelt. 

 • 13-02-2020

  20.000 personer i målgruppen af nybagte forældre har indtil videre prøvet app'en Samspil, som er udviklet i Hospitalsenheden Vest på vegne af de fem fødesteder i Region Midtjylland. 1126 brugere har testet spillet og besvaret et spørgeskema. Og ifølge evalueringen så er succesen til at tage og føle på.

 • 13-02-2020

  Gruppemøder ved Børn og Unge i Herning med fokus på bl.a. quiz, leg, undervisning og historieoplæsning er en del af et nyt behandlingstilbud til børn med diabetes i alderen 8 – 10 år. 

 • 13-02-2020

  Som medarbejder kan du automatisk få direkte adgang til dine kursus- og e-læringsaktiviteter i Plan2Learn uden at skulle indtaste dine loginoplysninger - på samme måde, som hvis du vil gå på intranettet eller i Outlook.

 • 13-02-2020

  Husk, at vi har tre FAQ'er på intranettet, hvor du som ansat kan stille spørgsmål og få ditto svar på emner, der vedrører Gødstrup, det nye fælles varelager og Restoen.

 • 06-02-2020

  På en afslutningskonference torsdag d. 6. februar evaluerer vi, sammen med kommunerne i Lemvig, Holstebro, Struer, Ikast-Brande, Ringkjøbing-Skjern og Herning samt almen praksis, effekten af en række tilbud til gruppen af de svageste ældre medborgere over 65 år.

 • 06-02-2020

  Med et overskud på én promille ramte Region Midtjylland driftsbudgettet for 2019. Kigger vi på vores egne tal i HE Vest og lidt bag om dem, er det værd at hæfte sig ved, at vi tager hånd om stadigt flere patienter, men gør det med stadigt færre og kortere indlæggelser. Dermed kan vi, på trods af udgifterne forbundet med at forberede os til Gødstrup, overholde budgettet også for 2019.

 • 06-02-2020

  I perioden 31. januar til 15. marts har Region Midtjylland sendt den nye sundheds- og hospitalsplan i høring. Alle interesserede kan dykke ned i planen, ligesom der udarbejdes et høringssvar for Hospitalsenheden Vest i regi af afdelingslederkredsen og HMU.

 • 06-02-2020

  Byggeriet af det ene datacenter i Gødstrup påvirker området og parkeringspladserne omkring Servicebyen. Derfor er det besluttet at flytte personaleintroduktionen til Foredragssal 1 i Holstebro allerede fra 2. marts 2020.

 • 06-02-2020

  I forlængelse af, at Michael Hyllegaard har valgt at stoppe som projektchef ved DNV-Gødstrup med udgangen af januar 2020, er der pr. 1. februar 2020 etableret en ny ledelse af projektsekretariatet i Gødstrup.

 • 06-02-2020

  Vi takker for indsatsen til Torben Autzen, ledende overlæge ved Øjenafdelingen, som har valgt at stoppe for at gå på pension med udgangen af april.

 • 06-02-2020

  2020-versionen af Forskningens Dag finder sted torsdag d. 27. august, og alle hospitalets forskere, forskerspirer, forskningsinteresserede medarbejdere og videnskabelige samarbejdspartnere er velkomne!

 • 06-02-2020

  Ph.d.-studerende Tora Haug ved Kirurgisk Forskningsafsnit vandt en pris for sin knivskarpe forskningsformidling i disciplinen flash talk på Ph.d.-dagen i Aarhus. Og forinden havde hun trænet formidlingsevnerne på NIDO | danmarks workshop "Præsentér din forskning".

 • 06-02-2020

  Der er gang i mange flytteforberedelser og flytterelaterede aktiviteter i Hospitalsenheden Vest, og intranettet giver dig mulighed for at blive opdateret, så snart der er nyt om flytteprocessen på vej mod Gødstrup.

 • 06-02-2020

  Denne gang besvarer Spørgehjørnet et spørgsmål om valget af skriveborde til sekretærerne i Gødstrup.

 • 06-02-2020

  Kan man undgå at få en blandet levering af bestillinger til afdelingen, og kan man få en bestemt vare, fx sondemad, leveret i hele kasser? Læs svarene på begge spørgsmål i FAQ'en om Regionslageret.

 • 30-01-2020

  D. 1. februar er det præcis 25 år siden, de første patienter besøgte stomi-ambulatoriet på sygehusene i Herning og Holstebro. Siden da er der sket en rigtig stor udvikling til fordel for patienterne, både med hensyn til kvaliteten af poser og i behandlingen generelt. Det bliver fejret mandag d. 3. februar med en stand i forhallen i Herning mellem kl. 11.30 og 14.00.

 • 30-01-2020

  Allerede nu på mandag d. 3. februar lander de første kasser i Gødstrup med udstyr til en kommende stor og fuldautomatiseret analysehal, så den kan være klar til 1. december 2020.  

 • 30-01-2020

  Fra nu og indtil vi flytter til Gødstrup, vil du af og til opleve nogle nye, spændende retter i Restoen. Og i dag, torsdag d. 30. januar i Holstebro, kan du prøve en Buddha Bowl til kun 35 kr.

 • 30-01-2020

  50 medarbejdere fra Neurologi og Fysioterapi og Herning Kommune var i efteråret 2019 samlet til et fællesmøde, der skulle vise sig at blive en øjenåbner, der har været med til at skabe konkrete forbedringer, bl.a. i plejeforløbsplanerne, til gavn for patienterne.

 • 30-01-2020

  AMK-vagtcentralen har fået et nyt telefonnummer til bestilling af C- og D-kørsler, dvs. ikke-akut patienttransport med ambulance og liggende sygetransport.

 • 30-01-2020

  Har du og dine kolleger lyst til mere viden om sår og sårbehandling? Så er der mulighed for at blive klogere d. 17. marts, hvor tre sårsygeplejersker fra Ortopædkirurgisk Afdeling tilbyder faglig, teoretisk og praktisk undervisning i sårbehandling. 

 • 30-01-2020

  Regeringen og Danske Regioner indgik for nylig en aftale, der skal sikre 1000 ekstra sygeplejersker på de danske sygehuse. For Region Midtjylland betyder aftalen, at antallet af sygeplejerskestillinger på regionens hospitaler skal øges med 108 stillinger i 2020 og 107 stillinger i 2021, så det samlede tal bliver 215.

 • 30-01-2020

  Nu kan du tilmelde dig en ny service fra It, hvor du modtager status på it-driften via sms.

 • 30-01-2020

  Vareleverancerne kører atter som normalt efter et it-nedbrud hos leverandøren sidste fredag. Desuden er der ændringer i tidsplanen, der vedrører overgangen til plastkasser i stedet for pap.

 • 30-01-2020

  FAQ'en om Regionslageret besvarer denne gang et spørgsmål om, hvorvidt ompakning af en vare kan have betydning for steriliteten af produktet. 

 • 30-01-2020

  Husk, at vi har tre FAQ'er på intranettet, hvor du som ansat kan stille spørgsmål og få ditto svar på emner, der vedrører Gødstrup, det nye fælles varelager og Restoen.

 • 23-01-2020

  Siden der i marts 2019 blev indført systematisk log-opfølgning på alle opslag i MidtEPJ, så er tendensen gået mod færre uberettigede opslag i Hospitalsenheden Vest.  Det vidner om, at en stor hjælpsomhed og service i mødet med patienterne også præges af en absolut nødvendig opmærksomhed på, at vi skal værne om patientens data. 

 • 23-01-2020

  Ph.d.-studerende Marie Jessen ved Center for Akutforskning i Aarhus har bl.a. iværksat kvalitetssikringsprojektet AQUA24 i samarbejde med akutmodtagelsen i Hospitalsenheden Vest for at beskrive, hvor meget væske de akut indlagte patienter med infektioner får i de første 24 timer.

 • 23-01-2020

  Vi er glade for at kunne fortælle, at læge Anne Hammer Lauridsen fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest med virkning fra 1. januar 2020 er forskningslektor – den første i afdelingen nogensinde.

 • 23-01-2020

  D. 6. marts forsvarer fysioterapeut og ph.d.-studerende Per Høgh Poulsen ved universitetsklinikken Arbejdsmedicin sin afhandling på VIA University College i Herning.

 • 23-01-2020

  Husk, at vi har tre FAQ'er på intranettet, hvor du som ansat kan stille spørgsmål og få ditto svar på emner, der vedrører Gødstrup, det nye fælles varelager og Restoen.

 • 16-01-2020

  Prøvehandlinger, der involverer it-arbejdsgangene bidrager med vigtig læring, og er med til at sørge for, at vi har høj kvalitet og effektivitet i den kliniske hverdag både nu og i Gødstrup.

 • 16-01-2020

  Medicinboksen gør det nemt, praktisk og fleksibelt for patienten at hente sin vederlagsfri sygehusmedicin. Løsningen er afprøvet og installeret i Holstebro med succes - og nu er den også på vej til Herning.

 • 16-01-2020

  Der er fortsat samlet topkarakter til Hospitalsenheden Vest i den eksterne rengøringskontrol, der udføres årligt af Dansk Servicerådgivning.

 • 16-01-2020

  Opgaven med at sortere og få smidt ud, inden hospitalet flytter til Gødstrup, har været enorm, men takket være et engageret og målrettet arbejde i afdelingerne, er oprydningsprojektet nu blevet en driftsopgave, der tilmed har fået en grøn afrunding.

 • 16-01-2020

  Denne gang besvarer Spørgehjørnet et spørgsmål, der handler om budgettet for byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup.

 • 16-01-2020

  Husk, at vi har tre FAQ'er på intranettet, hvor du som ansat kan stille spørgsmål og få ditto svar på emner, der vedrører Gødstrup, det nye fælles varelager og Restoen

 • 09-01-2020

  En opgradering af gammelt og slidt røntgenudstyr i Sundhedshus Tarm er gennemført med stor succes, og d. 6. januar kunne vi slå dørene op til bedre og mere stabil service for patienterne.

 • 09-01-2020

  Vi er glade for at kunne indlede det nye år med et stort og velfortjent tillykke til Universitetsklinik for hånd-, hofte-, og knækirurgi i Holstebro, som også de næste fem år har status af universitetsklinik.

 • 09-01-2020

  Midlerne kommer fra Beskæftigelsesministeriets pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser, og pengene skal primært bruges til at udvikle nye redskaber til at forebygge sygefravær. 

 • 09-01-2020

  En ny undersøgelse fra universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest og Københavns Universitet viser, at medarbejdernes egne strategier for at forebygge vold kun virker, hvis nærmeste leder også gør en aktiv indsats for at forebygge vold og trusler.

 • 09-01-2020

  Fredag d. 10. januar forsvarer afdelingslæge Daan Koppens fra Universitetsklinik for hånd, hofte og knækirurgi, Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet, Health sin ph.d.-afhandling i Holstebro.

 • 09-01-2020

  Vi begynder det nye år med et spørgsmål til Restoen fra en bruger, der ønsker at få flere plantebaserede retter at vælge imellem. 

 • 09-01-2020

  Denne gang vil en bruger af Regionslageret gerne vide, om vognene fra leveringerne giver overvejelser i forhold til brandmyndighederne. Få svaret på Regionslagerets FAQ-side.

 • 09-01-2020

  2019 er ovre, men der er stadig lige et par dage til, at regnskabsåret lukker. Derfor kommer denne reminder om at få kørselsregnskabet helt på plads.

 • 09-01-2020

  Husk, at vi har tre FAQ'er på intranettet, hvor du som ansat kan stille spørgsmål og få ditto svar på emner, der vedrører Gødstrup, det nye fælles varelager og Restoen.